"Auskunft" - Svensk översättning

DE

"Auskunft" på svenska

SV
DE

Auskunft {femininum}

volume_up
Kann die Kommission Auskunft über den Zeitplan für die Aufstellung von Verhaltenskodizes für Fachleute und Verbraucher erteilen?
Kan kommissionen ge närmare uppgifter om tidsplanen för att utarbeta förhållningsregler för både fackmän och konsumenter?
Jede Person hat das Recht, Auskunft über die sie betreffenden erhobenen Daten zu erhalten und die Berichtigung der Daten zu erwirken.
Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av dem.
Es ist allerdings auch wichtig, daß Bürger auf Wunsch Auskunft über Angaben in den verschiedenen Telekommunikationsregistern erhalten können.
Det är emellertid också viktigt att medborgare som så önskar kan få del av uppgifter som finns i olika teleregister.

Användningsexempel för "Auskunft" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanKann der Rat Auskunft geben über den Umfang und den Inhalt dieses Mandats?
Kan rådet uppge vilken omfattning och vilket innehåll förhandlingsmandatet har?
GermanIch bitte um Auskunft über den EU-Verhaltenskodex für den Handel mit Waffen.
Jag skulle vilja veta något i samband med EU: s uppförandekod för vapenförsäljning.
GermanKönnte sie Auskunft geben, wer die Mitglieder dieses Auswahlausschusses benennt?
Skulle kommissionen kunna informera om vem som utser medlemmarna i denna urvalskommitté?
GermanIch hätte zu dieser Frage von der Kommission gerne Auskunft darüber, was passiert.
Jag skulle uppskatta om kommissionen kunde berätta vad det är som händer.
GermanKann uns darüber jemand Auskunft geben, entweder Herr Bourlanges oder Sie?
Skulle någon kunna ge oss upplysningar om detta, antingen Bourlanges eller ni själv?
GermanKann die Kommission des Weiteren über die Situation in den Mitgliedstaaten Auskunft geben?
Kan kommissionen dessutom informera mig om rådande situation i medlemsstaterna?
GermanIch bin sehr dankbar für die juristische Auskunft, die mir der Minister gegeben hat.
Jag är mycket tacksam för det juridiska svar som jag fick av ministern.
GermanIch möchte dem Kommissar zunächst für seine sehr ausführliche Auskunft danken.
Jag vill först tacka kommissionären för det mycket utförliga svaret.
GermanGelatine und Medikamente, können Sie mir da nähere Auskunft zu geben.
Gelatin och mediciner, skulle ni kunna ge mig närmare upplysningar om detta?
GermanIch möchte die Auskunft der Kommission bezüglich der Zuständigkeit wirklich in Frage stellen.
Jag vill verkligen ifrågasätta vad kommissionen säger om vems ansvar detta är.
GermanKönnen Sie Auskunft geben, ob es möglich ist, diese Praktiken völlig zu verbieten?
Finns det några utsikter till ett totalförbud mot dessa metoder?
GermanWir bitten dringend um Auskunft, welche Maßnahmen die Kommission gegen Frankreich einleiten wird.
Vi behöver snarast få veta vilka åtgärder kommissionen skall vidta mot Frankrike.
GermanWas das Ganze gebracht hat, darüber wird man in 5 bis 10 Jahren genauer Auskunft geben können.
Vad det hela har resulterat i kommer man att kunna ge närmare besked om efter 5-10 år.
GermanWir haben dazu Experten gefragt, und ihre Auskunft war sehr interessant.
Vi har frågat experter, och deras information var mycket intressant.
GermanWenn nicht, gebe ich Ihnen die korrekte Auskunft, Herr Alavanos.
Jag meddelar er omedelbart, och om inte, så ger Alavanos er den rätta informationen.
GermanDa hat man mir die falsche Auskunft gegeben, es gebe nur schriftliche Stimmerklärungen.
Då gav man mig den felaktiga upplysningen att det bara fick vara skriftliga röstförklaringar.
GermanIch bedaure, daß es so lange gedauert hat, dem Abgeordneten die gewünschte Auskunft zu erteilen.
Jag beklagar förseningen med att lämna den ärade ledamoten den begärda informationen.
GermanIch kann die Auskunft geben, daß die Kommission gestern bestätigt hat, daß der Bericht existiert.
Jag kan informera om att kommissionen i går bekräftade att rapporten finns.
GermanIch bitte um Auskunft darüber, ob die Leitlinien rechtlich gesehen ein Gemeinsamer Standpunkt sind.
Jag skulle vilja veta om riktlinjerna lagligen utgör en gemensam ståndpunkt.
GermanLeider hat die Kommission auf beide Fragen von den Mitgliedstaaten keine Auskunft bekommen.
Tyvärr har inte kommissionen fått några svar på dessa förfrågningar.

Synonymer (tyska) till "Auskunft":

Auskunft