"Ausgang" - Svensk översättning

DE

"Ausgang" på svenska

SV
DE

Ausgang {maskulinum}

volume_up
Ausgang (även: Ablauf)
Ich bin für Verhandlungen mit offenem Ausgang.
Jag pläderar för förhandlingar med öppen utgång.
Wir wissen zum Beispiel, dass Lügner die Häufigkeit ihres Zwinkerns ändern und ihre Füße in Richtung Ausgang stellen.
Vi vet, till exempel, vi vet att lögnare ändrar sin blinkningshastighet, pekar med fötterna mot en utgång.
Andererseits handelt es sich tatsächlich um einen Prozess mit offenem Ausgang.
Å andra sidan är det verkligen en process där utgången är öppen.

Användningsexempel för "Ausgang" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDamals ging man natürlich von einem positiven Ausgang aller Volksabstimmungen aus.
Naturligtvis trodde man på den tiden att alla folkomröstningar skulle vinnas.
GermanEs ist wohl zu erwarten, dass ich mit dem Ausgang der Abstimmung nicht froh bin.
. – Man kan knappast förvänta sig att jag ska vara nöjd med resultatet av omröstningen.
GermanEs besteht also keinerlei Anlass, den Ausgang der Konferenz von Cancún zu bejubeln.
Därför finns det överhuvudtaget ingen anledning att fira utfallet i Cancún.
GermanDie Abstimmung findet je nach Ausgang der Debatte gegen 17.30 Uhr statt.
Omröstningen kommer att äga rum, beroende på när debatten avslutas, omkring kl.
GermanVom Ausgang der Abstimmung wird selbstverständlich unser endgültiges Votum abhängen.
Vår slutliga röst beror naturligtvis på hur omröstningen om dessa utfaller.
GermanWelchen Ausgang haben sie genommen, und wie wurden die gewonnenen Erkenntnisse genutzt?
Hur har de slutförts, och vad har hänt med den kunskap som byggts upp?
GermanWir sollten vielmehr alle dazu auffordern, den Ausgang einer demokratischen Wahl zu respektieren.
Vi borde tvärtom uppmana alla att respektera resultatet av ett demokratiskt val.
GermanAndererseits handelt es sich tatsächlich um einen Prozess mit offenem Ausgang.
Å andra sidan är det verkligen en process där utgången är öppen.
GermanDaher sehe ich dem Ausgang der morgigen Abstimmung erwartungsvoll entgegen.
Jag ser därför fram emot utfallet av morgondagens omröstning.
GermanDie Präsidentschaft wird sich für einen erfolgreichen Ausgang bei all diesen Punkten einsetzen.
Ordförandeskapet kommer att eftersträva ett tillfredsställande utfall i alla dessa frågor.
GermanWir wollen in eine Schlacht ziehen, auf deren Ausgang wir hinterher stolz sein können.
Vi vill utkämpa en strid som vi kan vara stolta att delta i.
GermanIch hoffe sehnlich auf einen guten Ausgang der morgigen Abstimmung.
Jag hoppas innerligt på ett lyckligt slut på omröstningen i morgon.
GermanDie Vorzeichen des Gipfels von Nizza lassen nicht viel Hoffnung auf einen ergebnisreichen Ausgang.
Förebuden från toppmötet i Nice ger inte mycket hopp om ett gott slut.
GermanIn Anbetracht dessen möchten wir mit dem Änderungsantrag 5 den Ausgang der Verhandlungen offen lassen.
Det är i denna anda som ändringsförslag 5 syftar till att hålla förhandlingarna öppna.
GermanGroße Hoffnungen haben in der Jugend ihren Ausgang genommen, und das wird auch in Zukunft so sein.
Stora förhoppningar har väckts, eller kommer att väckas hos ungdomar.
GermanAls Niederländer kreisen meine Gedanken selbstverständlich nach wie vor um den Ausgang des Referendums.
Som nederländare tänker jag naturligtvis fortfarande på resultatet av folkomröstningen.
GermanWir kennen den Kommissar als einen guten Demokraten und haben daher Vertrauen in den Ausgang.
Vi känner kommissionären som en god demokrat och ser således fram emot resultatet med tillförsikt.
GermanIch kann Ihnen in diesem Moment nicht den Ausgang der Studie sagen.
Jag kan inte nu säga hur resultatet av studien kommer att bli.
GermanIch sorge mich um den Ausgang der hier im Plenum geführten Diskussion.
Jag är orolig för utgången av denna debatt i detta forum.
GermanWir werden sehen, ob der Ausgang der jüngsten Wahlen in Bukarest zu politischer Stabilität führen wird.
Vi får se om utgången av valen nyligen i Bukarest kommer att leda till politisk stabilitet.

Synonymer (tyska) till "Ausgang":

Ausgang