"Beschluss" - Svensk översättning

DE

"Beschluss" på svenska

SV
SV
DE

Beschluss {maskulinum}

volume_up
Wir erwarten den Beschluss der Europäischen Kommission zum gemeinsamen Bezugssystem.
Vi väntar på Europeiska kommissionens beslut om den gemensamma referensramen.
Dieser Beschluss wird jedoch keine anderweitigen Operationen beeinträchtigen.
Emellertid kommer detta beslut inte att påverka andra slags insatser.
   – Ich möchte Kommissar Frattini für diesen erfreulichen Beschluss danken.
– Jag vill tacka kommissionär Frattini för detta glädjande beslut.

Användningsexempel för "Beschluss" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanFür diesen Beschluß gibt es in den Europäischen Verträgen keine Rechtsgrundlage.
Det finns inga rättsliga grunder i de europeiska fördragen för ett sådant beslut.
GermanDie Kommission ist kohärent mit ihrem Beschluß zu den guidelines vom Januar 1997.
Kommissionen är koherent i sitt beslut beträffande guidelines från januari 1997.
GermanÜber den Umfang der dazu erforderlichen Streitmacht wurde ein Beschluß gefaßt.
Det har fattats beslut om storleken på den styrka som behövs för det ändamålet.
GermanMit diesem Beschluß haben wir deutlich gemacht, welche Richtung wir einschlagen.
Med detta beslut har vi klart och tydligt sagt vilken riktning vi kommer att välja.
GermanMit dem vorgeschlagenen Beschluss scheint dies nun endlich erreicht worden zu sein.
Det verkar nu som om vi äntligen har uppnått detta genom det föreslagna beslutet.
GermanDaher beschloß die Kommission, daß vor Ende Juli ein Beschluß zu fassen sei.
Därför beslutade kommissionen att ett godkännande måste ske före slutet av juli.
GermanDieser Beschluss ist kontraproduktiv und wird zur Stärkung der Hamas beitragen.
Detta beslut är kontraproduktivt och kommer att bidra till att stärka Hamas.
GermanDiese Aufteilung könnte nur durch einstimmigen Beschluss des Rates geändert werden.
Denna fördelning skall endast kunna ändras genom ett enhälligt beslut i rådet.
GermanDiesen Beschluss müssen wir hegen und pflegen, und ich hoffe, er wird auch umgesetzt.
Det beslutet måste vi vårda, och jag hoppas att det även kommer att genomföras.
GermanOktober einen Beschluss zu fassen.
Jag vill framför allt uppmana rådet att se till att fatta beslut den 17 oktober.
GermanJedenfalls wird unsere Fraktion vor einem Beschluß auf diesen Umstand hinweisen.
Det är i alla fall något som vi från vår grupp kommer att framhäva inför detta beslut.
GermanDas Ergebnis dieser Prüfung war der uns allen bekannte einstimmige Beschluß.
Resultatet blev att de kom fram till det enhälliga beslut som vi alla känner till.
GermanIn der Regel tut sie gut daran, sich an den Beschluß des Parlaments zu halten.
I regel är det klokt av kommissionen att hålla sig till parlamentets beslut.
GermanWenn der Rat einen einstimmigen Beschluß faßt, kann ich nicht mehr tun, als ich tue.
Antar rådet ett enhälligt beslut, kan jag inte göra mer än vad jag redan gör.
GermanWir freuen uns über den Beschluss des Rates, 2005 zum Jahr des Mittelmeers zu machen.
Det gläder oss att rådet har beslutat att göra år 2005 till Medelhavsregionens år.
GermanDer Beschluß, den wir heute fassen werden, ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.
Det beslut som vi i dag kommer att ta är ytterligare ett steg i denna riktning.
GermanWir erwarten den Beschluss der Europäischen Kommission zum gemeinsamen Bezugssystem.
Vi väntar på Europeiska kommissionens beslut om den gemensamma referensramen.
GermanDie meisten dieser Punkte werden auch im Beschluß des Rats vom 19. Juni erwähnt.
De flesta av dessa punkter är också nämnda i resolutionen, som rådet antog den 19 juni.
GermanDann faßt das Parlament einen Beschluß und sagt: Das gefällt uns aber überhaupt nicht!
Då fattar parlamentet ett beslut och säger: Det gillar vi inte överhuvud taget!
GermanIch bin somit gemäß dem Beschluss des Hauses vorgegangen, das dagegen gestimmt hat.
Jag har därför agerat i enlighet med kammarens beslut som var att rösta nej.

Synonymer (tyska) till "Beschluss":

Beschluss