"aufmerksam" - Svensk översättning

DE

"aufmerksam" på svenska

DE

aufmerksam {adjektiv}

volume_up
Insbesondere wir im Europäischen Parlament müssen jedoch besonders aufmerksam sein.
Här måste vi vara uppmärksamma, särskilt vi som sitter i Europaparlamentet.
Daher bitte ich Sie, aufmerksam zu sein und die Präsidentschaft zu unterstützen.
Följaktligen ber jag er vara uppmärksamma och hjälpa ordförandeskapet.
Ich möchte Kommissar Liikanen nachdrücklich hierauf aufmerksam machen.
Jag vill med eftertryck uppmärksamma kommissionär Liikanen på detta.
aufmerksam (även: wachsam)
Ich möchte ihn aber noch auf einige aktuelle Ereignisse aufmerksam machen.
Jag vill också göra honom uppmärksam på vissa mera näraliggande händelser.
Diese alltäglichen Geräusche können sehr interessant sein, wenn Sie aufmerksam sind.
Så vardagliga ljud kan vara riktigt intressanta om man är uppmärksam.
Ich möchte Sie ausdrücklich an dieser Stelle schon darauf aufmerksam machen!
Jag skulle uttryckligen vilja göra er uppmärksam på detta redan här!

Användningsexempel för "aufmerksam" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanIch bitte auch diesbezüglich die Kollegen, bei der Abstimmung aufmerksam zu sein.
Jag ber också kollegerna att vara uppmärksamma vid omröstningen i det avseendet.
GermanSeit mehreren Jahren verfolgen wir aufmerksam die dortige Menschenrechtssituation.
Vi har noga följt situationen för de mänskliga rättigheterna där under flera år.
GermanNatürlich wird die Europäische Union alle diese Ereignisse aufmerksam verfolgen.
Naturligtvis kommer Europeiska unionen att följa dessa händelser på nära håll.
GermanWir haben die Entwicklung in diesem heiklen Bereich sehr aufmerksam verfolgt.
Vi har följt utvecklingen inom detta känsliga område med avsevärd uppmärksamhet.
GermanDie Kommission verfolgt die Lage der Menschenrechte in Tunesien sehr aufmerksam.
Kommissionen följer noggrant situationen för de mänskliga rättigheterna i Tunisien.
GermanDie Entwicklungen in Rußland wird die Kommission aufmerksam im Auge behalten.
Kommissionen kommer för sin del att noggrant att följa utvecklingen i Ryssland.
GermanHerr Folias hat uns zu Recht auf diesen Aspekt des Vorschlags aufmerksam gemacht.
Folias har helt riktigt gjort oss uppmärksamma på denna aspekt av förslaget.
GermanDer Generalsekretär hat den Ausführungen aller Kollegen sehr aufmerksam zugehört.
Generalsekreteraren har lyssnat mycket uppmärksamt på alla kollegers inlägg.
GermanIch habe die Aussprache aufmerksam verfolgt und möchte auf einige Punkte eingehen.
Jag har lyssnat uppmärksamt till debatten och jag vill kommentera några synpunkter.
GermanDie Kommission wird diese Angelegenheit weiterhin sehr aufmerksam verfolgen.
Kommissionen kommer att fortsätta att ägna dessa frågor särskild uppmärksamhet.
GermanIch habe die von Ihnen genannten Prioritäten aufmerksam zur Kenntnis genommen.
Jag har lyssnat mycket uppmärksamt på de prioriteringar ni har redogjort för.
GermanDie Arbeit des neuen Vorsitzenden wird zweifellos aufmerksam verfolgt werden.
Resultatet av det nya ordförandeskapet kommer otvivelaktigt att granskas noggrant.
GermanWie Sie also sehen, habe ich den Meinungen des Parlaments aufmerksam Gehör geschenkt.
Som ni således märker har jag uppmärksamt lyssnat till parlamentets inställning.
GermanIch glaube, daß dies ein Punkt ist, auf den man ebenfalls aufmerksam machen mußte.
Jag anser att detta är en punkt som det är nödvändigt att fästa uppmärksamheten på.
GermanIch habe Herrn Lamassoure und den verschiedenen Rednern aufmerksam zugehört.
Jag har uppmärksamt lyssnat till Lamassoure och de olika inlägg som har framförts.
GermanViele Fußballfans in Europa verfolgen aufmerksam die Wettkämpfe in Südkorea.
Många fotbollsälskare i Europa följer matcherna i Sydkorea med stor uppmärksamhet.
GermanIch möchte das Hohe Haus auf die Gründe der Armut in Polen aufmerksam machen.
Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på vad det är som orsakar fattigdom i Polen.
GermanDanke, Herr Berthu, daß Sie uns auf diese Sprachprobleme aufmerksam machen.
Tack, herr Berthu, för att ni riktar uppmärksamheten på dessa språkförbistringar.
GermanEinige von uns haben darauf aufmerksam gemacht, doch, wie man sieht, ohne Erfolg.
Vissa av oss varnade, även om det uppenbarligen, det syns tydligt, var utan framgång.
GermanDas ist ein ernstes Problem, und ich weiß, dass die Kommissarin aufmerksam zuhört.
Detta är en allvarlig fråga, och jag vet att kommissionären lyssnar på den.