"DDT" - Svensk översättning

DE

"DDT" på svenska

SV
SV

"DDT" på tyska

volume_up
DDT {substantiv}
DE

DDT {neutrum}

volume_up
Die einzig wirksame Methode zur Tötung dieser Mücke besteht bisher im Einsatz von DDT.
Hittills är användning av DDT den enda effektiva metoden för att döda myggan.
Es gibt nichts, was DDT ersetzen könnte, um Malaria und die sie übertragende Mücke zu besiegen.
Vi har ingenting som kan ersätta DDT för att utrota malaria och malariamyggan.
Und der Europäischen Union bringt das Verbot von DDT nichts, wenn China es weiterhin produziert und einsetzt.
På samma sätt finns det ingen anledning för EU att förbjuda DDT om Kina fortsätter att producera och använda DDT.
SV

DDT {substantiv}

volume_up
DDT
Hittills är användning av DDT den enda effektiva metoden för att döda myggan.
Die einzig wirksame Methode zur Tötung dieser Mücke besteht bisher im Einsatz von DDT.
Vi har ingenting som kan ersätta DDT för att utrota malaria och malariamyggan.
Es gibt nichts, was DDT ersetzen könnte, um Malaria und die sie übertragende Mücke zu besiegen.
På samma sätt finns det ingen anledning för EU att förbjuda DDT om Kina fortsätter att producera och använda DDT.
Und der Europäischen Union bringt das Verbot von DDT nichts, wenn China es weiterhin produziert und einsetzt.

Användningsexempel för "DDT" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDie einzig wirksame Methode zur Tötung dieser Mücke besteht bisher im Einsatz von DDT.
Hittills är användning av DDT den enda effektiva metoden för att döda myggan.
GermanEs gibt nichts, was DDT ersetzen könnte, um Malaria und die sie übertragende Mücke zu besiegen.
Vi har ingenting som kan ersätta DDT för att utrota malaria och malariamyggan.
GermanUnd der Europäischen Union bringt das Verbot von DDT nichts, wenn China es weiterhin produziert und einsetzt.
På samma sätt finns det ingen anledning för EU att förbjuda DDT om Kina fortsätter att producera och använda DDT.
GermanDamals hat man nur kurzfristig gesehen, daß DDT die Flöhe, die Läuse und die anderen Insekten, die es nach dem Krieg in Europa gab, getötet hat.
Vid den tiden såg man bara kortsiktigt att DDT dödade de loppor, löss och andra insekter som efter kriget fanns i Europa.
GermanB. auch auf DDT erstrecken, einhalten können.
Slutligen måste vi se till att utvecklingsländerna är i stånd att uppfylla dessa avtal, som även omfattar till exempel DDT.
GermanStoffe wie PCB und DDT, die schon oft als endokrine Auflöser erwähnt wurden, sind darüber hinaus natürlich schon lange aus anderen Gründen verboten worden.
Ämnen som PCB och DDT, som ofta har nämnts som endokrina disruptorer, har dessutom länge varit förbjudna av andra orsaker.
GermanDas Land leidet infolge des im Baumwollanbau eingesetzten DDT und toxischer Entlaubungsmittel unter schrecklichen ökologischen Problemen im Kaspischen Meer.
Landet lider av stora ekologiska problem i Kaspiska havet på grund av DDT och giftiga avlövningsmedel som används på bomullsodlingar.