"Belastung" - Svensk översättning

DE

"Belastung" på svenska

DE

Belastung {femininum}

volume_up
Belastung
Das stellt eine inakzeptable Belastung dar, insbesondere für Familien mit Kindern.
Det mönstret innebär en ohållbar belastning, särskilt för barnfamiljerna.
Öffentliche Investitionen in Pflege und Fürsorge werden dagegen als Belastung gesehen.
Offentliga investeringar i vård och omsorg ses som en belastning.
Denn die Finanzierung der Arbeitslosigkeit ist bekanntlich eine riesige volkswirtschaftliche Belastung.
Arbetslöshetsutgifterna är ju en väldig nationalekonomisk belastning.
Für mein Land stellt 1 % des Bruttoinlandsprodukts pro Jahr eine zu hohe Belastung dar.
För mitt land är 1 procent av nationalinkomsten en svår påfrestning.
Überdies bewirkt das Verbot erhebliche Belastungen im Schlachtsektor.
Förbudet skapar dessutom avsevärd påfrestning på slakterisektorn.
Die Umwelt ist einer ungeheuren Belastung ausgesetzt.
Miljön är utsatt för enorma påfrestningar.

Användningsexempel för "Belastung" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDas ist eine hohe Belastung, die vornehmlich die Kleinunternehmer hart trifft.
Det handlar om en tung administrativ börda som inte minst drabbar småföretagarna.
GermanWir dürfen den Kindern nicht diese giftige Belastung mit auf den Lebensweg geben.
Att förgifta barn på det här sättet är inte att ge dem en bra start i livet.
GermanDadurch muß sich nicht unbedingt eine größere Belastung für den EU-Haushalt ergeben.
Den behöver inte nödvändigtvis lägga en stor börda på Europeiska unionens budget.
GermanSehr wahrscheinlich wird die Belastung des Haushalts allmählich geringer werden.
Belastningen på budgeten kommer med all sannolikhet att minska med tiden.
GermanSo beklagt Norwegen insbesondere die Belastung der arktischen Fischfanggebiete.
Norge har faktiskt särskilt klagat när det gäller inverkan på de arktiska fiskevattnen.
GermanAls Ausgleich für diese Belastung bedarf es erheblicher finanzieller Investitionen.
Som en motvikt till denna börda behövs betydande finansiella investeringar.
GermanDie administrative Belastung von Bürgern und Unternehmen ist noch immer viel zu hoch.
Medborgare och företag dignar fortfarande under en alltför tung administrativ börda.
GermanDas stellt eine inakzeptable Belastung dar, insbesondere für Familien mit Kindern.
Det mönstret innebär en ohållbar belastning, särskilt för barnfamiljerna.
GermanDiese zusätzliche Belastung rechtfertigt nicht, dass Menschenrechte verletzt werden.
Denna ytterligare börda rättfärdigar inte överträdelse av de mänskliga rättigheterna.
GermanDie Komitologie bedeutet wirklich eine schwere Belastung, auch für das vorliegende Programm.
Kommittéförfarandet är verkligen ett enormt hypotek, även på det här programmet.
GermanDie Belastung für die kleinen und mittleren Unternehmen muss überschaubar sein.
Bördan för små och medelstora företag måste vara möjlig att hantera.
GermanDies führt auch zu einer gewissen psychologischen Belastung, die nicht vergessen werden darf.
Detta leder även till en viss psykologisk belastning som vi inte får glömma bort.
GermanSie zielen darauf ab, die Belastung der Auskunftspflichtigen zu mindern.
Dess syfte var att underlätta bördan för de personer som måste deklarera.
GermanDas bedeutet zusätzliche Belastung und Gefahren in einer ohnehin komplizierten Situation.
Det innebär ytterligare belastningar och faror i en situation som redan är komplicerad.
GermanWir sind zudem über die Belastung kleiner und mittlerer Unternehmen besorgt.
Vi oroar oss för belastningarna på de små och medelstora företagen.
GermanFür mein Land stellt 1 % des Bruttoinlandsprodukts pro Jahr eine zu hohe Belastung dar.
För mitt land är 1 procent av nationalinkomsten en svår påfrestning.
GermanDies ist eine große Belastung für den Libanon, die wir deutlich sehen müssen.
Detta är en stor belastning för Libanon, vilket vi måste förstå.
GermanDer Vorschlag bedeutet eine stärkere Belastung des EU-Haushalts um ca. 30 Millionen ECU jährlich.
Förslaget innebär en ökad belastning på EU: s budget med ca 30 miljoner ecu årligen.
GermanÖffentliche Investitionen in Pflege und Fürsorge werden dagegen als Belastung gesehen.
Offentliga investeringar i vård och omsorg ses som en belastning.
GermanDie Herabsetzung der Förderschwelle wird eine zusätzliche administrative Belastung nach sich ziehen.
Sänkningen av det minsta stödbeloppet kommer att leda till ytterligare byråkrati.

Synonymer (tyska) till "Belastung":

Belastung