"betreiben" - Svensk översättning

DE

"betreiben" på svenska

SV
DE

betreiben [betreibend|betrieben] {verb}

volume_up
Wir sind der Ansicht, dass die Europäische Union keine Außenpolitik betreiben sollte.
. – Vi står för att Europeiska unionen inte skall bedriva utrikespolitik.
Wir müssen ihnen helfen, eine humanitäre Flüchtlingspolitik zu betreiben.
Vi måste hjälpa dem att bedriva en human flyktingpolitik.
Warum sollten wir eine Politik betreiben, die die Spannungen verstärkt?
Varför skulle vi bedriva en politik som ökar spänningen?

Användningsexempel för "betreiben" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDie Mitgliedstaaten „ können“ diese Forschung betreiben, müssen es aber nicht.
Medlemsstaterna ” får ” utföra sådan forskning, men de behöver inte göra det.
GermanAlle Mitgliedstaaten der Europäischen Union betreiben Frauen- und Familienpolitik.
Alla Europeiska unionens medlemsstater driver en kvinno- och familjepolitik.
GermanWir können keine Wechselkurspolitik betreiben, weil anderswo darüber entschieden wird.
Vi kan inte påverka växelkurspolitiken, eftersom denna fastställs på annat håll.
GermanDoch scheint der ständige Veterinärausschuß eine Verzögerungstaktik zu betreiben.
Men de ständiga veterinärkommittéerna tycks ha gett sig in på en förhalningsstrategi.
GermanKann das ein Grund dafür sein, eine europäische Städtepolitik zu betreiben?
Kan det vara en anledning till att börja med en europeisk politik för stadsmiljön?
GermanSollen wir dieses Problem durch Betreiben einer aktiven Einwanderungspolitik lösen?
Måste vi lösa det här problemet genom att föra en aktiv invandringspolitik?
GermanAusgerechnet mit Bananen betreiben die USA derzeit eine massive Demontage der WTO.
Just när det gäller bananer bedriver USA nu en massiv nedmontering av WTO.
GermanDie Mitgliedstaaten müssen ihre Politik eigenständig und verantwortungsvoll betreiben.
Medlemsstaterna måste föra sin politik på ett ansvarsfullt och självständigt sätt.
GermanSie verschwinden, weil einige Holzfirmen Kahlschlag in den Wäldern betreiben.
De försvinner på grund av att vissa företag inom skogssektorn går in och skövlar allt.
GermanWir müssen Ursachenanalyse betreiben und dürfen nicht nur auf Medikalisierung setzen.
Vi borde analysera orsakssambanden och inte enbart lita till läkemedelsförskrivning.
GermanAuf Betreiben der I-EDN-Fraktion wurde sie also jetzt zumindest einmal in Gang gesetzt.
Nu har den åtminstone aktiverats en gång, på Gruppen Nationernas Europas uppmaning.
GermanIch glaube, wir sind spät, vielleicht zu spät dran, hier Forschung zu betreiben.
Jag tror att vi är sent ute, kanske alltför sent ute, för att här bedriva någon forskning.
GermanIn dieser Frage betreiben manche Mitgliedstaaten Protektionismus auf Kosten der anderen.
I denna fråga tillämpar vissa medlemsstater protektionism på andras bekostnad.
GermanWir dürfen uns nicht dem Vorwurf aussetzen, Klientelwirtschaft zu betreiben.
Vi får inte utsätta oss för anklagelsen att särskilt gynna vissa grupper.
GermanIch glaube, wir müssen auch in diesem Bereich verstärkt Forschung betreiben.
Jag tror att vi också på detta område bör bedriva en starkare forskning.
GermanWir sind der Ansicht, dass die Europäische Union keine Außenpolitik betreiben sollte.
. – Vi står för att Europeiska unionen inte skall bedriva utrikespolitik.
GermanWichtig ist es auch, für die Nachwelt Forschungen über aussterbende Sprachen zu betreiben.
Det är också viktigt att för eftervärlden bedriva forskning om utdöende språk.
GermanEs war antidemokratisch, denn die Opposition hatte nicht das Recht, Wahlkampf zu betreiben.
Den var antidemokratisk, eftersom oppositionen inte tilläts bedriva någon kampanj.
GermanIch glaube daher, daß es an der Zeit ist, hier eine vorbeugende Politik zu betreiben.
Jag tror därför är det är på tiden att bedriva en förebyggande politik.
GermanWir betreiben also eine sparsame Haushaltsführung, wie sie ja vom Rat sehr geschätzt wird.
Vi är följaktligen återhållsamma, ett krav som ligger rådet mycket varmt om hjärtat.

Synonymer (tyska) till "betreiben":

betreiben