"Aufklärung" - Svensk översättning

DE

"Aufklärung" på svenska

DE

Aufklärung {femininum}

volume_up
1. militärt
Aufklärung
Anders formuliert: Wenn wir abhängig von anderen sind im Hinblick auf Aufklärung, Transport, Angriffskapazität und ähnliches mehr, so werden wir auch nicht unseren, sondern ihren Krieg führen.
Med andra ord: Om vi är beroende av andra vad gäller spaning, transport, anfallskapacitet och annat så kommer vi inte att föra vårt krig, utan deras.
Aufklärung
Aufklärung
Aufklärung
Im Übrigen ist es auch von großer Wichtigkeit, dass wir bei diesen auswärtigen Einsätzen Defizite festgestellt haben, und zwar Defizite in Bezug auf Aufklärung und Telekommunikation.
Jag skulle vilja tillägga att det också är av största betydelse att vi har upptäckt brister i dessa utlandsinsatser, särskilt när det gäller rekognoscering och telekommunikation.
2. annat
Aufklärung
Wir setzen uns heute verstärkt für Verbraucherinformationen und Aufklärung ein.
Vi arbetar i dag allt hårdare för konsumentinformation och upplysning.
Daher sollten wir wirklich alles tun, um zur Aufklärung beizutragen.
Därför bör vi verkligen göra allt i vår makt för att bidra till denna upplysning.
Deshalb muß vor allem bei der Aufklärung von Jugendlichen angesetzt werden.
Därför måste man framför allt satsa på upplysning bland ungdomen.
Wir wissen, dass die Aufklärung der Öffentlichkeit für die Erhöhung der Energieeffizienz eine wichtige Rolle spielt.
Vi vet att en av uppgifterna med att öka energieffektiviteten är att höja den allmänna medvetenheten.
Deshalb beschwöre ich Sie, der Aufgabe der Aufklärung große Bedeutung einzuräumen und die notwendige Zeit darauf zu verwenden.
Därför uppmanar jag er att lägga stor vikt vid och mycket tid på uppgiften att förklara.
Vor allem kommt es darauf an, die maßgebende Rolle des traditionellen Handels bei der Aufklärung der Bevölkerung wirksam zu fördern, da er die engste Verbindung zu den Menschen hat.
Det är särskilt viktigt att ge ett effektivt stöd till den traditionella handelns viktiga uppgift att upplysa befolkningen eftersom den står närmast den.
Aufklärung

Användningsexempel för "Aufklärung" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanJedes Ministerium, sogar Richter, mussten in AIDS Aufklärung einbezogen werden.
Varje departement, till och med domare, måste vara involverade i AIDS utbildning.
GermanUnd sie müssen vor allem zur Aufklärung und zum Schutz der Verbraucher beitragen.
Och de måste framför allt bidra till att informera och skydda konsumenterna.
GermanDie Kommission fordert eine unverzügliche und umfassende Aufklärung des Sachverhalts.
Kommissionen kräver ett ofördröjligt och omfattande klargörande av sakförhållandet.
GermanFrauen haben ein Recht auf zuverlässige Aufklärung und verständnisvolle Beratung.
Kvinnor har rätt till tillförlitlig information och personlig rådgivning.
GermanUnd dann AIDS Aufklärung in allen Schulen, angefangen in der Universität.
Och sedan kom AIDS utbildning till alla skolor, med början på universiteten.
GermanWir setzen uns heute verstärkt für Verbraucherinformationen und Aufklärung ein.
Vi arbetar i dag allt hårdare för konsumentinformation och upplysning.
GermanAufklärung über Rechte und zusätzliche Verhaltenskodizes sind notwendig.
Information om rättigheter och kompletterande uppförandekoder är nödvändiga.
GermanDaher sollten wir wirklich alles tun, um zur Aufklärung beizutragen.
Därför bör vi verkligen göra allt i vår makt för att bidra till denna upplysning.
GermanEs geht hierbei in starkem Maße um die Aufklärung der Menschen im Westen und anderswo.
Det handlar väldigt mycket om att upplysa människor både i västvärlden och på andra håll.
GermanDie Prävention durch Aufklärung, insbesondere bei Jugendlichen, muss absolute Priorität haben.
Förebyggande genom utbildning av unga människor borde bland annat prioriteras.
GermanUnter diesen Umständen ist Prävention im Wege der Aufklärung schwierig.
Under sådana förutsättningar är det svårt att förebygga genom utbildning.
GermanSie sagt, sie würde ermitteln, aber ich will eine vollständige Aufklärung.
Den säger att den undersöker men jag vill se en utförlig undersökning.
GermanWir brauchen von den rumänischen Behörden Aufklärung, was mit diesen Kindern geschieht.
De rumänska myndigheterna måste bringa klarhet i fallen med dessa barn.
GermanEine solche Aufklärung, die sich an die jungen Menschen richtet, ist sehr wichtig.
Detta slags utbildning som riktas till ungdomar är mycket viktig.
GermanDem entstandenen Elend der Bürger muß unser Augenmerk gelten, und die Aufklärung tut not.
Vi måste ha det uppkomna eländet hos medborgarna för ögonen, och upplysning är av nöden.
GermanDas Bedürfnis der Bevölkerung nach Aufklärung in diesem Bereich ist sehr groß.
Folk har ett mycket stort behov av klargörande inom detta område.
GermanDas ist ein Teil der Aufklärung, die wir auch vom Europäischen Parlament aus leisten können.
Detta är en aspekt av den information som vi, parlamentet inräknat, kan ge.
GermanDanke, Herr Falconer, für die Aufklärung, und wir nehmen das zu Protokoll.
Tack, herr Falconer för det förtydligandet som tas till protokollet.
GermanEs besteht ein dringender Bedarf an einer angemessenen Aufklärung über die Einführung des Euro.
Riktig organisation gällande introduktionen av den gemensamma valutan behövs.
GermanDie Aufdeckung und die Aufklärung sind nicht nach Masse, sondern nach Klasse zu messen.
Denna upptäckt och detta uppklarande skall inte bedömas efter kvantitet utan efter kvalitet.

Synonymer (tyska) till "Aufklärung":

Aufklärung