"Aufnahme" - Svensk översättning

DE

"Aufnahme" på svenska

DE

Aufnahme {femininum}

volume_up
Aufnahme
Dies ist eine Aufnahme von Adi, einem Bankmanager aus Nigeria, der sein Gesicht während eines bewaffneten Raubüberfalls verlor.
Det är en bild av Adi, en nigeriansk bankföreståndare som fick ansiktet bortskjutet vid ett väpnat rån.
Schließlich würde die Aufnahme der Türkei zu einer umfangreichen Zuwanderung von Türken in die EU führen, und es würden noch größere islamische Parallel-Gesellschaften entstehen.
Slutligen skulle en anslutning av Turkiet leda till massiv invandring av turkar till EU och ännu större parallella islamiska samhällen skulle bildas.
Aufnahme
Auch die Vorschriften betreffend das Abhören und die Aufnahme von Telefongesprächen wurde im Vermittlungstext deutlich verbessert.
Även bestämmelserna rörande avlyssning och inspelning av telefonsamtal har förbättrats märkbart i förlikningstexten.
Aufnahme
Aufnahme

Användningsexempel för "Aufnahme" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanUnd wieder lud ich eine Dirigenten Aufnahme hoch und wir nahmen Zusendungen an.
Och återigen laddade jag upp en dirigeringsvideo och vi började ta emot bidrag.
GermanDiese Kontrolle soll Daten über die Aufnahme von Erwachsenen und Kindern liefern.
Denna övervakning måste resultera i uppgifter om intag både hos vuxna och barn.
GermanNun hat meine Fraktion nie die Aufnahme von Artikel 13 in den Vertrag befürwortet.
Nu har min grupp aldrig varit förespråkare för att ta med artikel 13 i fördraget.
GermanDie Aufnahme dieser Rechte in die Charta hat somit keinen Einfluss auf ihren Wert.
Att rättigheterna har formulerats i stadgan påverkar således inte deras värde.
GermanDeshalb fordere ich mit Nachdruck die Aufnahme einer Ziffer zu den Regionen.
Jag uppmanar därför med kraft till att en punkt angående regionerna skall antas.
German· Wir fordern die Aufnahme eines Rechts auf Heimat und auf Schutz vor Vertreibung.
· Vi kräver att man tar med rätten till en hembygd och skydd mot fördrivning.
GermanViele meinen, dass die Aufnahme der Türkei zu ihrer Demokratisierung beitragen wird.
Många anser att Turkiets anslutning skulle medverka till landets demokratisering.
GermanMeine Fraktion hatte die Aufnahme dieses Punktes in die Tagesordnung beantragt.
Min grupp hade begärt att denna fråga skulle tas med i föredragningslistan.
GermanBarmherzigkeit bei der Aufnahme von Flüchtlingen, die aus ihrem Land vertrieben wurden.
Barmhärtighet vid mottagandet av flyktingar som fördrivits från sina egna länder.
GermanDie Aufnahme Albaniens in die große europäische Familie ist daher an sich zu begrüßen.
Därför är det i sig bra att Albanien integreras med den stora europeiska familjen.
GermanManche haben Bedenken, wenn es um die Aufnahme von Malta in die Europäische Union geht.
Många har betänkligheter när det gäller att ansluta Malta till Europeiska unionen.
GermanDie Aufnahme neuer Texte in die Verträge könnte zu rechtlichen Unsicherheiten führen.
Att införa nya texter i fördraget skulle troligen skapa rättslig förvirring.
GermanFür uns ist eine positive Aufnahme der Mitteilung der Kommission sehr wichtig.
Det är mycket viktigt för oss att kommissionens meddelande får ett positivt mottagande.
GermanDieses Feld dient zur Aufnahme eines Kürzels für den jeweiligen Textbaustein.
I det här fältet kan Du ange en förkortning för det aktuella textblocket.
GermanAuch die Aufnahme von China und Taiwan in die WTO in Doha war ein bedeutender Schritt.
Kinas och Taiwans inträde i WTO innebar också en betydande milstolpe i Doha.
GermanWir rufen zur Aufnahme wirklicher Verhandlungen auf, um dem Konflikt ein Ende zu setzen.
Vi kräver att verkliga förhandlingar återupptas i syfte att få slut på konflikten.
GermanIch habe für die Aufnahme des Prozesses für den Beitritt der Türkei zur EU gestimmt.
. – Jag röstade för att inleda processen för ett turkiskt medlemskap i EU.
GermanMeine Fraktion ist ohne Wenn und Aber für ihre termingerechte Aufnahme am 1.
Min grupp är helt och håller för att de välkomnas före tidsfristen den 1 juli 2007.
GermanFür die Bemühungen um die Aufnahme der Patientensicherheit in den Bericht bin ich dankbar.
Jag uppskattar insatserna för att införa skydd av patientsäkerhet i betänkandet.
GermanZum einen von der Aufnahme der Türkei und zum anderen vom Problem der Volksabstimmungen.
Det ena var Turkiets anslutning, och det andra var frågan om folkomröstningar.