"bedeuten" - Svensk översättning

DE

"bedeuten" på svenska

DE bedeuten
volume_up
[bedeutend|bedeutet] {verb}

bedeuten
Neue Tierschutzanforderungen bedeuten auch Veränderungen in den Haltungssystemen.
Nya djurskyddskrav innebär även förändringar i djurhållningssystemen.
Niedrige Zinsen bedeuten Vertrauen in die Stabilität der wirtschaftlichen Entwicklung.
Låga räntor innebär förtroende för stabiliteten i den ekonomiska utvecklingen.
Sie bedeuten vielmehr, daß die Mitgliedstaaten ein gemeinsames Vorgehen verabreden.
De innebär i stället att medlemsländerna kommer överens om ett gemensamt handlande.
Zunächst, daß die Einheit Europas nicht sprachliche Uniformität bedeuten kann.
Till att börja med att enigheten i Europa inte kan betyda språklig likformighet.
Mehr Europa darf nicht bedeuten, mehr regelungswütiges, allgegenwärtiges Europa.
Mera Europa skall inte betyda mer av ett pedantiskt och allestädes närvarande Europa.
Das darf jedoch nicht bedeuten, daß ländliche Gebiete benachteiligt werden.
Detta får dock inte betyda att landsbygden förfördelas.

Synonymer (tyska) till "bedeuten":

bedeuten

Användningsexempel för "bedeuten" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

GermanMitunter wird das bedeuten, dass die Kommission eine legislative Lösung einführt.
Ibland kommer det att innebära en lagstiftningsåtgärd från kommissionens sida.
GermanZweitens müssen wir genau abwägen, welches Risiko ein Moratorium bedeuten würde.
För det andra måste man verkligen inse riskerna med att skjuta upp förhandlingarna.
GermanDas würde parallele und verteilte Rechenleistung, neue Designmöglichkeiten bedeuten.
Det är fantastisk parallell och fördelad beräkningskraft, nya designmöjligheter.
GermanWas würde ein stärkeres Wachstum bedeuten, wenn nicht die Mehrheit davon profitiert?
Vad skulle ökad tillväxt innebära om den inte kom det stora flertalet till godo?
GermanDas würde eine grundlegende Veränderung der internationalen Beziehungen bedeuten.
Det skulle innebära en grundläggande förändring av de internationella förbindelserna.
GermanWas hat der unermüdliche Einsatz dieser tapferen Helfer für uns zu bedeuten?
Hur skall vi uppfatta dessa modiga biståndsarbetares outtröttliga hängivenhet?
GermanHundert Prioritäten auf einer Liste bedeuten, dass es gar keine Prioritäten gibt!
Hundra prioriteringar på en och samma lista är detsamma som inga prioriteringar alls!
GermanDer Beitritt unserer Freunde wird nicht das Ende aller Schwierigkeiten bedeuten.
Våra vänners anslutning kommer inte att innebära slutet på svårigheterna.
GermanAber „ bis zu drei“ könnte keiner, einer oder zwei sowie auch drei Stoffe bedeuten.
Men upp till tre skulle likväl kunna vara noll, ett eller två såväl som tre.
GermanDas würde einen direkten Verstoß gegen den vereinbarten Kompromiß bedeuten.
Detta skulle innebära en regelrätt kränkning av den överenskomna kompromissen.
GermanDie von uns angestrebte Erweiterung kann in der Praxis eine Einschränkung bedeuten.
Det som vi avser vara en utvidgning riskerar i själva verket att bli en inskränkning.
GermanUnd es ist nicht einmal sicher, daß die Reserven faktisch Überschüsse bedeuten.
Och det går inte ens att säga om det är klart att reserverna faktiskt är ett överskott.
GermanDas würde einen Preisrückgang von ungefähr 2,5 Milliarden Euro bedeuten.
Det här skulle innebära en prissänkning på uppskattningsvis 2,5 miljarder euro.
GermanIch meine, daß man überlegen muß, was dies für den politischen Alltag bedeuten würde.
Jag anser att man måste studera vad som händer i den politiska verkligheten.
GermanAll dies wird für das alltägliche Leben der Unionsbürger konkrete Änderungen bedeuten.
Allt detta kommer att konkret förändra det dagliga livet för medborgarna i unionen.
GermanDer Weg zurück würde einen Zusammenbruch bedeuten, der uns alle trifft!
En återgång till det gamla skulle innebära ett sammanbrott som drabbar oss alla!
GermanDiese Zahlen sind sehr hoch, wenn man bedenkt, was sie für den Einzelnen bedeuten.
Dessa siffror är oerhört höga när man beaktar vad de betyder för de enskilda människorna.
GermanAnders vorgehen zu wollen würde eine Sinnentstellung unserer Institutionen bedeuten.
Att vilja förfara annorlunda är att avvika från våra institutioners anda.
GermanSie auszuweisen würde bedeuten, sie einer erneuten Entwurzelung auszusetzen.
Att utvisa dem skulle därför vara att på nytt rycka upp dem med rötterna.
GermanWas würde eine größere Wettbewerbsfähigkeit ohne eine gerechte Sozialpolitik bedeuten?
Vad skulle en ökad konkurrenskraft innebära om vi inte hade en rättvis socialpolitik?