"Dinge" - Svensk översättning

DE

"Dinge" på svenska

volume_up
Dinge {neut. plur.}
volume_up
aller Guten Dinge sind drei [ordspråk]
DE

Dinge {neutrum pluralis}

volume_up
Dinge
Vor allem, wenn gute Dinge passieren, und besonders, wenn schlimme Dinge passieren.
Särskilt när det händer bra saker, och i synnerhet när dåliga saker händer.
Dieser Bericht enthält jedoch auch viele unrealistische und unnötige Dinge.
Men detta betänkande innehåller även många orealistiska och onödiga saker.
Die Dinge zu beschließen, ist eine Sache, die Dinge umzusetzen, eine andere.
Att fatta beslut om saker är en sak, att genomföra dem är en annan.
Dinge
Wir redeten über die großen Dinge, die kleinen Dinge...... und die großen Dinge.
Vi pratade om stora grejer, små grejer...... och stora grejer.
Plastikmesser, Schwerter und Äxte und derartige Dinge haben im Kindergarten nichts verloren.
Du kan inte har plast knivar och svärd och yxor och den sortens grejer i en förskola klassrum.

Användningsexempel för "Dinge" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanHeute wurde schon einige Male darauf hingewiesen, daß die Dinge sich vermengen.
Det har redan påpekats vid ett par tillfällen i dag att dessa saker blandas ihop.
GermanFerner sind auch innerhalb des Sektors selbst einige Dinge verbesserungsbedürftig.
Dessutom finns det också vissa saker som behöver förbättras inom själva sektorn.
GermanEs gibt Platz, um zu experimentieren, um zu schweißen und Dinge auszuprobieren.
Här finns det utrymme för att experimentera och att svetsa och att testa saker.
GermanAber ich möchte auch drei Dinge ansprechen, die man vielleicht mitbedenken müßte.
Jag vill emellertid ta upp tre saker som man kanske borde ta med i beräkningen.
GermanIhre Anfrage bezieht sich auf zwei Dinge: den Aktionsplan und den Globalen Fonds.
I er fråga hänvisar ni till två faktorer: handlingsplanen och den globala fonden.
GermanMeines Erachtens sind in diesem Zusammenhang vor allem drei Dinge von Bedeutung.
Jag tycker att det finns tre saker som är viktiga att säga i detta sammanhang.
GermanJetzt hat Ihr Blick untrüglich festgestellt, daß damit unsaubere Dinge passieren.
Nu har er aldrig svikande blick konstaterat att det härvidlag sker orena saker.
GermanDas bringt mich zu dem Thema, dass man Kindern interessante Dinge zeigen muss.
Det visar att man verkligen måste ge ungdomar intressanta saker att arbeta med.
GermanUnd deshalb werden Dinge bei der Arbeit nicht fertig, es liegt an den M&Ms.
Och det är därför man ingenting får gjort på kontoret, det är på grund av C&M.
GermanWir haben auch kein Problem damit, solche Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen.
Vi skyggar heller inte för att hänga ut medlemsstaternas smutsiga byk på tork.
GermanIch kann selbstverständlich nichts prophezeien, möchte aber zwei Dinge dazu sagen.
Jag kan givetvis inte förutspå slutresultatet, men jag kan säga två saker om det.
GermanDiese Version ist leider nicht so gut, obwohl einige positive Dinge enthalten sind.
Detta är tyvärr inte lika bra, men det finns trots allt en del bra inslag i det.
GermanEs ist berechtigt zu sagen, dass die Dinge vor Ort nicht schnell genug vorankommen.
Det stämmer att saker och ting inte händer tillräckligt fort ute i verkligheten.
GermanMan tut dies für so viele Dinge: für Denkmale, Gegenstände, für dies und das.
Det gör man för en rad saker: monument, föremål, för både det ena och det andra.
GermanNeuigkeit ist adaptiv, wenn Dinge sich ändern und es eine Anpassung erfordert.
Nymodighet är anpassningsbar när saker förändras och du behöver anpassa dig själv.
GermanIch werde zurückkehren und sagen, "Ja, für gewissen Dinge brauchen wir Lehrer."
Och går tillbaka tillbaka och säger, "Ja, vi behöver lärare för vissa saker."
GermanMeist wissen wir den Wert der Dinge erst zu schätzen, wenn wir sie verloren haben.
Vi tenderar i allmänhet att sätta värde på saker och ting när vi förlorar dem.
GermanWir sind uns jedoch der Tatsache bewußt, daß sich einige Dinge verbessern lassen.
Vi är emellertid uppmärksamma på att det finns en hel del som kan förbättras.
GermanHier geht es um Dinge, die nur im Rahmen der Subsidiarität angegangen werden können.
Här handlar det om sådant man endast kan ta sig an inom subsidiaritetens ramar.
GermanDann aber, wenn wirklich etwas getan werden könnte, will man die Dinge vertagen.
Men när man verkligen skulle kunna göra något, vill man bordlägga ärendena.