"Cholera" - Svensk översättning

DE

"Cholera" på svenska

SV
DE

Cholera {femininum}

volume_up
Cholera
Krankheiten wie Cholera, Poliomyelitis und Gelbsucht haben sich vervielfacht.
Sjukdomar som kolera, polio och gulsot har mångdubblats.
Cholera wurde in Haiti letzten Oktober zum ersten Mal seit 50 Jahren gemeldet.
I oktober förra året rapporterades det om kolera i Haiti för första gången på mer än 50 år.
Auf Grund der schlechten hygienischen Bedingungen treten dort Cholera und andere Probleme auf.
Det är där som kolera och andra problem smyger sig in som indirekta problem till följd av dålig sanitet.

Användningsexempel för "Cholera" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanCholera wurde in Haiti letzten Oktober zum ersten Mal seit 50 Jahren gemeldet.
I oktober förra året rapporterades det om kolera i Haiti för första gången på mer än 50 år.
GermanKrankheiten wie Cholera, Poliomyelitis und Gelbsucht haben sich vervielfacht.
Sjukdomar som kolera, polio och gulsot har mångdubblats.
GermanWir dürfen uns nicht an die Pest gewöhnen und vor der Cholera warnen.
Vi får inte vänja oss vid pesten medan vi varnar för koleran.
GermanMan könnte sagen, dass die kleinen Computerfirmen dann die Wahl zwischen Pest und Cholera haben werden.
På det viset skulle man kunna säga att små datorföretag är ställda mellan Rocard och väggen.
GermanEs wird bei Aufklärungskampagnen des Gesundheitswesens verwendet, wie der Vorbeugung von Cholera.
Det har använts för folkhälsokampanjer som koleraprevention.
GermanAuf Grund der schlechten hygienischen Bedingungen treten dort Cholera und andere Probleme auf.
Det är där som kolera och andra problem smyger sig in som indirekta problem till följd av dålig sanitet.
GermanAufgrund von Mangelernährung und Wasserknappheit nehmen Cholera- und Hepatitis-E-Epidemien in den Lagern zu.
På grund av undernäring och vattenbrist ökar epidemierna av kolera och hepatit E i lägren.
GermanKämpfe zwischen Muslimen und Christen in Jos sowie Krawalle in Kano, wo zudem die Cholera ausgebrochen ist.
Striden mellan muslimer och kristna i Jos och kravaller i Kano, där det dessutom utbrutit kolera.
GermanEs ist wie die Wahl zwischen Pest und Cholera, wenn man über diesen Bericht mit ja oder nein abstimmen soll.
Det är som att välja mellan pest och kolera om man skall rösta ja eller nej till detta betänkande.
GermanIn dieser verfahrenen Situation wiederum nach Kernenergie zu rufen, hieße die Pest gegen die Cholera einzutauschen.
När vi är inne på en så felaktig väg som vi är blir den återupplivade efterfrågan på kärnkraft som att föredra pest framför kolera.
GermanAuf der Liste von Herrn Lamy stehen: Gelbfieber, Pest, Cholera, Meningitis, Dengue-Fieber, Grippe, Hepatitis, Polio, Flecktyphus, Typhus und Masern.
Kommissionsledamot Lamys förteckning omfattar: gula febern, pest, kolera, hjärnhinneinflammation, denguefeber, influensa, hepatit, polio, tyfus, fläcktyfus och mässlingen.
GermanDie Gewinne, die sie erzielen, ist schmutziges Geld, das mit dem Blut von Millionen Menschen befleckt ist, die an Ruhr, Cholera, Typhus, Malaria oder Bilharziose sterben.
Deras vinster är smutsiga pengar, pengar som besudlats med blod från de miljoner människor som dött i dysenteri, kolera, tyfus, malaria och bilharzia.
GermanIn der Mitte und im Südosten Afrikas hat heftiger Regen zu äußerst kritischen Umweltbedingungen geführt, so daß es zu einem Anstieg von Krankheiten wie Malaria und Cholera gekommen ist.
I Afrikas östra och centrala delar har svåra miljöförhållanden som orsakas av regnen lett till en ökning av sjukdomar som malaria och kolera.
GermanDie aktuelle Zahl der Todesopfer beläuft sich auf über 150 000, und es ist zu befürchten, dass an den Folgen der Flutwelle durch Krankheiten wie Cholera und Malaria noch mehr Menschen sterben werden.
Antalet döda är nu uppe i över 150 000, och man fruktar att effekterna av flodvågen kommer att kräva fler offer genom sjukdomar såsom kolera och malaria.
GermanWas meines Erachtens nach heute bei diesem Drama befürchtet werden muss, ist, dass aufgrund des Trinkwassermangels Epidemien aller Art, insbesondere Cholera und Ruhr, ausbrechen.
Vad man i dagsläget bör frukta mest i denna tragedi tror jag är att epidemier av alla slag skall uppstå till följd av bristen på dricksvatten, exempelvis kolera och dysenteri.
GermanNeben Malaria gehören zu den schwächenden und tödlich verlaufenden, durch Wasser übertragene Krankheiten Typhus, Ruhr, Cholera, Hepatitis, Trachom, Fluorvergiftung und Japanische Enzephalitis.
Bortsett från malaria omfattar de vattenburna sjukdomar som försvagar och förstör bland annat tyfoid, dysenteri, kolera, hepatit, trakom, fluoros och japansk encefalit.
GermanSie muss Nigeria, wo in den letzten Wochen mehr als 200 Menschen an Cholera starben, auch humanitäre Hilfe gewähren und den Menschen Hilfe leisten, die als Folge dieser Gewalt vertrieben wurden.
Den måste också ge humanitärt stöd till Nigeria, där över 200 människor har dött i kolera under de senaste veckorna, och hjälpa de människor som har tvångsförflyttats till följd av detta våld.

Synonymer (tyska) till "Cholera":

Cholera