"Bevölkerungsdichte" - Svensk översättning

DE

"Bevölkerungsdichte" på svenska

DE

Bevölkerungsdichte {femininum}

volume_up
Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte und Entfernungen entscheiden, ob eine Verwertung sinnvoll ist.
Befolkningstäthet och avstånd avgör huruvida återvinning är vettigt.
Die Mitgliedstaaten sind unterschiedlich, u. a. in bezug auf die Bevölkerungsdichte.
Medlemsstaterna ser olika ut, bl.a. vad avser befolkningstäthet.
Das heißt, eine sehr geringe Bevölkerungsdichte zu haben.
Det vill säga, att ha en mycket låg befolkningstäthet.
Bevölkerungsdichte

Användningsexempel för "Bevölkerungsdichte" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanUnd ja, natürlich können wir die Bevölkerungsdichte in den Gemeinden um uns herum erhöhen.
Och det är möjligt, givetvis, att öka tätheten på de samhällen vi har omkring oss.
GermanBevölkerungsdichte und Entfernungen entscheiden, ob eine Verwertung sinnvoll ist.
Befolkningstäthet och avstånd avgör huruvida återvinning är vettigt.
GermanDie Mitgliedstaaten sind unterschiedlich, u. a. in bezug auf die Bevölkerungsdichte.
Medlemsstaterna ser olika ut, bl.a. vad avser befolkningstäthet.
GermanSie bringen den Begriff der Abgeschiedenheit und der geringen Bevölkerungsdichte ein.
De tar upp begreppet avlägset läge och låg befolkningstäthet.
GermanDies wäre für großflächige Länder mit geringer Bevölkerungsdichte, wie zum Beispiel Schweden, verheerend.
Detta skulle vara förödande för länder med stora ytor och liten befolkning, exempelvis Sverige.
GermanDort leben nur relativ wenig Menschen, die Bevölkerungsdichte ist also gering, und es bestehen Entwicklungsprobleme.
De har en liten och utspridd befolkning och mål och har svårigheter i sin utveckling.
GermanDas heißt, eine sehr geringe Bevölkerungsdichte zu haben.
Det vill säga, att ha en mycket låg befolkningstäthet.
GermanDas zeigt, dass Ihnen beiden sehr wohl bekannt ist, was Überalterung und eine niedrige Bevölkerungsdichte bedeuten.
Det verkar således som om ni båda är helt medvetna om vad åldrande och låg befolkningstäthet kan medföra.
GermanEine andere Herausforderung, der sich die Europäische Union stellen muß, liegt in den Stadtvierteln mit hoher Bevölkerungsdichte.
En annan utmaning som måste antas av Europeiska unionen gäller mycket folktäta bostadskvarter.
GermanDort sind die Böden mager und die Bevölkerungsdichte gering - in Schweden beispielsweise kommen nur fünf Einwohner auf einen Quadratkilometer.
Jorden är mager, få människor bor där - i Sverige bara fem invånare per kvadratkilometer.
GermanAnscheinend glaubt Kommissar Poul Nielson, die Bevölkerungsdichte im Kaukasus wäre mit der von Grönland oder der Antarktis vergleichbar.
Självfallet tror kommissionär Poul Nielsen att Kaukasien är en region som är befolkad som Grönland eller Antarktis.
GermanFür die Bevölkerungsdichte und die Kriterien nach Ziel 6 wünschte ich mir Flexibilität entsprechend den spezifischen Bedingungen.
När det gäller befolkningsunderlaget och kriterierna för mål 2 skulle jag önska flexibilitet efter specifika förhållanden.
GermanWie Sie wissen, lebe ich in Bilbao, einer Stadt des Baskenlands, die wie andere europäische Städte eine hohe Bevölkerungsdichte aufweist.
Som ni vet bor jag i Bilbao, en stad i Baskien som i likhet med andra europeiska städer har en hög befolkningstäthet.
GermanDabei muss ich aber hervorheben, dass das Problem im Falle Maltas besonders akut ist, da wir von allen Mitgliedstaaten die höchste Bevölkerungsdichte aufweisen.
Jag vill dock betona att Maltas problem är mer akut eftersom landet är den mest tätbefolkade medlemsstaten.
Germangeringe Bevölkerungsdichte;
GermanEs ist nicht kohärent, daß einige Gebiete der Union aufgrund ihrer geringen Bevölkerungsdichte Zugang zu Ziel 1 haben sollen und andere nicht.
Det är inte konsekvent att vissa av unionens områden får tillgång till mål 1 på grund av sin låga befolkningstäthet, och andra inte.
GermanDie Einheiten sind nicht homogen, und eine geringe Bevölkerungsdichte beziehungsweise ein allmählicher Bevölkerungsrückgang bleiben beispielsweise unberücksichtigt.
Enheterna är inte jämförbara och exempelvis låg befolkningstäthet eller en gradvis minskning av befolkningen beaktas inte.
GermanDie Unterschiede zwischen Wachstumsregionen und Gebieten mit geringer Bevölkerungsdichte können zunehmen, was mehr regionale Unausgewogenheiten zur Folge haben kann.
Skillnaderna mellan tillväxtregioner och avfolkningsbygder kan komma att förstärkas med ökade regionala obalanser som följd.
GermanDas frühere Suharto-Regime hat in der Vergangenheit über 8 Millionen Indonesier aus überbevölkerten Gebieten in Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte umgesiedelt.
Den gamla Suharto-regimen förflyttat över åtta miljoner indoneser från överbefolkade områden till områden med lägre befolkningstäthet.
GermanKälte oder Trockenheit, eine geringe Bevölkerungsdichte und die großen Entfernungen von den zentralen Märkten sind Faktoren, deren negativen Auswirkungen kompensiert werden müssen.
Köld eller torka, gles bosättning och långa avstånd till viktiga marknader är faktorer vilkas nackdelar bör kompenseras.