"blind" - Svensk översättning

DE

"blind" på svenska

SV

"blind" på tyska

DE
DE

blind {adjektiv}

volume_up
blind
Wenn ich in Irland blind bin, dann bin ich auch in Europa blind.’
Om jag är blind i Irland är jag blind i Europa. ”
Man muss nicht völlig blind sein, nur hinreichend behindert.
Man behöver inte vara helt blind, bara tillräckligt försvagad.
Nur wenn man sehbehindert oder blind ist wird der Prozess unterbrochen.
Det är bara om man har synnedsättning eller är blind som processen störs.
Weil die Handhabbarkeit der Münzen für Sehbehinderte und Blinde erleichtert werden muß.
För att vi måste göra hanteringen av mynten lättare för de synskadade och blinda.
Die Gelegenheit, diese Münzen so zu gestalten, daß auch Blinde und Sehbehinderte sie leicht in ihrem Wert ertasten können, wurde leider verpaßt.
Möjligheten att utforma mynten, så att även blinda och synskadade kan känna igen deras valörer, har tyvärr gått förlorad.
SV

blind {adjektiv}

volume_up
blind (även: synskadad)
Om jag är blind i Irland är jag blind i Europa. ”
Wenn ich in Irland blind bin, dann bin ich auch in Europa blind.’
Man behöver inte vara helt blind, bara tillräckligt försvagad.
Man muss nicht völlig blind sein, nur hinreichend behindert.
Det är bara om man har synnedsättning eller är blind som processen störs.
Nur wenn man sehbehindert oder blind ist wird der Prozess unterbrochen.

Användningsexempel för "blind" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanZur wehrhaften Demokratie gehört, wachsam und nicht auf einem Auge blind zu sein.
En väl befäst demokrati kräver att man är vaksam och inte blundar med ena ögat.
GermanWir dürfen nur eben nicht blind sein und vor allem keinen Blankoscheck ausstellen!
Men vi får inte vara blinda och framför allt inte ställa ut någon check in blanko!
GermanAngesichts dieser Geschehnisse darf unser Parlament nicht taub, stumm und blind bleiben.
Inför dessa händelser kan inte vi i parlamentet förbli döva, stumma och blinda.
GermanDies ist nicht gelungen, weil wir alle gemeinsam den USA blind hinterherliefen.
Vi lyckades inte med det eftersom vi var enade i det okritiska efterliknandet av Amerika.
GermanJeden, der das nicht sieht, hat die Political Correctness blind und taub gemacht.
Den som inte kan se detta har blivit både blind och döv av strävan efter politisk korrekthet.
GermanNur wenn man sehbehindert oder blind ist wird der Prozess unterbrochen.
Det är bara om man har synnedsättning eller är blind som processen störs.
GermanAuge um Auge, Zahn um Zahn – und danach wird, wie Gandhi sagte, die ganze Welt blind sein.
Öga för öga, tand för tand, vilket – som Gandhi sade – leder till att alla blir blinda.
GermanUnsere Begeisterung darf uns für die vielen Probleme, die Malta mitbringt, nicht blind machen.
Vår entusiasm får inte förblinda oss vad gäller de många problem Malta för med sig.
GermanEin gewisser ultraliberaler Dogmatismus muss offenbar wirklich blind und taub machen.
Skulle en viss ultraliberal dogmatism göra den helt blind och döv?
GermanWir sind nicht auf einem Auge blind, weder was die Slowakei betrifft noch irgendein anderes Land.
Vi ser inte genom fingrarna, vare sig det gäller Slovakien eller något annat land.
GermanBei alledem ist der Ministerrat jedoch taub und blind geblieben.
I hela den här saken har emellertid ministerrådet varit både dövt och blint.
GermanIch bin nicht blind gegenüber den potenziellen Nachteilen und Gefahren des EPLA.
Jag är medveten om EPLA: s potentiella nackdelar och risker.
GermanIch bin auf einem Auge blind, und das andere ist auch nicht besonders gut.
Jag är blind på ena ögat och ser inte särskilt bra med det andra.
GermanIch sehe das so, daß wir nicht sehen lernen können, solange wir nicht zugeben, daß wir blind sind.
Som jag ser på det, kan vi inte lära oss att se förrän vi erkänner att vi är blinda.
GermanDies scheint mir das Mindeste zu sein, um so mehr als die Terroristen blind zuschlagen.
Det är det minsta vi kan göra, eftersom terroristerna slår blint.
GermanWir waren alle blind und sollten zumindest eingestehen, dass auch wir uns getäuscht haben.
Vi har samtliga varit blinda och vi borde åtminstone erkänna att även vi gjorde ett misstag.
GermanWir sind aber nicht blind für die Schwierigkeiten, und wir sind bereit, mit nach Lösungen zu suchen.
Vi är inte blinda för svårigheterna och även vi är beredda att söka lösningar.
GermanFremden die Hand zu schütteln, die blind sein müssen, weil sie nicht erkennen, wie ich wirklich bin.
Skakar hand med människor som måste vara helt blinda om de inte förstår vad jag är.
GermanDie entscheidende Frage ist allerdings, ob der Rest des Parlaments so blind ist, da auch mitzumachen.
Den avgörande frågan är dock om den övriga kammaren är så blind att den instämmer.
GermanOmar Deghayes behauptet, dass er aufgrund des Einsatzes von Pfefferspray auf einem Auge blind ist.
Omar Deghayes hävdar att han har gjorts blind på ena ögat med pepparspray.
Lär dig andra ord