"Bukarest" - Svensk översättning

DE

"Bukarest" på svenska

SV

"Bukarest" på tyska

DE

Bukarest {egennamn}

volume_up
1. geografi
Bukarest
Dazu bedarf es der Unterstützung sowohl aus Bukarest als auch aus Brüssel.
För detta krävs stöd från både Bukarest och Bryssel.
Mit einem Wort, von Bukarest werden Taten gefordert.
Bukarest har alltså ombetts att vidta åtgärder.
Sie werden den Regierungen in Sofia und Bukarest Kriterien nennen, die noch zu erfüllen sind.
Ni kommer att tala om för regeringarna i Sofia och Bukarest vilka kriterier som ännu inte har uppfyllts.
SV

Bukarest {egennamn}

volume_up
1. geografi
Bukarest
För detta krävs stöd från både Bukarest och Bryssel.
Dazu bedarf es der Unterstützung sowohl aus Bukarest als auch aus Brüssel.
Bukarest har alltså ombetts att vidta åtgärder.
Mit einem Wort, von Bukarest werden Taten gefordert.
Ni kommer att tala om för regeringarna i Sofia och Bukarest vilka kriterier som ännu inte har uppfyllts.
Sie werden den Regierungen in Sofia und Bukarest Kriterien nennen, die noch zu erfüllen sind.

Användningsexempel för "Bukarest" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDer Schlüssel zum Erfolg liegt aber in Sofia und mehr noch in Bukarest.
Nyckeln till framgång ligger dock i Sofia, och i ännu högre grad, i Bukarest.
GermanWir werden sehen, ob der Ausgang der jüngsten Wahlen in Bukarest zu politischer Stabilität führen wird.
Vi får se om utgången av valen nyligen i Bukarest kommer att leda till politisk stabilitet.
GermanDazu bedarf es der Unterstützung sowohl aus Bukarest als auch aus Brüssel.
För detta krävs stöd från både Bukarest och Bryssel.
GermanSie werden den Regierungen in Sofia und Bukarest Kriterien nennen, die noch zu erfüllen sind.
Ni kommer att tala om för regeringarna i Sofia och Bukarest vilka kriterier som ännu inte har uppfyllts.
GermanIch frage Sie jedoch, Herr Präsident, wann werden wir uns mit den Hunden von Bukarest befassen?
Men jag frågar er, herr talman: hur är det med hundarna i Bukarest, när kommer vi att intressera oss för dem?
GermanAus eben diesem Grund werden Präsident Barroso und ich heute und morgen Bukarest und Sofia besuchen.
Detta är anledningen till att José Manuel Barroso och jag åker till Bukarest och Sofia i dag och i morgon.
GermanDieses Haus erwartet von der Kommission die strikte Umsetzung des mit Bukarest vereinbarten Schutzmechanismus.
Kammaren förväntar sig att kommissionen strikt skall hävda den säkerhetsmekanism som avtalats med Bukarest.
GermanMit einem Wort, von Bukarest werden Taten gefordert.
Bukarest har alltså ombetts att vidta åtgärder.
GermanDas ist eine enorme Leistung beider Länder und ein historischer Tag in Sofia und in Bukarest, in Bulgarien und Rumänien.
Det är en enorm prestation från båda ländernas sida och en historisk dag i Bukarest och Sofia, i Bulgarien och i Rumänien.
GermanWir halten das für eine akzeptable Vorgehensweise, obwohl wir Ihnen raten, in Bukarest und Sofia präziser zu sein, als Sie es heute waren.
Även om vi godtar förhållningssättet vill vi råda er att vara tydligare i Bukarest och Sofia än ni har varit i dag.
GermanMeines Erachtens ist der Bürgermeister von Bukarest mehr verludert als die armen Kadaver der in seiner Stadt getöteten Hunde.
Men enligt min mening är det borgmästaren i Bukarest som är ett as och inte kvarlevorna av de stackars hundar som dödats i staden.
GermanWenn Rumänien die Mitgliedschaft in der Europäischen Union erfolgreich erlangen will, muss Bukarest den Empfehlungen des Berichts folgen.
Regeringen i Bukarest måste följa rekommendationerna i betänkandet om Rumänien skall lyckas i sin föresats att bli medlem av Europeiska unionen.
GermanSwoboda dieses Zentrum in Bukarest besucht, wo übrigens auch österreichische Beamte des Zolls und der Polizei mitarbeiten.
Vi har tillsammans med doktor Swoboda besökt detta centrum i Bukarest, där för övrigt även österrikiska tulltjänstemän och poliser arbetar.
GermanDie Hinhaltetaktik der rumänischen Regierungsparteien kann nicht geduldet werden, und darum muss Bukarest eine deutliche Warnung erhalten.
Den förhalningstaktik som regeringspartierna i Rumänien använder sig av är oacceptabel och därför är det nödvändigt att framföra en sträng varning till Bukarest.
GermanRumänien trägt dafür eine eigene Verantwortung: Der Schlüssel zum Erfolg liegt in Bukarest, wie der Kommissar bereits gesagt hat.
Vi ser det som ett viktigt bidrag till en genomlysning av alla problem som Rumänien lämnas kvar med, särskilt i strävan efter att uppfylla de politiska Köpenhamnkriterierna.
GermanIch erinnere mich an 1990, als Dunkelheit auf den Hauptstraßen von Bukarest herrschte, es keine Straßenbeleuchtung gab und die einzigen Autos, die zu sehen waren, die der Geheimpolizei waren.
Jag kommer ihåg Bukarest 1990: Huvudgatorna var mörka och oupplysta, och de enda fordon som syntes var säkerhetspolisens.
GermanWir vertrauen darauf, dass Rumänien und Bulgarien dies gelingen wird, und ich denke, sowohl Sofia und Bukarest erkennen, dass man sich dieses Vertrauen auch verdienen muss.
Vi har förtroende för att Rumänien och Bulgarien kommer att lyckas med detta, och jag tror att både Sofia och Bukarest inser att man också måste vinna förtroende.
GermanEs bleibt zu hoffen, dass die Kräfte, die jetzt frei geworden sind, wirklich dazu eingesetzt werden, um die Reformen voranzutreiben, und dass sich die Politik in Bukarest nicht blockiert.
Låt oss hoppas att de krafter som nu har frigjorts verkligen inriktas på att genomföra reformerna och att den politiska processen i Bukarest inte hindras.
GermanEinige Mitglieder dieses Hauses waren gemeinsam mit nationalen Parlamentariern in Bukarest und haben dort zum Beispiel ein Zentrum gegen grenzüberschreitende Kriminalität gesehen.
Några ledamöter i kammaren reste till Bukarest tillsammans med nationella parlamentariker och besökte till exempel ett centrum mot gränsöverskridande kriminalitet.
GermanZu Recht setzt Berichterstatter Moscovici Bukarest hier ebenfalls unter Druck, denn die rumänischen Geschäfte sind wohl bekannt dafür, gut mit gefälschten Markenartikeln gefüllt zu sein.
Pierre Moscovici gör rätt i sitt betänkande när han pressar Bukarest även om detta, för affärerna i Rumänien är kända för att vara uppstaplade med förfalskade varor.

Synonymer (tyska) till "Bukarest":

Bukarest