"belassen" - Svensk översättning

DE

"belassen" på svenska

DE

belassen [belassend|belassen] {verb}

volume_up

Användningsexempel för "belassen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanBelassen wir die Besteuerung auch künftig in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.
Låt beskattningen även i fortsättningen höra till medlemsstaternas befogenheter.
German- Ich glaube, wir belassen es dabei und wünschen Ihnen baldige Genesung.
– Jag tror att vi lämnar saken därhän och önskar er ett snabbt tillfrisknande.
GermanErstens sollten wir das nationale Emblem auf der einen Seite der Euro-Münzen belassen.
För det första, låt de nationella symbolerna finnas kvar på ena sidan av euromynten.
GermanEs bei diesen Feststellungen zu belassen, wäre doch ein wenig zu simpel.
Att nöja sig med dessa konstateranden skulle emellertid vara något inskränkt.
GermanMit Rücksicht auf den Vorschlag des Haushaltsausschusses haben wir es bei 60 % belassen.
Med hänsyn till budgetutskottets förslag lät vi det stanna vid 60 procent.
GermanIch möchte sechs nennen, und dabei sollte man es dann meiner Meinung nach auch belassen.
Jag kommer att nämna sex av dem, och jag anser att vi mer eller mindre bör stanna där.
GermanZweitens: Belassen Sie Pflege- und Therapieaufgaben in nationaler Hand.
För det andra: Låt vård- och behandlingsfrågor förbli nationell kompetens.
GermanDie EU und die AKP-Partner dürfen es auf keinen Fall bei guten Vorsätzen bewenden belassen.
Det är av stor vikt att EU och AVS-länderna inte låter det förbli vid goda föresatser.
GermanEs wird angestrebt, so viele Menschen wie möglich in der Landwirtschaft zu belassen.
Man vill gärna ha kvar så många människor som möjligt i jordbruket.
GermanSo sollten wir es auch belassen, mit der UNO stets an unserer Seite.
Låt oss se till att det förblir så, och låt oss se till att vi alltid har FN med oss.
GermanWir sollten es dabei belassen, daß es Antibiotika auf Rezept gibt, aber nicht in Lebensmitteln.
Vi bör låta antibiotika finnas tillgängligt mot recept, men inte i livsmedel.
GermanEs ist absolut lächerlich, sie im Rahmen der Richtlinie zu belassen.
Det är verkligen skrattretande att behålla optisk strålning i direktivet.
GermanDabei will ich es jedoch belassen, denn die Zeit ist zu wertvoll, um sie damit zu verschwenden.
Men jag ska gå vidare eftersom tiden är alltför dyrbar för att slösas bort.
GermanIch werde es jedoch bei der Formulierung der Frage belassen, denn die Antwort kenne ich nicht.
Jag begränsar mig dock till att formulera en fråga, jag har inte svaret.
GermanIch möchte vielmehr die Verantwortlichkeit in den Mitgliedstaaten belassen.
Jag vill snarare låta ansvaret ligga kvar hos medlemsstaterna.
GermanDabei möchte ich es belassen, und Herrn Vermeer empfehle ich, nächstes Mal mit dem Zug zu fahren.
Det skulle jag vilja nöja mig med, och Vermeer önskar jag att han nästa gång tar tåget.
GermanDeshalb glaube ich, es für heute hierbei belassen zu können, Herr Präsident.
Därför anser jag mig kunna avsluta det så i dag, ordförande.
GermanIn Zukunft werden wir es selbstverständlich nicht hierbei belassen können.
I framtiden blir det naturligtvis inte tal om att stanna där.
GermanDer Haushaltsansatz muß auf dem Niveau belassen werden, wie es in Berlin beschlossen wurde.
Anslagen måste bibehållas på den nivå man beslutade om i Berlin.
GermanDer Rat will dies nach dem Prinzip der Subsidiarität in der Regelungskompetenz der Mitgliedstaaten belassen.
Rådet vill följa subsidiaritetsprincipen och överlåta detta till medlemsstaterna.