"Aufschub" - Svensk översättning

DE

"Aufschub" på svenska

DE

Aufschub {maskulinum}

volume_up
1. "Stundung", ekonomi
Aufschub
Anstånd på jordbruksområdet, till att börja med.
Nach all dem Aufschub, den die Kosmetikindustrie erhalten hat, muss nun endlich einmal Klarheit geschaffen werden.
Efter alla anstånd som kosmetikaindustrin har fått, måste vi bringa klarhet i denna fråga.
Des Weiteren hat Europa einen Aufschub erreicht.
Europa fick för övrigt anstånd.
2. "das Hinauszögern"
Aufschub
Wir haben auch einen Aufschub bei den ausländischen Investitionen erreicht.
Vi har också fått uppskov när det gäller de utländska investeringarna.
Auch die Europäische Kommission sagt, ein Aufschub sei unmöglich.
Också den Europeiska kommissionen säger att uppskov är omöjligt.
Bei einigen der betreffenden Länder wäre ich aber auch bereit, einen begrenzten Aufschub zu akzeptieren.
Jag kan emellertid även acceptera begränsade uppskov för en del av de aktuella länderna.
3. "Verzögerung"
Aufschub (även: Verspätung)
Wir brauchen einen Aufschub, bis geeignete Regelungen vorliegen, andernfalls ist die Umsetzung der Entscheidung völlig unsinnig.
Det måste väl bli en tillfällig fördröjning, fram till dess lämpliga bestämmelser börjat tillämpas; annars kommer tillämpningen av beslutet att bli en nonsenshistoria.
Wir schwanken zwischen Vertiefung oder Auflösung, Solidarität oder Egoismus, Entscheidung oder Aufschub, Übereinstimmung oder Widerspruch, Konvergenz oder Divergenz.
Fördjupning eller upplösning, solidaritet eller egoism, beslut eller fördröjning, sammanhang eller motsägelse, samordning eller splittring, vi balanserar mellan de ena och de andra.

Användningsexempel för "Aufschub" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDie Konsequenz dieses Standpunkts ist ein Plädoyer für den Aufschub der EWU.
Konsekvensen av denna ståndpunkt är en plädering för ett uppskjutande av EMU.
GermanDieser Aufschub - so hieß es in der Erwägung 10 der Richtlinie - sollte die letzte sein.
Denna senareläggning - stod det i skäl 10 i direktivet - skulle vara den sista.
GermanDie Herausforderungen unserer Zeit dulden keinen Aufschub oder weiteres Zögern.
Tidens utmaningar tolererar inga förseningar eller fler tveksamheter.
GermanWir sind also im Verzug und müssen deshalb jeden weiteren Aufschub vermeiden.
Vi är försenade och måste därför undvika att förhala detta ytterligare.
GermanEin weiterer Aufschub wäre meiner Ansicht nach keinesfalls opportun.
Ytterligare uppskjutning är enligt min åsikt i allra högsta grad inte önskvärt.
GermanSanktionen greifen, wenn sie ihren Aufschub-, Vorbeuge- und Anpassungsmechanismus entfalten.
Sanktioner fungerar väl om de leder till utvidgning, förebyggande och anpassning.
GermanWir haben auch einen Aufschub bei den ausländischen Investitionen erreicht.
Vi har också fått uppskov när det gäller de utländska investeringarna.
GermanHerr Blak stellte fest, dass das Parlament dem Aufschub der Entlastung viel zu verdanken hat.
Blak nämnde att parlamentet tjänat mycket på att denna ansvarsfrihet har fördröjts.
GermanEine neue Regierungskonferenz darf nicht als Alibi für einen Aufschub der Erweiterung dienen.
En ny regeringskonferens får inte användas som alibi att skjuta upp utvidgningen.
GermanIch werde daher bei der Abstimmung einen Aufschub bis April beantragen.
Således skall jag vid omröstningen be om att den ajourneras till april.
GermanIch habe langsam das Gefühl, daß dieser Bericht in " Der Aufschub " umbenannt werden sollte.
Jag börjar känna att det snart är dags att döpa om betänkandet till " Uppskjutandet "!
GermanDann ist da noch ein schwerwiegendes humanitäres Problem, das keinen Aufschub duldet.
Ett allvarligt humanitärt problem kvarstår, och det kan inte vänta.
GermanDeshalb bitten wir mit Zustimmung der Kommission um einen weiteren Aufschub.
Vi begär därför förlängd bordläggning med kommissionens samtycke.
GermanUnterdessen ist nach dem Aufschub der Entlastung im März viel Staub aufgewirbelt worden.
Sedan beviljandet uppsköts i mars har det varit mycket uppståndelse.
GermanGerade jetzt ist die politische Stunde für einen Aufschub der Entlastung um sechs Monate gekommen.
Just nu är det politiska ögonblicket att bordlägga ansvarsfriheten med sex månader.
GermanAls erstes sei der Aufschub des Beschlusses über die Charta der Grundrechte genannt.
Allra först vill jag nämna uppskjutandet av beslutet om stadgan om de grundläggande rättigheterna.
GermanDeshalb bitte ich um diesen Aufschub gemäß Artikel 131 unserer Geschäftsordnung.
Därför anhåller jag om att omröstningen skall skjutas upp i enlighet med artikel 131 i arbetsordningen.
GermanDenn wenn wir uns nicht für einen Aufschub entscheiden, geben wir jetzt ein Druckmittel aus der Hand.
För om vi inte väljer en ajournering så förlorar vi nu ett påtryckningsmedel.
GermanEin weiterer Aufschub bedeutet zusätzliche Risiken für die Volksgesundheit.
Ytterligare väntan medför ytterligare risker för folkhälsan.
GermanDer Aufschub der Beschlussfassung zur Entlastung ist deshalb wirklich die nahe liegende Vorgehensweise.
Att skjuta upp beviljandet av ansvarsfrihet ligger således nära till hands.

Synonymer (tyska) till "Aufschub":

Aufschub