"aufrichtig" - Svensk översättning

DE

"aufrichtig" på svenska

DE

aufrichtig {adjektiv}

volume_up
aufrichtig (även: aufrecht)
Ich möchte aufrichtig und eindringlich an die führenden Vertreter der rechtsgerichteten europäischen Parteien appellieren.
Jag vill rikta en uppriktig och angelägen vädjan till ledarna för de högerorienterade europeiska partierna.
Ich möchte daher der Berichterstatterin aufrichtig meine Glückwünsche ausdrücken.
Jag skulle mot denna bakgrund uppriktigt vilja gratulera föredraganden.
Die Regierung Wahid ist guten Willens und beabsichtig aufrichtig, die Praktiken der alten Regimes rasch zu korrigieren.
Wahids regering planerar med god och uppriktig vilja att snabbt ändra den gamla regimens tillvägagångssätt.
aufrichtig (även: ehrlich)
Dennoch möchte ich Ihrer Einladung folgen, und ich weiß, daß Sie es aufrichtig meinen.
Jag skulle ändå vilja reagera på er uppmaning och jag vet att den är ärlig.
Die Verhandlungen sind auf dem Wege eines offenen, direkten und aufrichtigen Dialogs fortzusetzen.
Förhandlingarna måste fortsätta med hjälp av en öppen, direkt och ärlig dialog.
Ich glaube aufrichtig, dass es in dieser Frage keine Verlierer gibt.
Enligt min åsikt finns det ärligt talat inga förlorare i den här frågan.

Användningsexempel för "aufrichtig" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanIch freue mich aufrichtig über den Konsens, den ich in diesem Haus verspüre.
Jag gläds mycket uppriktigt åt den konsensus som jag känner finns här i kammaren.
GermanDies geschah übrigens auf friedliche und – wie ich aufrichtig hoffe – würdige Weise.
Det gjordes förresten på ett fredligt och – det hoppas jag verkligen – värdigt sätt.
GermanIch möchte Frau van den Burg aufrichtig danken und sie zu ihrem Bericht beglückwünschen.
Jag vill uppriktigt tacka och gratulera Ieke van den Burg för hennes betänkande.
GermanIch danke den Abgeordneten aufrichtig für ihren Beitrag zu dieser Debatte.
Jag vill rikta ett stort tack till de ledamöter som har bidragit till denna debatt.
GermanIch glaube aufrichtig, dass die Zeit noch nicht reif ist, um darüber zu sprechen.
Jag tror uppriktigt att detta för ögonblicket är för tidigt att tala om.
GermanSie haben eine neuartige Methode gefunden, wofür Ihnen aufrichtig gedankt sei.
Ni har funnit en innovativ metod, vilket vi vill tacka så hjärtligt för.
GermanIch möchte daher der Berichterstatterin aufrichtig meine Glückwünsche ausdrücken.
Jag skulle mot denna bakgrund uppriktigt vilja gratulera föredraganden.
GermanDennoch möchte ich Ihrer Einladung folgen, und ich weiß, daß Sie es aufrichtig meinen.
Jag skulle ändå vilja reagera på er uppmaning och jag vet att den är ärlig.
GermanIch möchte Ihnen deshalb aufrichtig für Ihre Unterstützung und Ihre Bereitschaft danken.
Jag vill därför mycket uppriktigt tacka er för ert stöd och er uppmärksamhet.
GermanIch glaube aufrichtig, dass das Ergebnis positiv ist und wir uns darüber freuen können.
Jag anser fullt och fast att resultatet är positivt och att vi kan vara nöjda med det.
GermanIch hoffe aufrichtig, daß Ankara seine Reaktion noch einmal überdenken wird.
Jag hoppas verkligen att Ankara kommer att överväga sitt svar på detta.
GermanIn beiden, so glaube ich aufrichtig, stimmen wir in den Hauptfragen überein.
Jag tror verkligen att vi i båda är överens om de viktigaste frågorna.
GermanDeshalb möchte ich Ihnen allen die Änderungsanträge des Berichterstatters aufrichtig empfehlen.
Jag rekommenderar därför helhjärtat föredragandens ändringsförslag till er alla.
GermanAls parlamentarische Delegation haben auch wir uns aufrichtig bemüht, einen Beitrag zu leisten.
Som parlamentsdelegation kämpade också vi mycket hårt för att bidra med vår del.
GermanNur so können wir diese Partnerschaft aufrichtig und engagiert in Angriff nehmen.
Endast på så sätt kan vi till fullo engagera oss i partnerskapet.
GermanIch möchte dem Herrn Kommissar für seine konstruktive Haltung aufrichtig danken.
Hjärtligt tack, herr kommissionär, för ert konstruktiva inlägg.
GermanLassen Sie mich zunächst dem Berichterstatter zu seinem Bericht aufrichtig gratulieren.
Jag vill börja med att varmt tacka föredraganden för hans betänkande.
GermanZunächst möchte ich Frau Kovács aufrichtig für ihren Bericht danken.
Det största problemet för Europeiska unionen är den höga arbetslösheten.
GermanIch hoffe aufrichtig, daß diese Angelegenheit vor dem Sommer geklärt wird.
Jag hoppas verkligen att detta kommer att klaras ut före sommaren.
GermanIch glaube aufrichtig, dass es in dieser Frage keine Verlierer gibt.
Enligt min åsikt finns det ärligt talat inga förlorare i den här frågan.