"Aufwand" - Svensk översättning

DE

"Aufwand" på svenska

DE

Aufwand {maskulinum}

volume_up
Kurz und gut, die Visumspflicht ist mit erheblichem Aufwand verbunden und verhindert engere Kontakte.
Det krävs alltså en stor ansträngning och det hindrar möjligheterna till en mer direkt kontakt.
Wenn Sie mit möglichst wenig Aufwand viel erreichen möchten, empfehlen wir Ihnen die Optimierung Ihrer Anzeigendesigns.
Om du vill ha största möjliga effekt på intäkterna med minsta möjliga ansträngning rekommenderar vi att optimera annonsformaten.
80 % des noch ausstehenden Aufwands entfallen allein auf drei Länder.
Tre länder står själva för 80 procent av de återstående ansträngningarna.

Användningsexempel för "Aufwand" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanFür die Heilung von TB und Malaria ist ein völlig anderer Aufwand erforderlich.
När det gäller tuberkulos och malaria är botemedlen ekonomiskt sett mycket olika.
GermanObwohl das Ganze recht zeitaufwendig war, hat sich der Aufwand insgesamt gelohnt.
På det hela taget, och även om den tog lång tid, har debatten varit mycket givande.
GermanDies würde zur Vermeidung von bürokratischem Aufwand und Mehrarbeit beitragen.
Detta skulle bidra till att undvika byråkratiskt krångel och dubbelarbete.
GermanDas wird auch finanziellen Aufwand erfordern, was wir bereit sind zu prüfen.
Detta kommer också att kräva finansiella resurser, vilket vi är beredda att överväga.
GermanIn allen Mitgliedstaaten wird die Seuche mit großem Aufwand bekämpft.
Alla medlemsstater satsar enorma resurser på att bekämpa den pågående epidemin.
GermanBesser wäre es, den Aufwand für kleinere Trägerraketen und Kleinsatelliten zu erhöhen.
Det vore ett bättre angreppssätt att satsa mera på mindre bärraketer och småsatelliter.
GermanSind Sie der Meinung, dass der Aufwand für diese Sitzung den Ertrag rechtfertigt?
Anser ni att det vi lägger ned på detta sammanträde kan rättfärdigas av det vi får ut av det?
GermanEin variabler Patentschutz ist unpraktikabel und bedeutet einen großen bürokratischen Aufwand.
Olika patentskydd är ogenomförbara och innebär en avsevärd administrativ börda.
GermanSie müssten einen bürokratischen Aufwand treiben, der nicht zu verantworten wäre.
Att göra detta skulle leda till att de blev indragna i en massa tämligen omotiverad byråkrati.
GermanIch danke der Berichterstatterin für den enormen Aufwand an Arbeit, den sie betrieben hat.
Jag skulle vilja tacka föredraganden för det enorma arbete hon har utfört.
GermanDrittens muss das Ganze praktikabler und der administrative Aufwand geringer werden.
För det tredje måste förhållandena bli mer praktiska och den administrativa bördan måste minskas.
GermanWie steht bei dem Ganzen der Nutzen im Verhältnis zum Aufwand?
Vem skall betala för åtgärderna och hur ser kostnadsnyttoförhållandet ut?
GermanSie kostet uns viel Geld und sie verursacht einen Aufwand, der nicht notwendig ist.
Den kostar oss mycket pengar och kräver en onödig insats.
GermanLeider will man jetzt den Aufwand vielerorts noch weiter vergrößern.
Tyvärr vill man nu lägga ytterligare sten på bördan på många håll.
GermanDie Diskussionen haben nach meiner Ansicht lange gedauert, aber das Endergebnis hat den Aufwand gelohnt.
Jag tror att diskussionerna varit långa men att slutresultatet är värt det.
GermanBei der TB wäre ein ähnlicher Aufwand erforderlich, aber die Ausrottung dieser Krankheit ist schwieriger.
Vad gäller tuberkulos är matematiken liknande, men denna sjukdom är svårare att utrota.
GermanErstens muss das Programm ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen herbeiführen.
För det första måste man nå en lämplig balans inom programmet.
GermanDer damit verbundene administrative Aufwand schreckt viele ab.
Det administrativa krångel som det för med sig avskräcker många.
GermanEs stellt sich jetzt natürlich die Frage, ob das Ergebnis eigentlich diesen ganzen Aufwand rechtfertigt.
Nu kan man naturligtvis fråga sig om resultatet egentligen rättfärdigar hela denna insats.
GermanKurz und gut, die Visumspflicht ist mit erheblichem Aufwand verbunden und verhindert engere Kontakte.
Det krävs alltså en stor ansträngning och det hindrar möjligheterna till en mer direkt kontakt.