"Ausbildung" - Svensk översättning

DE

"Ausbildung" på svenska

DE

Ausbildung {femininum}

volume_up
1. utbildning
Ausbildung (även: Bildung)
Nachweislich nimmt die Ausbildung Hunderttausender Jugendlicher, Mädchen und Jungen, über den Sport ihren Anfang.
Hundratusentals ungdomar, flickor och pojkar, börjar sin bildning genom idrotten.
Tolle Ausbildung, aber vergisst den Schirm!
Trots din bildning glömmer du paraply.
Kinder müssen zur Schule gehen können, um sich über Bildung und Ausbildung ein Recht auf Zukunft zu erwerben.
Barn måste kunna få gå i skolan för att via bildning och utbildning få rätt till en framtid.
2. annat
Ausbildung (även: Bewegung, Training)
Bildung und Ausbildung, der dritte Pfeiler, Verbraucherschutz und die Umwelt werden ebenfalls verstärkt.
Utbildning och träning, den tredje pelaren, konsumentskydd och miljön förstärks även.
Es ist eine Frage der Erziehung, der Ausbildung und der besten Praktiken.
Det är en fråga om utbildning, träning och bästa metoder.
All träning vore bortkastad.

Användningsexempel för "Ausbildung" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanFrauen mit unzulänglicher und überholter Ausbildung und so weiter und so fort.
Kvinnor med otillräcklig och föråldrad utbildning och så vidare, och så vidare.
GermanDas Thema Ausbildung wurde in unseren bisherigen Vereinbarung quasi ausgeklammert.
Utbildning har praktiskt tagit inte existerat i våra överenskommelser hittills.
GermanIst die Qualifikation, die Ausbildung der dortigen Jugend gestiegen oder gesunken?
Har unga människor i underutvecklade länder fått bättre eller sämre utbildning?
GermanGefährlich wird es nur dort, wo die Ausbildung unter ein bestimmtes Niveau fällt.
Farligt blir det bara i de fall då utbildningen faller under en bestämd nivå.
GermanFolglich wandelt sich auch die schulische Ausbildung auf diesem Gebiet unablässig.
Detta betyder att även den utbildning som krävs på IT-området förändras hela tiden.
GermanSo wird eine Ausbildung und Schulung von 30-40 Managern pro Jahr ermöglicht.
Man kan på detta sätt ge 30-40 chefer per år utbildning och tillfälle att öva sig.
GermanEs wird immer wichtiger, auch die Ausbildung in die Verhandlungen einzubeziehen.
Det blir allt viktigare att också bygga in utbildningen som en del av förhandlingarna.
GermanDie Ausbildung von mehr Fachkräften weltweit löst das Problem nur zum Teil.
Att utbilda ytterligare hälso- och sjukvårdspersonal är bara en del av lösningen.
GermanEin wesentliches Element dieser Aktion ist die Ausbildung in Menschenrechten.
En mycket viktig del av detta projekt är utbildning om mänskliga rättigheter.
GermanBestimmt ist das Ganze für die Ausbildung oder Vorruhestandsregelungen und Ähnliches.
Dessa regler gäller för utbildning eller förtidspensionering eller vad som helst.
GermanWir müssen bereits bei der Ausbildung und den Studiengängen Angleichungen finden.
Vi måste redan för utbildningar och utbildningslinjer uppnå en anpassning.
GermanAuch die Mitwirkung, Anhörung und Ausbildung der Arbeitnehmer sind zu fördern.
Dessutom måste arbetstagarnas deltagande, samråd och utbildning uppmuntras.
GermanSchulische Ausbildung nicht nur für Jungen, vielmehr auch und gerade für Mädchen.
Skolundervisning, inte bara för pojkar utan även framför allt för flickor.
GermanWir wissen, daß nur jeder dritte Arbeitnehmer die Möglichkeit einer Ausbildung hat.
Vi vet att det bara är var tredje anställd som får tillgång till utbildning.
GermanJunge Menschen müssen ihre Ausbildung unterbrechen und gehen in eine ungewisse Zukunft.
Unga människor tvingas avbryta sina studier och går en osäker framtid till mötes.
GermanUnd durch eine gute Ausbildung könnt auch ihr euer Schicksal in die Hand nehmen.
Och genom att få en bra utbildning kan även du styra över ditt egna öde.
GermanSie sind Exzellenzstellen im Bereich der Informatik, Zusammenarbeit und Ausbildung.
De är de bästa lokala myndigheterna på området information, samarbete och utbildning.
GermanDie meisten Kontroversen bestehen im Hinblick auf die Ärzte in der Ausbildung.
Det mest kontroversiella området i denna fråga är läkare under utbildning.
GermanIch möchte den Änderungsvorschlag 5 zum Thema Ärzte in der Ausbildung aufgreifen.
Jag vill ta upp ändringsförslag 5 som handlar om läkare under utbildning.
GermanEs gibt Fälle, in denen Ärzte in Ausbildung 120 Stunden pro Woche arbeiten.
Det finns tillfällen då läkare under utbildning arbetar 120 timmar i veckan.

Synonymer (tyska) till "Ausbildung":

Ausbildung