"aufhalten" - Svensk översättning

DE

"aufhalten" på svenska

SV
DE

aufhalten [aufhaltend|aufgehalten] {verb}

volume_up
Wir müssen uns in zunehmendem Maße in rauchfreien Räumen aufhalten und Sitzungen abhalten können.
Vi måste i allt högre grad kunna vistas och sammanträda i rökfria lokaler.
die Gewährung des Zugangs zu Bildung für alle Kinder in einem Land, selbst wenn sie sich dort illegal aufhalten
att tillerkänna alla barn som vistas i ett visst land rätten till utbildning även om de är där illegalt,
Beschäftigungsbedingungen der Staatsangehörigen von Drittländern, die sich rechtmäßig im Gebiet der Union aufhalten,
Anställningsvillkor för medborgare i tredjeland som lagligt vistas inom unionens territorium.
aufhalten (även: hinhalten)
Ich werde mich sehr kurz fassen, da ich die Abstimmung nicht aufhalten möchte.
Jag skall fatta mig maximalt kort, eftersom jag inte vill uppehålla omröstningen.
Ich möchte mich nicht zu sehr bei den Spezifika des Lissabonner Gipfels aufhalten.
Jag kommer inte att uppehålla mig vid detaljerna kring toppmötet i Lissabon.
Ich möchte dieses Hohe Haus nicht lange aufhalten, denn die Verzögerung ist eben das Problem.
Jag vill inte uppehålla parlamentet länge, eftersom försening ju är själva problemet.
aufhalten (även: hinhalten)
Tänker du inte hålla upp dörren åt mig?

Användningsexempel för "aufhalten" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanIch werde mich sehr kurz fassen, da ich die Abstimmung nicht aufhalten möchte.
Jag skall fatta mig maximalt kort, eftersom jag inte vill uppehålla omröstningen.
GermanSie sagten, sie könnten Zuwanie nur gemeinsam aufhalten, das wüssten sie jetzt.
Han sa att det var dags eftersom tillsammans skulle de kunna göra något åt Zuwanie.
GermanIch möchte mich nicht zu sehr bei den Spezifika des Lissabonner Gipfels aufhalten.
Jag kommer inte att uppehålla mig vid detaljerna kring toppmötet i Lissabon.
GermanEr ähnelt ein wenig King Canute, der die heranstürmende Flut vergebens aufhalten wollte.
Han påminner lite om kung Canute, som ville stoppa tidvattnet, men misslyckades.
GermanDie Menschen sagen, es gibt nun einmal Überflutungen, sie lassen sich nicht aufhalten.
Människor säger att översvämningar inträffar och att de inte kan kontrolleras.
GermanKann Gott die Abstimmung aufhalten, wenn es hier um die Entscheidung über ein Opfer geht?
Kommer han att kunna hejda omröstningen i det ögonblick som vi röstar för offret?
GermanDavon können wir nicht abrücken, wenn wir die Zerstörung der Ozonschicht aufhalten wollen.
Detta är mycket viktigt om vi skall se till att stoppa uttunningen av ozonlagret.
GermanWir werden sie sicher nicht aufhalten können, doch wir brauchen entsprechende Garantien.
Vi kommer ju inte att lyckas stoppa den, men vi behöver lämpliga garantier.
GermanIch glaube nicht, dass wir sie mit derartigen Maßnahmen aufhalten werden.
Jag tror inte att vi kommer att hejda dem med åtgärder av det här slaget.
GermanIch will mich nicht mit der Beschreibung der Ereignisse aufhalten.
Jag kommer inte att lägga ut texten med en beskrivning av vad som sker just nu.
GermanIch glaube, wir dürfen die Debatten nicht aufhalten, wir sollten fortfahren.
Jag anser att vi inte skall stoppa debatterna, vi bör genomföra dem.
GermanSelbst das serbische Regime sähe es lieber, sie würden sich hier nicht aufhalten.
Till och med den serbiska regimen önskar att de inte fanns här.
GermanEr wird jedoch die Entwicklung zu einer immer stärkeren Europäischen Union nicht aufhalten.
Men det kommer ändå inte att försena utvecklingen mot en allt starkare europeisk union.
GermanIch möchte dieses Hohe Haus nicht lange aufhalten, denn die Verzögerung ist eben das Problem.
Jag vill inte uppehålla parlamentet länge, eftersom försening ju är själva problemet.
GermanDarum sollten wir uns nicht mit Prinzipien und Disputen über die Rechtsgrundlage aufhalten!
Låt den inte fastna på principer och dispyter om den rättsliga grunden!
GermanIch möchte die Debatte nicht aufhalten, aber der Kollege Oostlander dürfte mich missverstanden haben.
Jag vill inte sinka debatten, men kollegan Oostlander måste ha missförstått mig.
GermanFreier Personenverkehr muß für alle gelten, die sich rechtmäßig in der Union aufhalten.
Fri rörlighet måste gälla alla som lagligt befinner sig i unionen.
GermanWir sollten uns durch nichts von der Erreichung dieses Ziels aufhalten lassen.
Vi bör inte låta någonting hindra oss från att nå det målet.
GermanHeißt das, sie sollen sich viel drinnen aufhalten, um sich keiner Sonnenstrahlung auszusetzen?
Att hålla dem inomhus en stor del av tiden för att skydda dem mot solen?
GermanWir müssen uns in zunehmendem Maße in rauchfreien Räumen aufhalten und Sitzungen abhalten können.
Vi måste i allt högre grad kunna vistas och sammanträda i rökfria lokaler.