"ausblenden" - Svensk översättning

DE

"ausblenden" på svenska

SV
DE

ausblenden [ausblendend|ausgeblendet] {verb}

volume_up
ausblenden (även: ausgliedern)

Användningsexempel för "ausblenden" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDabei wird ein zuvor mit Detail ausblenden ausgeblendetes Detail wieder eingeblendet.
Då visas en detalj igen som du tidigare har dolt med kommandot Dölj detalj.
GermanKlicken Sie hier, wenn beim Objekt ausblenden eine Klangdatei abgespielt werden soll.
Klicka här om du vill att en ljudfil ska spelas upp när objektet tonas ut.
GermanGeben Sie dann als Bedingung für das Ausblenden in dieses Feld ein: " x eq 1 ".
Eller så definierar du en fältvariabel x och sätter dess värde till 1.
GermanFormel ausblenden bedeutet, dass die verwendeten Formeln nicht sichtbar und nicht zu verändern sind.
Dölj formel innebär att de använda formlerna inte är synliga och inte kan ändras.
GermanMit diesem Befehl können Sie Textbegrenzungen sichtbar machen oder wieder ausblenden.
Med det här kommandot kan du visa eller dölja textbegränsningar.
GermanFür Ausdruck ausblenden bedeutet, dass die Zellen zwar am Bildschirm, aber nicht auf Papier zu sehen sind.
Dölj vid utskrift innebär att cellerna syns på bildskärmen, men inte på papper.
GermanMit diesem Befehl können Sie Tabellen, die mit dem Befehl Ausblenden ausgeblendet wurden, wieder einblenden.
Med det här kommandot kan du åter visa tabeller som har dolts med kommandot Dölj.
GermanSoll das Ausblenden des Objekts in normaler Geschwindigkeit geschehen, so aktivieren Sie dieses Optionsfeld.
Aktivera det här alternativfältet om objektet ska döljas i normal hastighet.
GermanZum Ausblenden dieses Fensters klicken Sie auf am Rand des Fensters.
Om du vill dölja fältet klickar du på i kanten av fältet.
GermanAnzeigen und Ausblenden der Favoriten-, Befehls- und Statusleisten
Visa eller dölja favorit-, kommando- och statusfälten
GermanMöchten Sie das Objekt langsam ausblenden, so klicken Sie hier.
Klicka här om du vill att objektet ska döljas långsamt.
GermanMit diesem Befehl können Sie Lineale ein- und ausblenden.
Med det här kommandot kan du visa respektive dölja linjaler.
GermanMöchten Sie das Objekt schnell ausblenden, so klicken Sie hier.
Klicka här om du vill att objektet ska döljas snabbt.
GermanIn diesem Bereich können Sie zwischen den Schutzoptionen Gesperrt, Formel ausblenden und Alles ausblenden wählen.
I det här området kan du välja mellan skyddsalternativen Skyddad, Dölj formel och Dölj allt.
GermanWählen Sie aus dem Kombinationsfeld dieses Bereichs die Effekte, die beim Ausblenden des Objekts erzielt werden sollen.
I kombinationsrutan väljer du effekter som ska uppnås när objektet döljs.
GermanAuf Wunsch können Sie einen Navigationsbereich ein- und ausblenden.
Du kan visa och dölja ett navigationsområde.
GermanDann gibt es andere, die Mitgefühl bewusst ausblenden, und so schauen sie kein Fernsehen mehr.
Sedan finns det de som inte klarar av att konfrontera empati längre, så de stänger av teven och låter bli att titta.
GermanKlicken Sie auf Ausblenden, wenn Sie ein Label beim Lesen der damit versehenen Nachrichten nicht sehen möchten.
Klicka på dölj om du inte vill se etikettnamnet när du tittar på meddelandena som har denna etikett.
GermanMit diesem Befehl blenden Sie alle Felder wieder ein, die Sie zuvor mit dem Befehl Feld ausblenden ausgeblendet haben.
Med det här kommandot visar du alla fält igen som du tidigare har dolt med kommandot Dölj fält.
GermanWenn Sie später die Markierung im Feld Kennung ausblenden aufheben, sehen Sie die roten Unterstreichungen sofort und ohne Wartezeit.
Om du senare avmarkerar fältet Dölj felmarkering visas de röda linjerna direkt.