"Beschleunigung" - Svensk översättning

DE

"Beschleunigung" på svenska

DE

Beschleunigung {femininum}

volume_up
Beschleunigung
Der Aufbau der Union erfährt eine erfreuliche politische Beschleunigung.
Det pågår en positiv politisk acceleration i byggandet av unionen.
Um diese Beschleunigung glaubhaft zu machen, bedarf es konkreter Taten.
För att denna acceleration skall bli trovärdig krävs det konkreta åtgärder.
Wir erhalten ein visuelles Schema von dem, was die Neunjährigen Beschleunigung nennen.
Vi får en visuellt mönster av vad nioåringarna kallar acceleration.

Användningsexempel för "Beschleunigung" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanIm Parlament wird hier und da über die Beschleunigung der Gesetzgebung gesprochen.
Då och då diskuteras en snabbare behandling vid lagstiftningsprocesser i parlamentet.
GermanIm Gegenteil, die Beschleunigung der Beitrittsverhandlungen dürfte sich positiv auswirken.
De påskyndade utvidgningsförhandlingarna bör tvärtom hjälpa till i det hänseendet.
GermanUm diese Beschleunigung glaubhaft zu machen, bedarf es konkreter Taten.
För att denna acceleration skall bli trovärdig krävs det konkreta åtgärder.
GermanWir erhalten ein visuelles Schema von dem, was die Neunjährigen Beschleunigung nennen.
Vi får en visuellt mönster av vad nioåringarna kallar acceleration.
GermanDer Aufbau der Union erfährt eine erfreuliche politische Beschleunigung.
Det pågår en positiv politisk acceleration i byggandet av unionen.
GermanWir müssen es ändern, aber was in China stattfindet, ist die Beschleunigung dieses Modells.
Vi måste ändra den, men i Kina ser vi att den modellen vinner mark.
GermanBeschleunigung der Anpassung der Industrie an die strukturellen Veränderungen;
påskynda industrins anpassning till strukturförändringar,
GermanAuch in Westeuropa wird dies zu verstärktem Wettbewerb und einer Beschleunigung des Reformprozesses führen.
Vi kommer att få ökad konkurrens och en snabbare reformprocess även i Västeuropa.
GermanZur Beschleunigung der Vorbereitungen sind auch technische Expertentreffen eingeleitet worden.
För att sätta fart på förberedelserna har man också börjat anordna möten med tekniska experter.
GermanDeshalb ist die Beschleunigung der Prozesse eine wichtige Frage, die Frau Lambert aufgegriffen hat.
Det är alltså viktigt att skynda på processerna för en fråga, vilket Lambert har tagit upp.
GermanFür uns alle ist eine Beschleunigung dieses Prozesses eminent wichtig.
Det är av stor betydelse för oss alla att detta påskyndas.
GermanAndere Änderungsanträge sehen eine Beschleunigung der Kontrolle der Verwendung von H-FCKW vor.
Vi har vidare ändringsförslag som syftar till att stärka övervakningen av användningen av klorväten.
GermanKönnte das die Brücke sein, die diese Beschleunigung zuwege bringt?
Skulle den kunna vara det verktyg som kan påskynda arbetet?
GermanIn den letzten Wochen ist es eindeutig zu einer Beschleunigung der Arbeiten in Genf gekommen.
Under de senaste veckorna har det tydligt framgått att saker och ting har börjat gå snabbare i Genève.
GermanIm Bericht wird die Kommission aufgefordert, Maßnahmen zur Beschleunigung des Asylverfahrens vorzuschlagen.
I betänkandet uppmanas kommissionen att föreslå åtgärder för att påskynda asylprocessen.
GermanDies wird zu einer Beschleunigung der Verfahren und zu einem größeren Schutz für die Versicherungsnehmer führen.
Resultatet kommer att bli snabbare förfaranden och högre skydd för försäkringstagare.
GermanNotwendig ist eine Beschleunigung der Verwaltungsabläufe zwischen Kommission, Bund und Länderebene.
Det är nödvändigt att påskynda förvaltningsprocesserna mellan kommissionen, staten och delstaterna.
GermanWarum diese Beschleunigung der Liberalisierung, wo doch die Richtlinie von 1991 gerade erst überarbeitet wurde?
Varför är det så bråttom med avregleringen när direktivet från 1991 just har setts över?
GermanZweck dieser Bestimmung ist eine Beschleunigung des Verfahrens.
Syftet med denna bestämmelse är att påskynda förfarandet.
GermanDer Appell nach Beschleunigung gewisser legislativer Maßnahmen müsste sich da vorwiegend an den Rat richten.
Sålunda bör denna vädjan om att påskynda vissa rättsliga åtgärder i första hand gälla rådet.

Synonymer (tyska) till "Beschleunigung":

Beschleunigung