"bedeutsam" - Svensk översättning

DE

"bedeutsam" på svenska

DE

bedeutsam {adjektiv}

volume_up
Idrotten är betydelsefull i många avseenden.
Det är en stor och betydelsefull uppmuntran.
Ich möchte zwei Punkte herausheben, die mir besonders bedeutsam erscheinen.
Jag vill framhålla två punkter vilka förefaller mig vara speciellt betydelsefulla.
Einige dieser Entschließungen sind sehr bedeutsam.
Några av dessa resolutioner är mycket betydande.
Das ist nicht angenehm, aber das ist wichtig und bedeutsam.
Att göra detta är inte trevligt, men det är viktigt och betydande.
Zum Abschluß möchte ich auf eine ganz spezielle Frage eingehen, in der die Rolle des Europäischen Parlaments sehr bedeutsam ist.
Jag avslutar med att ta upp en mycket speciell fråga där Europaparlamentets roll har varit mycket betydande.

Användningsexempel för "bedeutsam" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanGleichermaßen bedeutsam ist natürlich die politische Seite der Vereinbarungen.
Lika viktigt är naturligtvis de politiska aspekterna av avtalets olika delar.
GermanIch möchte zwei Punkte herausheben, die mir besonders bedeutsam erscheinen.
Jag vill framhålla två punkter vilka förefaller mig vara speciellt betydelsefulla.
GermanEs kommt noch hinzu, daß seine internationalen Dimensionen sehr bedeutsam sind.
Tyvärr är den internationella dimensionen, utöver vad som redan sagts, väldigt viktig.
GermanNicht weniger bedeutsam sind unsere önologischen Traditionen, Frau Kommissarin.
Våra traditioner för att framställa vin är inte mindre viktiga, fru kommissionsledamot.
GermanDarum sind diese Richtlinie und der Artikel 13, als Paket zusammengenommen, so bedeutsam.
Därför är detta direktiv och artikel 13 paketet, som helhet, så betydelsefulla.
GermanDas ist ein Ergebnis, das wir für äußerst wichtig und bedeutsam halten.
Resultatet av detta är ytterst betydelsefullt och viktigt enligt vår uppfattning.
GermanIch möchte drei Punkte hervorheben, die ich für wichtig und bedeutsam halte.
Jag skulle vilja betona tre punkter som enligt min åsikt är betydelsefulla och viktiga.
GermanWie bedeutsam sind die unterschiedlichen Abgaben in den einzelnen europäischen Ländern?
Har skillnaderna i avgiftssystem mellan länderna i Europa någon betydelse?
GermanDaher sind die in dieser Koppelungsrichtlinie enthaltenen Änderungen so bedeutsam.
Det är därför ändringarna i detta kopplingsdirektiv är så omfattande.
GermanMan muss doch ganz klar sagen, dass die Doha-Runde zu bedeutsam ist, um zu scheitern.
Låt oss tala klarspråk: Doharundan är för omfattande för att misslyckas.
GermanDaher ist diese Ernennung bedeutsam für den Inhalt der Geldpolitik.
Denna utnämning är därför viktig med tanke på den monetära politikens innehåll.
GermanIch halte es für bedeutsam, auch kleine Häfen in den internationalen Rahmen zu setzen.
Jag anser att det är viktigt att också placera små hamnar inom den internationella ramen.
GermanMeines Erachtens ist auch die Analyse der Erweiterung sehr bedeutsam.
Jag tycker också att alla analyser av utvidgningen är mycket betydelsefulla.
GermanSie ist zu bedeutsam, um sie der Gnade des freien Marktes auszuliefern.
Det är alldeles för viktigt för att utelämnas på nåd och onåd till den fria marknaden.
GermanEs war deshalb so bedeutsam, weil es recht schwierig war, die Ergebnisse zu manipulieren.
Dess betydelse berodde på den ökade svårigheten att manipulera resultaten.
GermanAus dem Bericht geht auch hervor, wie bedeutsam die Gründung von OLAF im Jahre 1999 war.
Av betänkandet framgår också hur viktigt grundandet av OLAF år 1999 var.
GermanDieser Bericht des Kollegen Brok ist formell technischer Natur, aber dennoch sehr bedeutsam.
Betänkandet av Elmar Brok är till formen tekniskt men ändå mycket viktigt.
GermanDie Demokratisierung in diesem Teil der Welt ist bedeutsam, auch für Europa.
Demokratisering i den delen av världen är viktig, även för Europa.
GermanWegen dieses Modellcharakters ist dieser erste Schritt so bedeutsam.
Det är på grund av att detta första steg fungerar som en förebild som det är så viktigt.
GermanDorthin werden in den nächsten Jahren viele Gelder fließen, deshalb ist dies sehr bedeutsam.
Under de närmaste åren kommer stora pengar att gå dit, och därför är det mycket viktigt.