"beistimmen" - Svensk översättning

DE

"beistimmen" på svenska

Användningsexempel för "beistimmen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanIch kann dem umstrittenen Vorschlag einer Kürzung der Einkommensbeihilfen im Getreidesektor kaum beistimmen.
Det omtvistade förslaget till sänkning av inkomsttillägget för säd kan jag svårligen acceptera.
GermanDaher hoffe ich auch, Herr Kommissar, daß Sie der Erklärung und Entschließung, über die wir sogleich gemeinsam abstimmen werden, beistimmen können.
Jag hoppas då också, kommissionär, att ni kan ta med upplysningen och resolutionen som vi snart röstar om tillsammans.
GermanWas die Beibehaltung des aktuellen Instruments betrifft, so kann sich die Kommission, darin werden Sie mir beistimmen, nur an den Vertrag halten.
Beträffande bibehållande av det nuvarande systemet kan kommissionen - och det måste ni hålla med om - bara hålla sig till fördraget.