"ausfallen" - Svensk översättning

DE

"ausfallen" på svenska

DE

ausfallen [ausfallend|ausgefallen] {verb}

volume_up
ausfallen (även: werden)
Zur dritten Frage: Wie wird in diesem Falle die Antwort der Kommission ausfallen?
Vad gäller den tredje frågan: om så är fallet, vad kommer kommissionens svar bli?
Wenn wir die Ausschreibung jetzt veröffentlichen, wird das Verfahren recht kurz ausfallen.
Om vi utlyser den nu kommer uttagningsförfarandet att bli ganska kort.
Jag hoppas att detta kommer att bli resultatet den 2 december.
ausfallen
Die SE wird von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich ausfallen.
Europabolaget kommer att utfalla olika från medlemsstat till medlemsstat.
Sozusagen in vorauseilendem Gehorsam auf die Abstimmung, die morgen - davon gehe ich aus - mit großer Mehrheit zustimmend ausfallen wird.
Man har så att säga underkastat sig den kommande omröstningen, som i morgon - det utgår jag från - kommer att utfalla positivt med stor majoritet.
Wir brauchen diesen neuen Gesellschaftsvertrag, wir brauchen den Kampf um Macht, Geld und Verteilung der Arbeit, der zugunsten der Frauen ausfallen muß.
Vi behöver detta nya samhällsavtal, vi behöver en kamp om makt, pengar och fördelning av arbetet, som måste utfalla till kvinnornas fördel.

Användningsexempel för "ausfallen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanZur dritten Frage: Wie wird in diesem Falle die Antwort der Kommission ausfallen?
Vad gäller den tredje frågan: om så är fallet, vad kommer kommissionens svar bli?
GermanWas die Rücknahme anbelangt, so könnte meine Zustimmung nicht stärker ausfallen.
Beträffande återtagandet av produkter från marknaden kunde jag inte vara mer överens.
GermanDrittens sollte der Bericht nach meiner Meinung in Zukunft positiver ausfallen.
För det tredje, hoppas jag att betänkandet i framtiden kommer att vara mer positivt.
GermanDaher hoffe ich, dass die Abstimmung morgen in diesem Sinne ausfallen wird.
Jag hoppas alltså att morgondagens omröstning kommer att gå i den riktningen.
GermanDiese Zahl könnte noch größer, aber ganz offensichtlich auch kleiner ausfallen.
Antalet skulle kunna vara större men det skulle helt klart också ha kunnat vara mindre.
GermanDamit ist klar, wie die Entscheidung zu den Stimmrechten ausfallen wird.
I själva verket är det tydligt att det är så beslutet om rösträtt kommer att se ut.
GermanWie hoch sollen die eigenen Maßnahmen ausfallen, wie hoch die Flexibilitätsmechanismen?
I vilken mån skall de egna åtgärderna gälla, i vilken mån flexibilitetsmekanismerna?
GermanDer Finanzbeitrag für Ost-Timor und die Türkei wird allerdings geringer ausfallen.
Biståndet till Östtimor och Turkiet kommer dock att vara av en mindre ekonomisk omfattning.
GermanDie SE wird von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich ausfallen.
Europabolaget kommer att utfalla olika från medlemsstat till medlemsstat.
GermanIch wünsche mir, daß die Ergebnisse dieser demokratischen Konsultationen positiv ausfallen.
Jag önskar att resultaten av dessa demokratiska rådfrågningar blir positiva.
GermanUnd zweitens, wie hoch kann die Hilfe prozentual zum aufgetretenen Schaden maximal ausfallen?
För det andra, hur stor procentuell andel av skadan kommer stödet att utgöra?
GermanEs geht nicht nur darum - das ist schon ein Skandal -, daß die Stipendien so niedrig ausfallen.
Det handlar inte bara om - det är redan en skandal - att stipendierna är så låga.
GermanEs ist von Fall zu Fall gesondert zu prüfen, wie hier die Entscheidungen ausfallen müssen.
Det skall prövas separat från fall till fall, hur besluten skall tas här.
GermanEine Budgetkürzung darf auf keinen Fall einseitig zu Lasten der Regionalpolitik ausfallen.
Nedskärningar i budgeten får under inga omständigheter slå hårdast mot regionalpolitiken.
GermanWenn wir die Ausschreibung jetzt veröffentlichen, wird das Verfahren recht kurz ausfallen.
Om vi utlyser den nu kommer uttagningsförfarandet att bli ganska kort.
GermanDiese Reaktion muß jedoch angemessen und verhältnismäßig ausfallen.
Den måste emellertid vara väl avvägd och stå i rimlig proportion till det som har skett.
GermanHätte der von der Baufirma geforderte Schadensersatz vielleicht höher ausfallen sollen?
Kanske skulle det skadestånd som ålagts byggfirman ha varit högre?
GermanInsofern hätte die Mitteilung meiner Meinung nach dynamischer und kraftvoller ausfallen können.
I detta avseende anser jag att meddelandet kunde ha varit mer dynamiskt och kraftfullt.
GermanDie Reaktion der Kommission auf Ihren Konsens wird positiv ausfallen.
Kommissionen kommer att bemöta ert samförstånd på ett positivt sätt.
GermanDie Anzahl an Conversions in Ihren Berichten kann manchmal geringer als erwartet ausfallen.
Ibland kan antalet omvandlingar vara lägre än väntat i rapporterna.