"Ausgangssituation" - Svensk översättning

DE

"Ausgangssituation" på svenska

DE

Ausgangssituation {femininum}

volume_up
Ausgangssituation
Warum jetzt und warum bei dieser Ausgangssituation für einen kurzen Zeitraum einen wesentlichen Teil des Arrangements vorzeitig kündigen?
Varför skall man nu och i detta utgångsläge för en kort tidsperiod säga upp en väsentlig del av arrangemanget i förtid?

Användningsexempel för "Ausgangssituation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDie Ausgangssituation für den Verfassungsentwurf ist nicht leichter geworden.
Framtidsutsikterna för förslaget till konstitution har inte blivit bättre.
GermanIn der Richtlinie wird auch die Ausgangssituation bei der Energieeffizienz berücksichtigt.
I direktivet beaktas även den ursprungliga situationen för energieffektiviteten.
GermanDie Ausgangssituation nach dem Scheitern des Gipfels in Brüssel ist einigermaßen skurril.
Den nuvarande situationen, efter misslyckandet vid toppmötet i Bryssel, är ganska skrattretande.
GermanWenn wir uns die Ausgangssituation einmal vor Augen halten, dann kann ich mir hier eine Bemerkung nicht verkneifen.
Om vi tittar på hur utgångssituationen ser ut kan jag inte undertrycka en anmärkning.
GermanDies, Herr Präsident, ist keine glückliche Ausgangssituation für ein Projekt, wenn man so das Europa von 1930 kopieren will.
Detta, herr ordförande, är ingen lycklig utgångspunkt för ett projekt att så kopiera Europa från 1930.
GermanSo sieht für uns die Ausgangssituation aus.
Detta är det råmaterial vi har att arbeta med.
GermanWarum jetzt und warum bei dieser Ausgangssituation für einen kurzen Zeitraum einen wesentlichen Teil des Arrangements vorzeitig kündigen?
Varför skall man nu och i detta utgångsläge för en kort tidsperiod säga upp en väsentlig del av arrangemanget i förtid?
GermanDarüber hinaus müssen wir die Erhebung von Daten abstimmen und die Ausgangssituation sowie die eingesetzten Behandlungsmethoden abgleichen.
Det är också viktigt att göra inhämtningen av information enhetlig så att verklighet och behandling närmar sig varandra.
GermanDie Ausgangssituation ist deshalb nicht besonders gut, und wir hätten uns gewünscht, daß der Energieverordnungsvertrag verbindliche Umweltvorschriften enthalten hätte.
Utgångspunkten är därför inte särskilt bra, och vi hade önskat att energistadgefördraget innehöll bindande miljöbestämmelser.
GermanAngesichts der schwierigen Ausgangssituation, der komplizierten Rahmenbedingungen ist die Erfüllung des ersten Kriteriums von Kopenhagen ein außerordentliches Resultat.
Med tanke på den svåra utgångssituationen, de komplicerade ramvillkoren, utgör uppfyllandet av det första Köpenhamnskriteriet ett utomordentligt resultat.
GermanDazu muß man wissen, daß die Ausgangssituation für diese Entwicklung eine bereits sehr geringe Bevölkerungsdichte von nur 3 bis 4 Einwohnern pro Quadratkilometer war.
Då skall man veta att det är utifrån ett läge där man har en befolkningssituation på ungefär tre, fyra personer per kvadratkilometer, alltså redan en mycket låg befolkningstäthet.
GermanDie Ausgangssituation für eine offene Deklaration, d.h. eine vollständige Nennung aller Futtermittelausgangserzeugnisse, ist in den Mitgliedstaaten äußerst unterschiedlich festgelegt.
Utgångsläget för en öppen deklaration, det vill säga ett fullständigt omnämnande av alla råvaror i djurfodret, är föremål för högst varierande bestämmelser i medlemsstaterna.

Synonymer (tyska) till "Ausgangssituation":

Ausgangssituation