"aufgeholt" - Svensk översättning

DE

"aufgeholt" på svenska

volume_up
aufgeholt {perf. part.}
DE

aufgeholt {perfektparticip}

volume_up
aufgeholt

Användningsexempel för "aufgeholt" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanKönnten Sie erklären, wie diese Verzögerung Ihrer Ansicht nach aufgeholt werden kann?
Skulle ni vilja förklara hur denna försening enligt er kan inhämtas?
GermanWenn ich China aufteile, kann man sehen: Shanghai hat schon aufgeholt.
Om jag skulle dela Kina, se här, Shanghai har redan hunnit ikapp.
GermanJapan machte es so, bis es aufgeholt hatte, und danach ging es weiter wie die anderen reichen Ökonomien.
Japan gick såhär, ända tills dom var ikapp, sen följde dom med dom andra höginkomstländerna.
GermanDie Entwicklungsländer haben wirklich kräftig aufgeholt und den Verhandlungen ihren Stempel aufgedrückt.
Utvecklingsländerna har verkligen skördat rejäla framgångar och satt sin prägel på förhandlingarna.
GermanDie Kohäsionsländer haben in den letzten Jahren kräftig aufgeholt, und sie nehmen alle an der WWU teil.
Sammanhållningsländerna har under de senaste åren tagit in försprånget rejält, och de deltar alla i EMU.
GermanDie EU-Mittel könnten sinnvoller für die Entwicklungshilfe verwendet werden, damit Entwicklungsrückstände aufgeholt werden können.
EU-medlen kan riktas bättre mot utvecklingsstöd för att hjälpa dem som släpar efter.
GermanGanz allgemein frage ich Sie: Soll der gegenüber den USA bestehende Rückstand Europas nunmehr aufgeholt werden?
Mer allmänt skulle jag vilja fråga er: kommer det att bli slut på Europas eftersläpning gentemot Förenta staterna?
GermanAuch in den Bereichen Wohnung, Bildung und Gesundheitswesen ist der dramatische Rückstand noch lange nicht aufgeholt.
I fråga om bostäder, undervisning och hälsovård är den dramatiska eftersläpningen inte heller på långa vägar upphävd.
GermanIch weiß nicht, wie viel bis zum Jahresende noch aufgeholt werden kann, und das trifft dann natürlich auch Grenzregionen.
Jag vet inte hur mycket man hinner hämta in fram till årets slut, och det gäller då naturligtvis också gränsregionerna.
GermanNach Einschätzung der Kommission haben Lettland und Litauen in letzter Zeit den Vorsprung Estlands aufgeholt.
Enligt bedömningar som kommissionen har lagt fram har både Litauen och Lettland under den senaste tiden knappat in på Estlands försprång.
GermanDie Europäische Union scheint wirklich ins Hintertreffen geraten zu sein, doch kann der Rückstand mit dieser Hülle aufgeholt werden.
I själva verket verkar det som om Europeiska unionen har halkat efter, men tiden kan återvinnas tack vare det här " programmet ".
GermanZwar haben wir noch nicht alle Rückstände aufgeholt, aber das Jahr 2001 wird besser laufen als 2000 und das Jahr 2002 noch besser als 2001.
Vi har ännu inte lyckats ta igen alla förseningar, men 2001 kommer att vara bättre än 2000, och 2002 kommer att vara bättre än 2001.
GermanIn vielerlei Hinsicht haben wir also aufgeholt und sind in unserem Verfahren nicht später dran, als wir bei einem normalen Verfahren gewesen wären.
I många avseenden har vi därför hunnit i kapp och ligger inte senare i förfarandet än vi skulle ha varit i det normala förfarandet.
GermanErstens: Zum Ende des Jahres 1996 konnte der Zahlungsrückstand in den neuen Bundesländern weitgehend aufgeholt werden, Rückstände gibt es noch bei Ziel 2- und 5-Programmen.
För det första: Vid slutet av år 1996 kunde betalningseftersläpningen i de nya delstaterna i hög grad hämtas in.
GermanSeitdem wurde dieser Rückstand weitgehend aufgeholt, und zwar in dem Maße, dass es meiner Meinung nach nunmehr zu Recht auf der Kommissionsliste steht.
Därefter har man till stor del reparerat detta, och till den grad att landet enligt min åsikt nu med rätta står på kommissionens lista.
GermanNatürlich wollen wir auch, dass der sich in den Scoreboard-Berichten abzeichnende Rückstand bei der Umsetzung in den Mitgliedstaaten aufgeholt wird.
Vi vill naturligtvis att de brister som avslöjades på er resultattavla vad gäller medlemsstaternas genomförande av lagstiftning skall åtgärdas.
GermanHerr Swoboda stellt zu Recht fest, daß nun der jahrelange Rückstand bei Investitionen in Kapazität, Infrastruktur und Verkehrstechnologie aufgeholt werden muß.
Swoboda fastställer med rätta att vi nu måste ta igen eftersläpningen vad gäller investeringar i prestanda, infrastruktur och teknologi.
GermanDie Kommission sieht deshalb auch für Regionen, die wirtschaftliche aufgeholt haben, Auslaufphasen vor, die Kohäsionserfolge sichern helfen.
Kommissionen förutser därför för regioner, som har hämtat sig ekonomiskt, urfasningsperioder som skall hjälpa till att säkra framgångarna vad gäller sammanhållningen.
GermanDie Verspätungen beim Beginn bestimmter Programme in den Jahren 1994 und 1995 wurden also bei den meisten Aktionen während des Programmplanungszeitraums aufgeholt.
De förseningar i starten som konstaterats för vissa program år 1994 och 1995 har således övervunnits för de allra flesta åtgärder som nu pågår.
GermanIch werde da niemanden beschuldigen; so eine Debatte muß sicherlich auch eine gewisse Zeit geführt werden, damit sich die Menschen daran gewöhnen, aber wir haben jetzt wieder aufgeholt.
Jag vill inte skylla på någon; en sådan debatt måste säkerligen pågå en viss tid, så att människorna vänjer sig vid den, men nu har vi kommit i fatt.

Synonymer (tyska) till "aufholen":

aufholen