DE

betrieblich {adjektiv}

volume_up
betrieblich
betrieblich
Ich finde es schändlich, daß teilzeitbeschäftigte Frauen in den meisten betrieblichen Ausbildungsplänen von jeglichen Bildungsmöglichkeiten einfach ausgeschlossen werden.
Jag tycker det är en skam att kvinnor som jobbar parttime rentav utesluts från möjligheten till utbildning i de flesta företags utbildningsplaner.
Erstens für die Verbesserung der bestehenden Richtlinien, zum Beispiel über Gleichbehandlung im Bereich der sozialen Sicherheit bei den öffentlichen und betrieblichen Systemen.
För det första för att förbättra de befintliga direktiven, till exempel om likabehandling av män och kvinnor i företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet.

Användningsexempel för "betrieblich" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanIch meine, Zusatzversicherung heißt: Freiwilligkeit, privat oder betrieblich und ergänzend zur staatlichen Grundversorgung...
Det jag menar är att en tilläggsförsäkring är lika med frivillighet, privat eller på företagarnivå och utgör ett komplement till det statliga grundskyddet...

Synonymer (tyska) till "betrieblich":

betrieblich
German