"Ausbau" - Svensk översättning

DE

"Ausbau" på svenska

DE

Ausbau {maskulinum}

volume_up
Erfolgreiche Strukturpolitik ist ohne den Ausbau der Partnerschaft nicht möglich.
Framgångsrik strukturpolitik är inte möjlig utan en utbyggnad av partnerskapet.
Ein Ausbau von Autobahnen in der Alpenregion darf deshalb nicht in Frage kommen.
En utbyggnad av motorvägar i alpregionen får därför inte bli aktuell.
Es geht um die Planung der Regierungskonferenz und den Ausbau der Europäischen Union.
Det handlar om en planering av regeringskonferensen med en utbyggnad av Europeiska unionen.
Ausbau (även: Anbau)

Användningsexempel för "Ausbau" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanErfolgreiche Strukturpolitik ist ohne den Ausbau der Partnerschaft nicht möglich.
Framgångsrik strukturpolitik är inte möjlig utan en utbyggnad av partnerskapet.
GermanFerner ist ein weiterer Ausbau der Siedlungen nach wie vor nicht zu akzeptieren.
Dessutom är det oacceptabelt att bosättningarna får fortsätta att utvidgas.
GermanDieser Vorschlag wird auch durch den Ausbau der städtischen Dimension gestützt.
Detta förslag stöds ytterligare av förstärkningen av den urbana dimensionen.
GermanAuch möchte ich ausdrücklich auf den Ausbau der Infrastrukturen für die IKT hinweisen.
Jag vill också betona utbyggnaden av infrastrukturen för informationstekniken.
GermanIn diesem Bericht wird jedoch der Ausbau der Überstaatlichkeit stark befürwortet.
Detta betänkande förespråkar ett kraftigt ökat mått av överstatlighet.
GermanEin Ausbau von Autobahnen in der Alpenregion darf deshalb nicht in Frage kommen.
En utbyggnad av motorvägar i alpregionen får därför inte bli aktuell.
GermanWir benötigen Unterstützung beim Ausbau von staatlich-privaten Partnerschaften.
Vi behöver hjälp med att stärka det offentlig-privata partnerskapet.
GermanIn den Ausbau solcher Anwendungen sind die Hörlosen voll einzubeziehen.
Vid utbyggnaden av sådana tillämpningar måste de döva vara fullständigt involverade.
GermanIch will mich auf einen besonderen Bereich konzentrieren: den Ausbau des sozialen Dialogs.
Jag vill koncentrera mig på ett särskilt område: utbyggandet av den civila dialogen.
GermanEs geht um die Planung der Regierungskonferenz und den Ausbau der Europäischen Union.
Det handlar om en planering av regeringskonferensen med en utbyggnad av Europeiska unionen.
GermanDer demokratische Ausbau der EU muss allen Staaten gleich viel Wert sein.
Processen att göra EU mer demokratiskt måste vara av lika värde för alla medlemsstaterna.
GermanWichtig sind außerdem die Unterstützung und der Ausbau von Informations- und Beratungsnetzen.
Vidare kräver vi stöd och utveckling av informationsnätverk och rådgivande service.
GermanDas Problem lässt sich nur durch einen starken Ausbau der Produktionskapazitäten lösen.
Det är omöjligt utan en drastisk utvidgning av produktionskapaciteten.
GermanIm weiteren Ausbau dieses Prinzips liegen in mehrfacher Hinsicht noch große Reserven.
I den vidare förlängningen av denna princip finns det i flera avseenden alltjämt stora reserver.
GermanWir wollen nun also mit neuen Initiativen den digitalen Ausbau vorantreiben.
Nu försöker vi alltså finna nya sätt att digitalisera allt mer.
GermanMeine Fraktion ist gegen Mehrheitsentscheidungen über den Ausbau der Zusammenarbeit.
Min grupp är emot majoritetsbeslut om ett förstärkt samarbete.
GermanEs geht uns auch um den Ausbau der Prävention; hier haben wir konkrete Vorschläge gemacht.
Det gäller även utbyggnaden av förebyggande åtgärder; här har vi lagt fram konkreta förslag.
GermanBemühungen um den Ausbau der Kernenergie sind symptomatisch für diese Krise.
Ett försök att utveckla kärnkraft är symtomatiskt för krisen.
GermanDeshalb müssen wir jetzt alles an den Ausbau dieser Beziehungen setzen.
Det är därför mycket viktigt att vi förbättrar dessa förbindelser.
GermanDie Gesellschaft muss sich an der Entwicklung und am Ausbau der Infrastruktur beteiligen.
Samhället måste delta i utvecklingen och infrastrukturbyggandet.

Synonymer (tyska) till "Ausbau":

Ausbau
ausbauen