"Diskriminierung" - Svensk översättning

DE

"Diskriminierung" på svenska

DE

Diskriminierung {femininum}

volume_up
Diskriminierung
Drittes Beispiel: das Prinzip der Nicht-Diskriminierung und Inländerbehandlung.
Det tredje exemplet: principen om icke-diskriminering eller nationell behandling.
Diese Initiative kann zu einer eindeutigen kommerziellen Diskriminierung führen.
Detta initiativ kan ge upphov till en klar handelsmässig diskriminering.
Wir erleben heute eine weitere Diskriminierung durch das Europäische Parlament.
Det vi ser här är ytterligare diskriminering från Europaparlamentets sida.

Användningsexempel för "Diskriminierung" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDrittes Beispiel: das Prinzip der Nicht-Diskriminierung und Inländerbehandlung.
Det tredje exemplet: principen om icke-diskriminering eller nationell behandling.
GermanDies würde das Problem der Diskriminierung aufgrund der Nationalität nicht lösen.
Detta kommer inte att lösa problemet med diskriminering på grund av nationalitet.
GermanIch möchte mich zu der jüngsten Diskriminierung der neuen Mitgliedstaaten äußern.
Jag vill tala om det senaste exemplet på diskriminering av de nya medlemsstaterna.
GermanEin besonderer Schwerpunkt ist auch die Beseitigung aller Formen von Diskriminierung.
Något som särskilt prioriteras är undanröjandet av alla former av diskriminering.
GermanUnd in soziologischer Hinsicht gibt es Diskriminierung aufgrund der Geburt.
På sociologiska grunder finns det dessutom en diskriminering på grund av härkomst.
GermanWir erleben heute eine weitere Diskriminierung durch das Europäische Parlament.
Det vi ser här är ytterligare diskriminering från Europaparlamentets sida.
GermanNun muß der Beklagte glaubhaft beweisen, daß keine Diskriminierung vorliegt.
Nu måste svaranden på ett trovärdigt sätt bevisa att diskriminering inte förekommer.
GermanDiese Initiative kann zu einer eindeutigen kommerziellen Diskriminierung führen.
Detta initiativ kan ge upphov till en klar handelsmässig diskriminering.
GermanEs gibt also keine Diskriminierung zwischen den Bürgern der Gemeinschaft.
När detta är sagt, finns det ingen diskriminering mellan gemenskapens medborgare.
GermanEine Unionsbürgerschaft kann doch nicht auf Ausschluß und Diskriminierung aufbauen.
Ett europeiskt medborgarskap kan dock inte grundas på uteslutning och diskriminering.
GermanSind Sie sicher, daß der Vorsitz bei dieser Diskriminierung bleiben möchte?
Är det verkligen så att ordförandeskapet vill främja fortsatt diskriminering?
GermanDa eine Diskriminierung vorlag und vorliegt, finden die Wettbewerbsregeln Anwendung.
Eftersom det förelåg, och föreligger, klar diskriminering, gäller konkurrensreglerna.
GermanEs wäre wirklich gut, wenn die Kommission diese Diskriminierung unterlassen würde.
Det skulle verkligen vara bra om kommissionen kunde sluta upp med denna diskriminering.
GermanEs gibt also keine Diskriminierung gegenüber dem einen oder anderen Land.
Det föreligger alltså ingen diskriminering gentemot det ena eller det andra landet.
GermanEs reicht nicht aus, zu bedauern, dass Roma Opfer starker Diskriminierung sind.
Och det räcker inte med att " beklaga " att romerna utsätts för allvarlig diskriminering.
GermanDiskriminierung aus diesen Gründen darf in einer modernen Gesellschaft keinen Platz haben.
Diskriminering på dessa grunder får inte ha någon plats i ett modernt samhälle.
GermanDennoch scheint mir, daß hier eine Diskriminierung der unverfrorensten Art abläuft.
Trots det förefaller det mig att det som sker här är diskriminering av det grövsta slag.
GermanWas stellt sich der Rat eigentlich unter Diskriminierung einer Kirche vor?
Vilken form av diskriminering föreställde sig rådet, att man kunde hamna i som kyrka?
GermanAußerdem gilt es, Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung zu unterstützen.
Åtgärder för att få ett slut på diskrimineringen måste också stödjas.
GermanDie Fans werden künftig jedenfalls besser vor Diskriminierung geschützt sein.
De kommer definitivt att åtnjuta skydd mot diskriminering i framtiden.

Synonymer (tyska) till "Diskriminierung":

Diskriminierung