"ausbleiben" - Svensk översättning

DE

"ausbleiben" på svenska

SV
DE

ausbleiben [ausbleibend|ausgeblieben] {verb}

volume_up
ausbleiben (även: wegbleiben)
Gelingt das nicht, so werden auch die ausländischen Investitionen ausbleiben.
Om en sådan uteblir så kommer även de utländska investeringarna att utebli.
Leider scheint dies auszubleiben, und der Präsident erweckt bisher den Eindruck, daß er überhaupt kein Aktionsprogramm zur Verbesserung der Menschenrechtssituation zur Hand hat.
Tyvärr verkar detta utebli, och presidenten verkar hittills inte ha någon som helst handlingsplan för att öka respekten för de mänskliga rättigheterna.

Användningsexempel för "ausbleiben" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanGelingt das nicht, so werden auch die ausländischen Investitionen ausbleiben.
Om en sådan uteblir så kommer även de utländska investeringarna att utebli.
GermanDas Ausbleiben der Stellungnahme des Parlaments hat die Beschlußfassung im Rat verzögert.
Det faktum att parlamentets yttrande har dröjt har försenat beslutsprocessen i rådet.
GermanEine europäische Regelung in dieser Angelegenheit kann allerdings nicht mehr länger ausbleiben.
Det går för övrigt inte längre att vara utan en europeisk bestämmelse i ärendet.
GermanWenn der Stärkste dann auch noch eine Minderheit darstellt, können Konflikte nicht ausbleiben.
Om den starkaste sedan även bildar en minoritet så leder det oundvikligen till konflikter.
GermanWeniger positiv dahingegen betrachten wir das Ausbleiben eines Resultats bei der Haushaltsermächtigung.
Men mindre positiva är vi över avsaknaden av ett resultat för budgetbefogenheten.
GermanWeitere Vorfälle dieser Art werden künftig nicht ausbleiben.
Vi kan förvänta oss ytterligare incidenter av den här typen i framtiden.
GermanEs geschieht nichts, auch wenn die Reformen Jahr für Jahr ausbleiben.
Det händer ingenting, även om reformerna uteblir år efter år.
GermanDie Kommission ist besorgt über das Ausbleiben von Fortschritten in Richtung auf Frieden in Burundi.
Kommissionen är oroad över den brist på framsteg som görs när det gäller att nå fred i Burundi.
GermanDie Folgen dieses Orkans konnten jedoch nicht ausbleiben.
Konsekvenserna av orkanen kunde emellertid inte undvikas.
GermanLassen Sie uns das wiederholen: Ohne Investitionen in Forschung und Innovation wird der Erfolg für Europa ausbleiben.
Låt oss upprepa att EU inte kan bli framgångsrikt om vi inte investerar i forskning och innovation.
GermanBei dem Engagement des Kommissionspräsidenten besteht derzeit kein Grund anzunehmen, daß diese Taten ausbleiben könnten.
Med tanke på kommissionens ordförandens engagemang finns det ingen anledning att tro att detta inte skall ske.
GermanEbenso sind wir überzeugt, dass die bisweilen befürchteten Konsequenzen für Händler und Arbeitsmarkt ausbleiben werden.
Vi är också säkra på att undvika de av vissa fruktade ekonomiska konsekvenserna för handlarna och sysselsättningen.
GermanWenig motivierend für Spitzenkräfte in Forschung und Entwicklung ist auch das Ausbleiben des Gemeinschaftspatents.
Att det fortfarande inte finns något gemenskapspatent är också en avskräckande faktor för ledande forsknings- och utvecklingsföretag.
GermanBei Ausbleiben einer politischen Lösung wird man sich dann wohl auch die Frage stellen müssen, wer dafür die Hauptverantwortung trägt.
Om en politisk lösning uteblir kommer man också få ställa sig frågan, vem som bär det främsta ansvaret för detta.
GermanDas Ausbleiben von Gewalt, kein einziges Opfer, auch kein Bürgerkrieg: Dies ist auch ein Erfolg der Palästinensischen Behörde.
Frånvaron av våld, offer och inbördeskrig är också en framgångssaga som den palestinska myndigheten kan ta åt sig äran för.
GermanEin Dialog zwischen der EU und China über die Menschenrechte ist ausgezeichnet, wo aber Ergebnisse ausbleiben, muß gehandelt werden.
En dialog mellan EU och Kina om de mänskliga rättigheterna är utmärkt, men om resultaten uteblir så måste åtgärder vidtas.
GermanDiese drei Namen spiegeln wahrscheinlich am besten die europäische Hilfe wider, die natürlich auch in der Zukunft nicht ausbleiben wird.
Dessa tre namn är troligen det bästa sättet att spegla det europeiska stödet, vilket naturligtvis inte kommer att saknas i framtiden.
GermanSo lange die geforderten Erklärungen ausbleiben bzw. unbefriedigend sind, dürfen die zur Prüfung stehenden Mittel nicht verwendet werden.
Om man inte ger dessa förklaringar, eller om de inte är tillfredsställande, kommer det inte att bli möjligt att använda dessa anslag.
GermanDie EU-Erweiterung darf nicht zu einer Entschuldigung für ein Ausbleiben von Reformen, und langfristig die Abschaffung der Gemeinsamen Agrarpolitik, werden.
EU: s utvidgning får inte bli en ursäkt för att inte reformera, och på sikt avskaffa, den gemensamma jordbrukspolitiken.
GermanZwanzig Millionen Arbeitslose und im Euro-Währungsgebiet extrem niedrige Wachstumsraten sowie ein völliges Ausbleiben ausländischer Direktinvestitionen.
Tjugo miljoner arbetslösa och förtvivlat låg tillväxttakt i euroområdet samt en total kollaps av utländska direktinvesteringar.

Synonymer (tyska) till "ausbleiben":

ausbleiben