"Ausdehnung" - Svensk översättning

DE

"Ausdehnung" på svenska

DE

Ausdehnung {femininum}

volume_up
Ausdehnung (även: Verlängerung)
Auch halte ich es nicht für angemessen, in diesem Bericht von der Ausdehnung der Lebensdauer von Kernkraftwerken auf 50 bis 60 Jahre zu sprechen.
Jag kan inte heller se att det är lämpligt att i detta betänkande tala om en förlängning på 50-60 år för kärnkraftverk.
Ich glaube, die Verlängerung und Ausdehnung des Initiativrechts der Mitgliedstaaten wäre eine wichtiger Punkt für die Tagesordnung dieser Konferenz.
Jag tror att en förlängning och utvidgning av staternas rätt till initiativ skulle vara ett bra förslag att skriva in på föredragningslistan.
Es geht in den Betrieben vor allen Dingen um die Möglichkeit von Maschinenlaufzeiten und Betriebszeiten und nicht um eine unnötige Ausdehnung der Arbeitszeit.
Det som betyder mest för företagen är de valmöjligheter som finns när det gäller maskiners körtid och driftstider och inte någon onödig förlängning av arbetstiden.
Ausdehnung (även: Erstreckung)
Viele sind jedoch zunehmend beunruhigt, dass der Beitritt Bulgariens in der allgemeinen Kontroverse über die künftige Ausdehnung der EU und über den EU-Haushalt untergehen könnte.
Men många oroas alltmer av att Bulgariens anslutning fördröjs av de mer allmänna motsättningarna gällande EU: s framtida utsträckning och budget.

Användningsexempel för "Ausdehnung" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanAuch deshalb ist die Ausdehnung der Richtlinie zur Produkthaftung zu verantworten.
Även av den anledningen är en utvidgning av direktivet om produktansvar berättigad.
GermanWir dürfen keine Vorteile für eine widerrechtliche Ausdehnung dieser Siedlungen gewähren.
Vi får inte ge någon bonus för den rättsvidriga utvidgningen av bosättningarna.
GermanÜber die Ausdehnung des Flüchtlingsstatus muß man sich auch den Kopf zerbrechen.
Uttänjningen av flyktingstatusen kan man också grubbla våldsamt över.
GermanSie haben eine Tabelle, die wegen ihrer Ausdehnung auf vier Druckseiten gedruckt wird.
Du har en tabell som skrivs ut på fyra sidor på grund av sin omfattning.
GermanAuch das ist ein Grund für die Ausdehnung der Nutzung von erneuerbarer Energie.
Även detta talar för ökat utnyttjande av förnybara energiresurser.
GermanWir dürfen aber nicht die Ausdehnung der Aktionen der Bank in den letzten Jahren vergessen.
Vi får emellertid inte glömma att bankens verksamhet har utvidgats under de senaste åren.
GermanEine Ausdehnung ist unnötig, und eine Begrenzung hat, wenn überhaupt, nur geringe praktische Folgen.
Att utöka den är onödigt och att begränsa den har liten, om någon, praktisk nytta.
GermanEs gibt Grenzen für die Ausdehnung der Flotten neu beitretender Länder.
Det finns begränsingar för hur mycket fiskeriflottorna kan få expandera i nya kandidatländer.
GermanAuf wirtschaftlicher Ebene dürfte er für eine Ausdehnung des Marktes sorgen.
På det ekonomiska området ger det en utvidgning av marknaden.
GermanDas trifft gleichermaßen auf jegliche Verwässerung oder Ausdehnung des Geltungsbereichs der Richtlinie zu.
Detta gäller även alla försvagningar eller utökningar av direktivets omfattning.
GermanEs darf keine Ausdehnung auf Qualitätsfragen oder die Kennzeichnung der Produkte stattfinden.
Det får inte bli tal om att den skall ägna sig åt kvaliteten på eller märkningen av produkter.
GermanAuch für die Forderung nach Ausdehnung der Territorialgewässer auf 24 Meilen gibt es nur eine Minderheit.
Även kravet på att utvidga territorialvattnen till 24 sjömil är ett minoritetskrav.
GermanDer Beschluss sieht außerdem die Ausdehnung des Programms auf die nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten vor.
Enligt beslutet ska programmet även utvidgas till de medlemsstater som inte deltar.
GermanDie Ausdehnung der Entschädigungen auf Umweltschäden ist unseres Erachtens von grundlegender Bedeutung.
Att utvidga ersättningarna till att även gälla miljöförluster är grundläggande för oss.
GermanWir sind auch alle beunruhigt angesichts der Gefahr der möglichen Ausdehnung des Konflikts auf die Nachbarstaaten.
Vi är också alla oroliga för att konflikten skall sprida sig till grannländerna.
GermanUmfang und geographische Ausdehnung dieses Handels haben bisher nie dagewesene Ausmaße angenommen.
Vi vet ännu för litet om denna illegala handels omfattning och de geografiska områden den täcker.
GermanEntwicklung muß als ein Konzept zur Ausdehnung der Freiheiten aller Menschen verstanden werden.
Utvecklingen måste ses som ett projekt för att bygga ut de friheter som alla människor skall åtnjuta.
GermanIn beiden Fällen blockiert das langsame Vorgehen des Rates die weitere Ausdehnung der Freizügigkeit.
I det ena eller andra fallet är det rådets långsamma arbete som låser utvecklingen av fri rörlighet.
GermanDie Ausdehnung des Binnenmarktes auf eine erweiterte Union dürfte eine Errungenschaft ungeheuren Ausmaßes sein.
En inre marknad som täcker den utvidgade unionen kommer att vara en fantastisk prestation.
GermanAußerdem müssen wir offen sein für die Ausdehnung des Anteils, der über den Emissionshandel erzielt werden kann.
Dessutom måste vi vara öppna för att utöka den del som kan förverkligas genom utsläppshandel.