"Ausfuhr" - Svensk översättning

DE

"Ausfuhr" på svenska

SV
DE

Ausfuhr {femininum}

volume_up
Ausfuhr
Betrifft: Mögliche Ausfuhr von Rindfleisch aus Großbritannien trotz Verbots
Angående: Eventuell export av nötkött från Förenade kungariket trots exportförbudet
Es wird immer eine Nachfrage nach der Ausfuhr von lebenden Rindern geben.
Det kommer alltid att finnas efterfrågan på export av levande nötkreatur.
Er erlaubt die Ausfuhr in Länder, die zum selben regionalen Handelsabkommen gehören.
Enligt kompromissen ska export till länder som ingår i samma regionala block vara tillåten.

Användningsexempel för "Ausfuhr" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanZehn Millionen Menschen hängen unmittelbar von der Baumwollproduktion und -ausfuhr ab.
Tio miljoner människor är direkt beroende av bomullsproduktion och bomullsexport.
GermanBetrifft: Mögliche Ausfuhr von Rindfleisch aus Großbritannien trotz Verbots
Angående: Eventuell export av nötkött från Förenade kungariket trots exportförbudet
GermanIch freue mich über die Möglichkeit, dass die Ausfuhr atomarer Abfälle gestattet wird.
Jag är nöjd med alternativet att man skall få exportera radioaktivt avfall.
GermanAllerdings ist die Frage der Ausfuhr von Abfällen kein kommerzielles Problem.
Det är bara det att frågan om avfallsexporten inte är en handelsfråga.
GermanEs wird immer eine Nachfrage nach der Ausfuhr von lebenden Rindern geben.
Det kommer alltid att finnas efterfrågan på export av levande nötkreatur.
GermanEr erlaubt die Ausfuhr in Länder, die zum selben regionalen Handelsabkommen gehören.
Enligt kompromissen ska export till länder som ingår i samma regionala block vara tillåten.
GermanDie Ausfuhr in Drittländer sollte verantwortungsbewusst erfolgen.
Det är viktigt att exporten till tredje land sker på ett ansvarsfullt sätt.
GermanDies gilt als Ausfuhr und kommt daher für Ausfuhrerstattungen in Betracht.
De betraktas som exportvaror och beviljas därför exportbidrag.
German- Die Unterstützung für die Ausfuhr lebender Tiere ist einzustellen.
- Stödet till transporter av levande nötkreatur bör avvecklas.
GermanDie Entwicklungsländer sind häufig auf die Ausfuhr bestimmter unverarbeiteter Erzeugnisse beschränkt.
Utvecklingsländerna får ofta hålla sig till att exportera ett fåtal obearbetade produkter.
GermanWenn ja, können derartige Beihilfen auch auf die Ausfuhr von Holz in Drittländer ausgeweitet werden?
Om så är fallet, skulle detta stöd kunna utsträckas till skogsexport avsedd för tredje land?
GermanDamit wäre die Ausfuhr sämtlicher Produkte von Tieren aus Gebieten, in denen geimpft wurde, unmöglich.
Vi skulle strypa exporten för alla dessa produkter från djur i de områden där man vaccinerat.
GermanAus Versehen ist die Ausfuhr von Asthmainhalationsgeräten und schmerzstillenden Krebspumpen verboten worden.
Av misstag hade exporten av astmainhalatorer och smärtstillande cancerpumpar förbjudits.
GermanDie Ausfuhrerstattungen für die Ausfuhr von lebenden Schlachttieren müssen so bald wie möglich abgeschafft werden.
Bidragen för export av levande slaktdjur måste upphöra så snart som möjligt.
GermanDie Verantwortung für die Ausfuhr von Waffen liegt aber letztlich bei den nationalen Regierungen.
Det är uppenbart att det slutgiltiga ansvaret för vapenexporten ligger hos de nationella regeringarna.
GermanDas schließt eine Lücke in den geltenden Verordnungen über die Ausfuhr von Abfällen in der EU.
Det fyller ett tomrum i den nuvarande regleringen som kontrollerar exporten av avfall i Europeiska unionen.
GermanDennoch haben sie die Ausfuhr von Waffen und Sicherheitsinstrumenten gestattet, deren Endverwendung unrechtmäßig ist.
De har tillåtit att vapen- och säkerhetsutrustning överförs för olaglig slutanvändning.
GermanFür Frankreich, die Niederlande und Irland gilt ein Verbot für die Ausfuhr von gefährdeten Lebendtieren.
När det gäller Frankrike, Nederländerna och Irland råder förbud mot export av levande mottagliga djur.
GermanBei der Einfuhr gelten dann die bestehenden EU-Vorschriften, während dieser Vorschlag die Ausfuhr aus der Union regelt.
Vid import skall befintliga EU-regler gälla, men detta förslag reglerar exporten från EU.
GermanOhne die ausdrückliche Zustimmung der einführenden Vertragspartei kann keine Ausfuhr erfolgen.
För att en export skall kunna godtas skall det krävas att det importerande landet uttryckligen har godkänt importen.

Synonymer (tyska) till "Ausfuhr":

Ausfuhr