"bedingt" - Svensk översättning

DE

"bedingt" på svenska

SV
SV
DE

bedingt {adjektiv}

volume_up
bedingt
Es zeigt nur, dass es eben manchmal Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit gibt, die zum Teil strukturell bedingt sind.
Det visar bara att det ju ibland finns svårigheter i samarbetet, som delvis är strukturellt betingade.
Aber unbewusst stellen sie diese ziemlich komplizierten Kalkulationen an, die ihnen ein bedingtes Wahrscheinlichkeitsmass geben.
Men utan att vara medvetna om det så utför de dessa tämligen avancerade beräkningar, som ger dem en mått på betingad sannolikhet.
Die Konzession der Kommission im Hinblick auf den freien Personenverkehr trägt dieser eher psychologisch bedingten Angst Rechnung.
I kommissionens koncession rörande den fria rörligheten för personer tas det också hänsyn till denna snarast psykologiskt betingade oro.
Rufen Sie den Befehl Format - Bedingte Formatierung auf.
Välj kommandot Format - Villkorlig formatering....
Im Dialog Bedingte Formatierung können Sie Formatvorlagen abhängig von Bedingungen vorgeben.
I dialogrutan Villkorlig formatering kan du definiera formatmallar beroende på villkor.
Bei bedingten Vorlagen handelt es sich um Absatzvorlagen, die je nach Kontext unterschiedlich wirken.
En villkorlig mall är en styckeformatmall som påverkar texten olika beroende på sammanhanget.

Användningsexempel för "bedingt" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanBedingt durch die Dioxinkrise hat man in Belgien eine solche Meßtechnik eingeführt.
Till följd av dioxinkrisen i Belgien har man där börjat med en sådan mätteknik.
GermanGenau dieses Streben bedingt ein gleichberechtigtes Auftreten Europas in der Region.
Det är just det strävandet som kräver ett balanserat europeiskt agerande i området.
GermanAusnahme: Der auftretende Mangel ist durch das gelieferte Material bedingt.
Ett undantag: Om det fel som uppstår beror på det material som levererats.
GermanDemokratisierung bedingt nämlich die Achtung und den Schutz der Rechte der Arbeitnehmer.
Demokratiseringen förutsätter att arbetstagarnas rättigheter respekteras och värnas.
GermanVerantwortung zu tragen bedingt den Verzicht auf Vorauskontrolle.
Ansvarighet förutsätter att man avstår från förhandskontrollen av finansieringen.
GermanVertraulichkeit an sich bedingt keine generelle Ausnahme vom Recht auf Zugang zu Dokumenten.
Sekretess är i sig inget generellt undantag från rätten till tillgång till handlingar.
GermanDiese Unterschiede sind sowohl wirtschaftlich als auch kulturell bedingt.
Detta är skillnader som är såväl ekonomiskt som kulturellt bestämda.
GermanDie Erweiterung der Union bedingt eine Verstärkung der Kohäsionspolitik.
Om unionen skall utvidgas måste sammanhållningspolitiken förbättras.
GermanDie Ablehnung bestimmter Teile der Anträge ist im wesentlichen durch institutionelle Gründe bedingt.
Att vissa delar av ändringsförslagen avslås har främst institutionella orsaker.
GermanDie Verspätungen und Überlastungen sind aber nicht durch die Flugüberwachung bedingt.
Förseningarna och trafikstockningarna beror inte på kontrollen.
GermanSelbstverständlich bedingt ein wirtschaftlicher Aufschwung ein gesundes politisches Klima.
Det är naturligtvis så att ett sunt politiskt klimat är nödvändigt för ekonomisk utveckling.
GermanWir führen Völker an, und das bedingt ein etwas anderes Klima.
Vi leder flera olika folk, och detta kräver en något annorlunda inriktning.
GermanDiese Lage ist nicht konjunkturell, sondern strukturell bedingt.
Men det beror inte på konjunkturen utan det är fråga om en strukturmässig arbetslöshet.
GermanAuch auf dem Weltmarkt ging das Getreideangebot zurück, teils bedingt durch klimatische Ursachen.
Även på världsmarknaden sjönk spannmålsutbudet, delvis av klimatorsaker.
GermanDieser an sich völlig bedeutungslose Umstand bedingt ein gewisses Maß an...
P. g. a. denna meningslösa regel förväntar jag ett visst...
GermanSelbst die Währungsruhe bedingt durch die Perspektive des Euro, darf nicht zum Zurücklehnen einladen!
Inte ens lugnet på valutafronten med euron i sikte får göra att vi lutar oss tillbaka!
GermanDie Übernahme neuer Aufgaben bedingt auch das entsprechende Personal.
När vi får nya uppgifter måste vi också ha människor för dessa.
GermanZusammenarbeit bedingt eine positive, von gutem Willen und Verantwortung getragene Einstellung beider Seiten.
Samarbetet skall leda till en positiv inställning och god vilja hos båda parter.
GermanDies bedingt natürlich, dass man selbst etwas Glück verspüren kann und dieses Glück teilen möchte.
Vilket kräver, såklart, att man känner glädje själv och har viljan att dela med sig av den.
GermanNach den Schätzungen der EZB soll die Arbeitslosigkeit zu etwa vier Fünfteln strukturell bedingt sein.
Enligt ECB: s bedömning lär ungefär fyra femtedelar av arbetslösheten vara strukturell.