"bilateral" - Svensk översättning

DE

"bilateral" på svenska

SV

"bilateral" på tyska

DE

bilateral {adjektiv}

volume_up
bilateral
Die Mitgliedstaaten können bereits jetzt bilateral Luftraumblöcke schaffen.
Medlemsstaterna kan redan nu skapa bilaterala luftrumsblock.
Zentralamerika braucht einen kompletten bilateralen Schuldenerlaß.
Centralamerika behöver en komplett bilateral efterskänkning av sina skulder.
Auch mit den USA weist unsere Gesamtbilanz sowohl multilateral als auch bilateral eher positive Aspekte auf.
Tillsammans med Förenta staterna har vi också en mer positiv dagordning att hantera, både på multilateral och på bilateral nivå.
SV

bilateral {adjektiv}

volume_up
bilateral
Medlemsstaterna kan redan nu skapa bilaterala luftrumsblock.
Die Mitgliedstaaten können bereits jetzt bilateral Luftraumblöcke schaffen.
Centralamerika behöver en komplett bilateral efterskänkning av sina skulder.
Zentralamerika braucht einen kompletten bilateralen Schuldenerlaß.
Tillsammans med Förenta staterna har vi också en mer positiv dagordning att hantera, både på multilateral och på bilateral nivå.
Auch mit den USA weist unsere Gesamtbilanz sowohl multilateral als auch bilateral eher positive Aspekte auf.

Användningsexempel för "bilateral" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanIch meine das jetzt nicht bilateral, sondern natürlich im Rahmen der 15.
Nu menar jag inte detta bilateralt, utan naturligtvis inom ramen för de femton.
GermanVielleicht können Sie das mit dem Ratspräsidenten noch einmal bilateral besprechen.
Kanske kunde ni ta upp frågan igen med rådets ordförande i en diskussion mellan fyra ögon.
GermanWenn Sie weitere Anmerkungen machen wollen, müssen Sie dies bilateral mit Ihren Kollegen tun.
Om ni vill göra några andra anmärkningar måste ni ta upp dem direkt med kollegerna.
GermanDaher sollte sie zwischen dem Vereinigten Königreich und Griechenland bilateral geregelt werden.
Därför skall den lösas bilateralt mellan Förenade kungariket och Grekland.
GermanDie Mitgliedstaaten können bereits jetzt bilateral Luftraumblöcke schaffen.
Medlemsstaterna kan redan nu skapa bilaterala luftrumsblock.
GermanIn welchem Umfang können wir die Situation bilateral verbessern?
I vilken utsträckning kan vi förbättra situationen bilateralt?
GermanVielleicht können wir uns in der nächsten Woche miteinander in Verbindung setzen und dies bilateral klären.
Kanske kan vi ta bilaterala kontakter i dessa frågor under nästa vecka.
GermanDie Kommission schlägt vor, die meisten Beitrittsfragen mit den Bewerberländern bilateral zu erörtern.
Kommissionen föreslår att diskutera de flesta inträdesfrågorna bilateralt med ansökarländerna.
GermanMan kann sehr wohl bilateral vorankommen und gleichzeitig auch die Zusammenarbeit multilateral fördern.
Man kan mycket väl göra framsteg bilateralt, och samtidigt främja det multilaterala samarbetet.
GermanIm übrigen führt die österreichische Ratspräsidentschaft ja auch bilateral immer wieder Gespräche mit Slowenien.
Dessutom för det österrikiska ordförandeskapet kontinuerliga bilaterala samtal med Slovenien.
GermanWir haben generell gefordert, dass diese Konsultationen nicht bilateral, sondern multilateral erfolgen sollten.
Vi har i alla händelser begärt att dessa diskussioner skall vara multilaterala, inte bilaterala.
GermanJedes Kandidatenland verhandelt mit der Europäischen Union bilateral und nicht in einem multilateralen Forum.
Varje kandidatland förhandlar med europeiska unionen bilateralt och inte i ett multilateralt forum.
GermanAlle Gespräche, die Mitgliedstaaten bilateral zum Schutz ihrer Bürger geführt haben, sind deren eigene Sache.
Eventuella diskussioner som medlemsstaterna kan ha tagit upp bilateralt om skyddet av sina medborgare är deras egen sak.
GermanAuch mit den USA weist unsere Gesamtbilanz sowohl multilateral als auch bilateral eher positive Aspekte auf.
Tillsammans med Förenta staterna har vi också en mer positiv dagordning att hantera, både på multilateral och på bilateral nivå.
GermanDas Abkommen scheint mir daher, wenn auch nur bilateral, in die richtige Richtung zu gehen, und ich empfehle die Annahme.
Med andra ord verkar avtalet, även om det bara är bilateralt, peka i rätt riktning och jag rekommenderar att det godkänns.
GermanDie Liberalisierung ist eine gute Sache, wenn sie bilateral erfolgt, und vor allem wird sie häufig von den Entwicklungsländern gewünscht.
Avregleringen är viktig inom det bilaterala samarbetet och framför allt utvecklingsländerna vill ofta ha den.
GermanDie EU-Hilfe, sowohl bilateral als auch gemeinschaftlich, spielt eine große Rolle bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise.
EU-stödet, såväl det bilaterala stödet som stödet på gemenskapsnivå, spelar en avgörande roll för lösningen av flyktingkrisen.
GermanEs geht hier um eine sehr wichtige Angelegenheit, und wie Sie wissen, werden Probleme in einem solchen Kontext natürlich bilateral gelöst.
Det rör sig här om en mycket viktig fråga, och som ni vet löser man den typen av problem under bilaterala former.
GermanSie sollten in Handels- und Entwicklungsabkommen mit Drittstaaten integriert werden, ob bilateral oder multilateral im Rahmen der WTO.
Dessa bör integreras i handels- och utvecklingsavtal med tredje länder eller bi- eller multilateralt inom ramen för WTO-samarbetet.
GermanWenn Sie noch nähere Einzelheiten haben möchten, dann können wir entweder bilateral oder noch mit anderen Kollegen darüber sprechen.
Om ni önskar närmare detaljer, då kan vi fortsätta diskutera detta antingen i bilaterala samtal eller tillsammans med andra kolleger.

Synonymer (tyska) till "bilateral":

bilateral

Synonymer (svenska) till "bilateral":

bilateral
Swedish