DE

Auseinandersetzungen {femininum pluralis}

volume_up
Auseinandersetzungen
In der deutschen Fassung heißt es: " Auseinandersetzungen zwischen muslimischen und koptischen Sekten ".
I den tyska versionen heter det: " Strider mellan muslimska och koptiska sekter ".
Jedes Mal hatten wir auf diesem Schlachtfeld die stärksten Auseinandersetzungen mit dem Rat um den Haushalt.
Varje gång har vi stora strider med rådet om budgeten på det här slagfältet.
Wie können wir an Erweiterung denken, wenn schon auf dem jetzigen Gebiet der EU Auseinandersetzungen entgegen den Spielregeln des Binnenmarktes geführt werden?
Hur kan vi tänka på utvidgning om man fortfarande inom EU: s nuvarande område slåss på ett sätt som strider mot den inre marknadens spelregler?
Auseinandersetzungen
Es gibt ernste Auseinandersetzungen darüber, ob man noch weiter gehen sollte.
Det finns ett allvarligt argument om man skall gå vidare eller inte.
Auseinandersetzungen
Ethnische und religiöse Auseinandersetzungen sind inzwischen überall im Lande an der Tagesordnung.
Etniska och religiösa tvister är vardagshändelser överallt i landet.
Es könnte sein, daß es zu rechtlichen Auseinandersetzungen kommt, daß dies zu Schwierigkeiten führt.
Det skulle kunna vara så att det uppstår juridiska tvister, att det leder till svårigheter.
Diese Auseinandersetzungen spitzen sich immer mehr zu, und sie nehmen den Charakter eines Handelskrieges an.
Dessa tvister tillspetsas alltmer, och de börjar anta karaktären av ett handelskrig.
Auseinandersetzungen
Es wäre absurd zu glauben, in einer Demokratie würde so etwas ohne Auseinandersetzungen abgehen.
Det vore absurt att tro att dessa frågor kan lösas utan gräl i en demokrati.
Es hat sich gezeigt, dass es falsch ist, die Verfassung für innenpolitische Auseinandersetzungen zu instrumentalisieren.
Det har blivit uppenbart att det är ett misstag att utnyttja konstitutionen i inhemska politiska gräl.
Auseinandersetzungen
Wir hatten unsere Auseinandersetzungen - sogar noch heute -, allerdings nicht darüber.
Vi har förvisso haft våra dispyter - vi har haft några i dag - men inte i fråga om detta.
Wir haben ja nicht nur die Auseinandersetzungen mit Frankreich, sondern auch mit Deutschland!
Vi har ju inte bara dispyter med Frankrike, utan också med Tyskland!
Nach den Bananen ist das Hormonfleisch der zweite Grund großer Auseinandersetzungen zwischen den USA und der EU.
Vid sidan av bananerna är hormonkött den andra anledningen till stora dispyter mellan USA och EU.

Användningsexempel för "Auseinandersetzungen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDenken Sie an die ethnischen Auseinandersetzungen im Vereinigten Königreich.
Glöm inte konflikterna mellan de olika etniska grupperna i Förenade kungariket.
GermanSchwere bewaffnete Auseinandersetzungen haben bereits Tausende von Opfern gefordert.
Sammanstötningar mellan tungt beväpnade har redan gett upphov till tusentals offer.
GermanÜber diese Fragen werden interne Auseinandersetzungen in den einzelnen Ländern entfacht.
När det gäller dessa frågor kommer det att bli strid inom de enskilda länderna.
GermanAuch wir friedlichen Demonstranten müssen aus diesen Auseinandersetzungen etwas lernen.
Vi som vill kunna demonstrera fredligt måste också lära oss av dessa våldsyttringar.
GermanWir hatten in den letzten Wochen lebhafte Diskussionen und lebhafte Auseinandersetzungen.
Vi har haft livliga diskussioner och stora motsättningar under de senaste veckorna.
GermanEs gibt ernste Auseinandersetzungen darüber, ob man noch weiter gehen sollte.
Det finns ett allvarligt argument om man skall gå vidare eller inte.
GermanDer zweite Absatz hat für die meisten Auseinandersetzungen gesorgt und lautet wie folgt:
Den andra punkten, som har orsakat mest meningsskiljaktigheter, lyder på följande sätt:
GermanWir hatten unsere Auseinandersetzungen - sogar noch heute -, allerdings nicht darüber.
Vi har förvisso haft våra dispyter - vi har haft några i dag - men inte i fråga om detta.
GermanDie Patentierung des Brustkrebsgens BRAC1 hat zu Auseinandersetzungen geführt.
Patentskyddet av bröstcancergenen BRAC1 har blivit kontroversiell.
GermanWieder einmal haben sich die politischen Auseinandersetzungen von ihrer grausamsten Seite gezeigt.
Återigen visar den politiska konfrontationen upp sina mest fruktansvärda sidor.
GermanWir durchlitten Jahrhunderte kriegerischer Auseinandersetzungen, mehrfach Zerstörung und Ruin.
Vi drabbades av århundraden av krig, ofta med förstörelse och undergång som resultat.
GermanDie seltenen Kontakte zwischen Serben und Albanern führen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen.
De få kontakterna mellan serber och albaner leder till våldsamma konflikter.
GermanEs wäre absurd zu glauben, in einer Demokratie würde so etwas ohne Auseinandersetzungen abgehen.
Det vore absurt att tro att dessa frågor kan lösas utan gräl i en demokrati.
GermanDamals kamen 30 unschuldige Zivilisten bei Auseinandersetzungen mit den Streitkräften ums Leben.
Den heter så eftersom 30 oskyldiga civila dödades av säkerhetsstyrkorna.
GermanDaran ändern auch die derzeitigen gewalttätigen Auseinandersetzungen auf europäischem Boden nichts.
Det förändras inte av de våldsamma konflikter som pågår på europeisk mark.
GermanWir haben ja nicht nur die Auseinandersetzungen mit Frankreich, sondern auch mit Deutschland!
Vi har ju inte bara dispyter med Frankrike, utan också med Tyskland!
GermanIn der deutschen Fassung heißt es: " Auseinandersetzungen zwischen muslimischen und koptischen Sekten ".
I den tyska versionen heter det: " Strider mellan muslimska och koptiska sekter ".
GermanSeit Sommer vergangenen Jahres ist jedoch die letztgenannte Maßnahme Gegenstand von Auseinandersetzungen.
Sedan sommaren förra året har emellertid den sistnämnda åtgärden varit omtvistad.
GermanDas Ergebnis werden Konflikte und Auseinandersetzungen anstelle von konstruktiver Zusammenarbeit sein.
Då blir resultatet konflikt och strid i stället för konstruktivt samarbete.
GermanBei den jahrelangen Auseinandersetzungen ist ein Drittel der Bevölkerung getötet worden.
Under årens lopp har en tredjedel av befolkningen mist livet.