"bemessen" - Svensk översättning

DE

"bemessen" på svenska

DE bemessen
volume_up
[bemessend|bemessen] {verb}

bemessen
Es liegt bei den Mitgliedstaaten, die Prämienhöhe nach den tatsächlichen wirtschaftlichen und sozialen Nachteilen, die sich aus dem Verbot der Treibnetzfischerei ergeben, zu bemessen.
Medlemsstaterna skall själva beräkna bidragens storlek i förhållande till de faktiska ekonomiska och sociala förlusterna till följd av förbudet mot fiske med drivgarn.

Synonymer (tyska) till "bemessen":

bemessen

Användningsexempel för "bemessen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

GermanDie Maßnahmen sind danach zu bemessen, was für das jeweilige Land vernünftig ist.
Åtgärderna bör stå i proportion till de krav som i varje enskilt land är rationella.
GermanDafür, daß dieses Programm Gewicht hat, ist es aber zu schmal bemessen.
Om detta är ett program som anses omfångsrikt, så har det fått för litet resurser.
GermanWir leben in einer Zeit, in der der Agrarhaushalt äußerst knapp bemessen ist.
Vi lever under en tidrymd där jordbruksbudgeten är ytterst knapp.
GermanDer luxemburgische Vorschlag war ja schon knapp bemessen und ging an die Grenze des Zumutbaren.
Redan det luxemburgska förslaget var otillräckligt och på gränsen till oacceptabelt.
GermanAuch die für die Behandlung zur Verfügung stehende Zeit war zu knapp bemessen.
Dessutom har tiden för behandling varit oacceptabelt knapp.
GermanDer Haushaltsentwurf der Kommission ist mit 1,02 % vorsichtig bemessen.
Kommissionens budgetförslag, med sina 1,02 procent, är försiktigt.
GermanIch halte den fünfwöchigen Übergangszeitraum für richtig bemessen.
Jag anser att femveckorsperioden för övergången är av lämplig längd.
GermanUnd so zeigte sich, dass die Zeit zum Einmischen – glücklicherweise – kostbar und knapp bemessen war.
Och det visade sig också att det – lyckligtvis – inte fanns någon tid för inblandning.
GermanDiese Auffassung steht auf wackligen Füßen, und die Frist ist äußert knapp bemessen.
Detta är något kort, både som analys och som tidsfrist.
GermanDiesen Finanzrahmen zu akzeptieren heißt jedoch nicht zu verkennen, dass er knapp bemessen ist.
Detta godtagande av finansieringsramen får emellertid inte medföra att vi glömmer hur snäv den är.
GermanMeines Erachtens ist für derart wichtige Mitteilungen wie diese eine halbe Stunde doch wirklich sehr kurz bemessen.
Jag tror att för så viktiga meddelanden som detta är en halvtimme verkligen för kort.
GermanSie müssen ja das Geld bemessen können für dieses System und diese Art der leistungsorientierten Bezahlung.
Vi måste finansiera ett sådant system och ett sådant incentiv.
GermanSie wissen bereits, dass unsere Zeit sehr knapp bemessen ist.
Som ni redan vet har vi mycket ont om tid.
GermanNach wie vor bemessen wir alles anhand des BIP, d. h. der Gesamtproduktion von Waren und Dienstleistungen.
Vi mäter fortfarande allting i termer av bruttonationalprodukt, dvs. den totala produktionen av varor och tjänster.
GermanDarüber hinaus soll mit der Richtlinie die Höhe der für Autofahrer geltenden Mindestdeckungssummen neu bemessen werden.
Dessutom syftar detta direktiv till att uppdatera begränsningarna för minimiersättningar för bilister.
GermanDie genannte Summe ist bereits zu großzügig bemessen.
Redan nämnda summa är för generöst tilltagen.
GermanMeine Herren Kollegen, die für die Dringlichkeitsdebatte zur Verfügung stehende Zeit ist bekanntlich knapp bemessen.
Den tid som vi har till förfogande för att debattera de aktuella frågorna är mycket knapp, det känner ni till.
GermanDa meine Zeit bemessen ist, muß ich zum Schluß kommen, und ich wende mich dabei insbesondere an Herrn Rapkay.
Eftersom min tid är begränsad, herr ordförande, måste jag avsluta och jag vänder mig därför särskilt till herr Rapkay.
GermanDiese sind so zu bemessen, daß Investitionen in Anlagen zur Produktion erneuerbarer Energieträger gefördert werden.
Dessa skall avpassas så att investeringar i anläggningar för produktion av förnybara energikällor skall främjas.
GermanDie Kommissionsvorschläge wiederum sind ein wenig knapp bemessen, Herrn Rothleys Vorschläge halte ich für ideal.
De belopp som kommissionen föreslår är däremot lite för låga, och jag anser därför att Rothleys förslag är idealiskt.