"aufschieben" - Svensk översättning

DE

"aufschieben" på svenska

DE

aufschieben [aufschiebend|aufgeschoben] {verb}

volume_up
aufschieben (även: anstehen lassen)
Länger sollten wir unsere Ziele nun wirklich nicht aufschieben.
Vi bör verkligen inte skjuta upp det måldatumet ytterligare.
Sie müssen davon überzeugt werden, dass ein Aufschieben der Reformen uns teuer zu stehen kommt.
Vi måste övertyga dem om att det skulle vara dyrare att skjuta upp reformerna.
Dennoch wird das Unternehmen nicht die vorsichtige Lösung wählen und seine Arbeiten nicht aufschieben.
Ändå väljer inte företaget att agera enligt försiktighetsprincipen och skjuta upp sin verksamhet.

Användningsexempel för "aufschieben" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanEin Aufschieben einer Vollmitgliedschaft könnte im Interesse beider Parteien liegen.
Det kan ligga i båda parters intresse att avvakta med fullständigt medlemskap.
GermanSie müssen davon überzeugt werden, dass ein Aufschieben der Reformen uns teuer zu stehen kommt.
Vi måste övertyga dem om att det skulle vara dyrare att skjuta upp reformerna.
GermanWenn man eine Entwicklung aufschieben will, lässt sich immer sagen, dass die Zeit noch nicht reif dafür ist.
Principen att tiden inte är mogen används alltid för att bromsa utvecklingen.
GermanLänger sollten wir unsere Ziele nun wirklich nicht aufschieben.
Vi bör verkligen inte skjuta upp det måldatumet ytterligare.
GermanDennoch wird das Unternehmen nicht die vorsichtige Lösung wählen und seine Arbeiten nicht aufschieben.
Ändå väljer inte företaget att agera enligt försiktighetsprincipen och skjuta upp sin verksamhet.
GermanSeptember ließ sich dieser Schritt nicht mehr länger aufschieben.
Det har särskilt sedan den 11 september varit allt mer oundvikligt att en sådan handling skulle äga rum.
GermanDurch das Aufschieben von Problemen haben Sie selbst einer erfolgreich arbeitenden Kommission Hindernisse in den Weg gelegt.
Genom att skjuta upp problem har ni själv skapat hinder för en framgångsrik kommission.
GermanIm Hinblick auf den Ausschuss der Regionen habe ich vorgeschlagen, dass wir den Beschluss über die Entlastung aufschieben.
När det gäller Regionkommittén har jag föreslagit att vi skall uppskjuta beslutet om ansvarsfrihet.
GermanWir hätten daher unsere Entscheidung aufschieben sollen.
GermanDas Aufschieben des Besuches von Razali Ismail allerdings, der für März vorgesehen war, gibt wenig Anlass zu Optimismus.
Uppskjutandet av Razali Ismails besök, som hade planerats till mars, ger förvisso föga anledning till optimism.
GermanWir können unser Votum nicht länger aufschieben, da sonst die Gefahr besteht, mit der neuen Programmplanung nicht rechtzeitig beginnen zu können.
Vi kan inte längre skjuta upp vår röst av rädsla för att inte kunna börja den nya programplaneringen i tid.
GermanMan kann Punkt C, 1 c und 12 so auslegen, daß einige die Erweiterung aufschieben wollen, aber wir sind für den festgesetzten Zeitplan.
Punkt C 1c och 12 kan läsas så att några önskar skjuta fram tidpunkten för utvidgningen, men vi går in för den fastställda tidsplanen.
GermanWenn Herr Dell ' Alba der Ansicht ist, daß wir diese Abstimmung aufgrund des fehlenden Protokolls aufschieben müssen, dann würde ich dies tun.
Om ni, herr Dell ' Alba, anser att vi, med tanke på avsaknaden av protokoll, också skall skjuta upp denna omröstning, så gör vi det.
GermanWenn sie sich nur hinter technischen Schwierigkeiten versteckt und die Freizügigkeit aufschieben will, dann kann man ihr nicht vertrauen.
Om kommissionen bara gömmer sig bakom tekniska svårigheter och vill skjuta upp den fria rörligheten, då bör man inte ha förtroende för den.
GermanAußerdem gibt das Abkommen bestimmte Bedingungen dafür an, wann die Parteien ihre eigenen Untersuchungen oder Maßnahmen aufschieben oder abbrechen sollen.
Dessutom anger avtalet vissa villkor under vilka parterna skall skjuta upp eller avbryta sina egna undersökningar eller åtgärder.
GermanDas ist es, was ich jetzt verlange, bevor der Beschluß in kraft tritt, und daß wir bis zum Vorliegen dieser Analyse das Inkrafttreten aufschieben.
Det är detta som jag begär att vi nu skall göra innan beslutet träder i kraft, och i avvaktan på denna analys skjuta upp ikraftträdandet.
GermanIch befürworte den Vorschlag von Herrn Titley, daß wir all diese Punkte aufschieben, da es sinnlos ist, sie ohne den Rat zu diskutieren.
Jag instämmer i Titleys förslag om att vi skjuter upp det hela, beroende på att det inte är någon mening med att diskutera detta utan att rådet är närvarande.
GermanMöglichkeiten für dieses Darlehen an Russland werden eigentlich nur dadurch geschaffen, dass wir andere Aufgaben nicht durchführen können und zugesagte Projekte aufschieben mussten.
Utrymmet för detta lån till Ryssland skapas egentligen bara genom att vi inte klarar av att genomföra andra åtaganden.
GermanWir können das Konzept nicht unterstützen, dass die EU die Einführung eines verbesserten Tierschutzes aufschieben sollte, bis unsere Handelspartner in der WTO ebenso weit sind.
Vi kan inte ställa oss bakom tanken att EU skall skjuta upp införandet av bättre djurskydd innan våra handelspartner inom WTO gör detsamma.
GermanIch glaube, wir haben nur noch einen Redner, und wenn wir ihm das Wort erteilen, könnten wir jetzt abstimmen und diese Angelegenheit nicht endlos aufschieben.
Jag tror att det bara är en talare kvar och om vi ger honom ordet kan vi gå vidare med omröstningen nu och inte skjuta detta på framtiden under obestämd tid.