"Bürger" - Svensk översättning

DE

"Bürger" på svenska

DE

Bürger {maskulinum}

volume_up
Der europäische Bürger entwickelt sich von einem einfachen Bürger zu einem engagierten Bürger.
Från att ha varit medborgare kommer den europeiske medborgaren att bli en aktiv medborgare.
Das gilt für Bürger der EU ebenso wie für Bürger und Länder weltweit.
Detta gäller såväl EU-medborgare som länder och medborgare i hela världen.
Damit würden die Bürger meiner Region Europas zu Bürgern erster Klasse.
Då kan medborgarna i min del av EU bli första klassens medborgare.

Användningsexempel för "Bürger" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanAuf lokaler Ebene muss jedoch auch das Engagement der Bürger einbezogen werden.
Emellertid måste man på den lokala nivån även integrera medborgarnas engagemang.
GermanIm Bericht Angelilli geht es um Bürger, die Opfer einer Straftat geworden sind.
Angelillis betänkande ger lösningar för de medborgare som har utsatts för brott.
GermanDer Bürger hat einen Anspruch darauf, seine Petition besser verfolgen zu können.
De har rätt att bättre kunna följa utvecklingen beträffande sina framställningar.
GermanNatürlich müssen wir Abgeordneten überwacht werden wie alle anderen Bürger auch.
Självklart skall vi parlamentsledamöter kontrolleras som alla andra medborgare.
GermanUnd wir bitten unsere Bürger doch nicht doppelt für ein und dasselbe zur Kasse.
Och vi skall väl ändå inte låta våra medborgare betala två gånger för samma sak.
GermanDas endet für 500 000 EU-Bürger tödlich - eine halbe Million unserer Einwohner.
Denna tar livet av över 500 000 EU-medborgare -en halv miljon av våra medborgare.
GermanEin Sack Kartoffeln hat innerhalb Europas mehr Bewegungsfreiheit als ein Bürger.
Man kan flytta runt en potatissäck i Europa lättare än en medborgare kan röra sig.
GermanDie Bürger in meinem Wahlkreis fordern diese Rechtsvorschriften schon seit langem.
Enskilda personer i min valkrets har väntat alltför länge på denna lagstiftning.
German1997 trug jeder europäische Bürger mit mehr als 37 Euro zum Getreidehaushalt bei.
Varje europeisk medborgare bidrog med mer än 37 euro till spannmålsbudgeten 1997.
GermanDoch es wird keine Zukunft der Union ohne eine Unterstützung unserer Bürger geben.
Men unionen kommer inte att ha någon framtid om inte våra medborgare stöder oss.
GermanJonathan Evans vertritt die Bürger von Wales, ich vertrete die Bürger von Wels.
Jonathan Evans företräder medborgarna i Wales, jag företräder medborgarna i Wels.
GermanDie Sicherheit ist eine der wichtigsten Fragen, die die Bürger Europas beunruhigt.
Säkerheten är en av de mest centrala saker som oroar den europeiska allmänheten.
GermanAber es musste schließlich irgendwo hin und sie hatten Verpflichtungen als Bürger.
Men det måste förvaras någonstans och de kände ett visst ansvar som medborgare.
GermanUnsere Botschaften an die Bürger und den Rat sind unklar und nicht glaubwürdig.
Våra budskap till medborgarna och rådet blir diffusa och inte särskilt trovärdiga.
GermanRath hat den besorgten Bürger zudem mit falschen Argumenten zum Handeln animiert.
Rath drev de oroliga medborgarna till aktion med argument som dessutom var falska.
GermanDoch als Bürger hat er das Recht, seine Vision über die Zukunft Europas zu äußern.
Men som medborgare har han rätt att yttra sig om sin vision om Europas framtid.
GermanIch übergebe Ihnen das Papier, das mehrere ausländische Bürger erhalten haben.
Jag sänder vidare det dokument som har tagits emot av olika utländska medborgare.
GermanKein Bürger versteht den Vertrag von Maastricht oder den Vertrag von Amsterdam.
Det finns inte en medborgare som förstår Maastricht- eller Amsterdamfördraget.
GermanDie Bürger sollen ihr Leben und ihre Lebensbedingungen als sicher empfinden können.
EU-medborgarna måste kunna känna att deras liv och levnadsförhållanden är säkra.
GermanDie Städte wurden gefördert und die kulturellen Bedürfnisse ihrer Bürger geweckt.
Städerna har marknadsförts, och medborgarnas kulturella ambitioner har väckts.

Synonymer (tyska) till "Bürger":

Bürger