"bekräftigen" - Svensk översättning

DE

"bekräftigen" på svenska

DE

bekräftigen [bekräftigend|bekräftigt] {verb}

volume_up
Morgen können Sie Ihr Festhalten an dieser Entschließung nochmals bekräftigen.
I morgon kan parlamentet åter bekräfta att det godkänner den resolutionen.
Diese Ablehnung muss uns als Gelegenheit dienen, unsere Haltung zu bekräftigen.
Och detta förkastande bör utgöra ett tillfälle för att bekräfta vår förståelse.
Ich kann also bekräftigen, dass ich persönliche Kontakte zu beiden Kandidaten habe.
Jag kan därför bekräfta att jag står i personlig kontakt med båda kandidaterna.
bekräftigen (även: beglaubigen)

Användningsexempel för "bekräftigen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDiese Ablehnung muss uns als Gelegenheit dienen, unsere Haltung zu bekräftigen.
Och detta förkastande bör utgöra ett tillfälle för att bekräfta vår förståelse.
GermanIch kann also bekräftigen, dass ich persönliche Kontakte zu beiden Kandidaten habe.
Jag kan därför bekräfta att jag står i personlig kontakt med båda kandidaterna.
GermanWir bekräftigen damit als Parlament nicht, dass wir die Entschließung billigen.
Europaparlamentet bekräftar inte på nytt sitt godkännande av resolutionen.
GermanMorgen können Sie Ihr Festhalten an dieser Entschließung nochmals bekräftigen.
I morgon kan parlamentet åter bekräfta att det godkänner den resolutionen.
GermanWir wollen die Bedeutung der Umsetzung dieses Programms und der Erklärung bekräftigen.
Vi vill återigen framhålla vikten av att agendan och deklarationen genomförs.
GermanDeshalb möchte ich bekräftigen, wie wichtig es ist, dieses Problem zu bewältigen.
Jag vill därför understryka betydelsen av att man löser detta problem.
GermanIch hoffe, dass Herr Lamy und Herr Nicolaï dies noch einmal bekräftigen werden.
Jag hoppas att både Pascal Lamy och Atzo Nicolaï gör ett tydligt åtagande i denna riktning.
GermanErkki Liikanen wird dies aus seiner Sicht später noch einmal bekräftigen.
Erkki Liikanen kommer senare att bekräfta det än en gång ur sin synvinkel.
GermanAbschließend möchte ich den Standpunkt der Kommission zu allen Änderungsanträgen bekräftigen.
Låt mig avslutningsvis bekräfta kommissionens ståndpunkt för alla ändringsförslag.
GermanEs wurden mehrere Änderungsanträge zu dem Bericht vorgelegt, die diesen Gedanken bekräftigen.
Åtskilliga ändringsförslag som lades fram till betänkandet stärker denna idé.
GermanIch hoffe, das Europäische Parlament wird diese Position bekräftigen.
Jag hoppas att denna ståndpunkt kommer att bekräftas av Europaparlamentet.
GermanWir bekräftigen ferner die territoriale Integrität der Russischen Föderation.
Vi understryker även Ryska federationens territoriella integritet.
GermanZweitens möchte ich nochmals die Auffassung meiner Fraktion bekräftigen.
För det andra vill jag bekräfta de övertygelser som finns i min grupp.
GermanAbschließend möchte ich bekräftigen, was der Berichterstatter zur Rechtshilfe zu sagen hatte.
Jag skulle slutligen vilja stryka under vad föredraganden har att säga om rättshjälp.
GermanDiese Prinzipien zu bekräftigen, ist angebracht, aber nicht ausreichend.
Att på nytt bekräfta principer är bra, men det är inte tillräckligt.
GermanWir bekräftigen unsere Überzeugung, dass Bulgarien und Rumänien Mitglieder der EU werden sollen.
. – Vi upprepar att vi anser att Bulgarien och Rumänien bör bli medlemmar i EU.
GermanIch nehme gern die Gelegenheit wahr, das in Beantwortung Ihrer Frage bekräftigen zu können.
Jag uppskattar möjligheten som svar på er fråga att göra det återigen.
GermanDas haben wir im Bericht Lannoye ebenfalls getan, und das sollten wir noch einmal bekräftigen.
Det har vi likaledes gjort i Lannoyes betänkande och det ska vi understryka än en gång.
GermanJüngste Äußerungen von Herrn Solana bekräftigen die Notwendigkeit einer Prioritätensetzung.
Aktuella uttalanden av Solana bekräftar behovet av att vi slår fast vad vi vill prioritera.
GermanDrittens geht es darum, klar und eindeutig zu bekräftigen, dass die Union eine soziale Union ist.
Det tredje problemet är att klart och tydligt fastslå att unionen är en social union.

Synonymer (tyska) till "bekräftigen":

bekräftigen