"Aufforstung" - Svensk översättning

DE

"Aufforstung" på svenska

DE

Aufforstung {femininum}

volume_up
Aufforstung
Aufforstung

Användningsexempel för "Aufforstung" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanGestern haben wir Willie Smith's Rede über die Aufforstung von Indonesien gehört.
Igår hörde vi Willie Smits prata om regnskogsplantering i Indonesien.
GermanDabei kann es sich um ökologischen Anbau, Extensivierung oder Aufforstung handeln.
Det kan handla om ekologisk odling, extensiv drift och skogsgallring.
GermanBei der Aufforstung müssen daher verschiedene Arten gepflanzt werden.
Det är alltså nödvändigt med en mångfald av arter vid planteringen.
GermanWas die Aufforstung anlangt, so sind einige Aspekte davon bei den ländlichen Bewohnern populär.
Vad beskogning beträffar är några av dess aspekter populära bland invånare på landsbygden.
GermanDer Übergang zur Aufforstung landwirtschaftlicher Nutzflächen kann eine solche Möglichkeit sein.
En övergång till beskogning av jordbruksmark kan vara ett sådant sätt.
GermanViertens sind mehr Interventionen im Bereich der Aufforstung und Bodensanierung notwendig.
För det fjärde är det nödvändigt att inrikta sig mer på återplantering av skog och återställande av mark.
GermanIn diesen werden Fragen der Umweltbeihilfen für die Landwirtschaft, der Vorruhestand und der Aufforstung angesprochen.
Där talas det om jordbrukets miljöstöd, förtidspensioneringar och beskogning.
GermanKann die Kommission den Grad der Aufforstung in Griechenland und in den übrigen Ländern der Union mitteilen?
Kan kommissionen uppge i vilken takt återplantering av skog sker i Grekland och i övriga EU-länder?
GermanWie wir in unserem Bericht auch dargelegt haben, ist die Aufforstung von landwirtschaftlichen Flächen ein langfristiger Prozeß.
Som vi har påvisat i vår rapport är beskogning av jordbruksytor en långsiktig process.
GermanDas Hauptaugenmerk muß auch weiterhin nicht der Aufforstung, sondern der Pflege der Waldflächen gelten.
Den huvudsakliga uppmärksamheten måste också fortsättningsvis gälla vården av skogsbeväxta ytor och inte nyplantering.
GermanWir brauchen eine Aufforstung im positiven Sinne der Strukturen, von Schlachthöfen über Molkereien bis hin zur Verarbeitung.
Vi behöver i positiv bemärkelse en omdaning av strukturerna, från slakthus via mejerier fram till förädling.
GermanWir müssen die Möglichkeit prüfen, die Aufforstung mit Bäumen vorzunehmen, die das Feuer aufhalten und nicht so leicht wie die Pinie brennen.
Vi måste undersöka möjligheten för återplantering av träd som stoppar bränderna och som inte brinner lika lätt som pinjeträd.
GermanDie derzeitigen Unterstützungen für die Aufforstung von Feldern, Forstaufwertungsarbeiten und zur Waldbrandbekämpfung sind schon ausreichend.
Unionens nuvarande stöd för beskogning av åkrar, för skogsförbättringsåtgärder och för bekämpning av skogsbränder är redan tillräckliga.
GermanHier sollte ein Ausgleich geschaffen werden und die Möglichkeit mit 2080, da, wo etwas aus der Produktion genommen wurde, eine Aufforstung vorzunehmen.
Här borde en utjämning ske och förutsättningar skapas för beskogning med hjälp av 2080 på marker där något tagits ur produktion.
GermanIn Irland haben wir vor 200 Jahren den Verlust unserer Wälder beklagt, und heute widersetzen sich die Bauern der Aufforstung als einer Art Übel.
På Irland sörjde vi förlusten av våra skogar för 200 år sedan, och i dag motsätter sig jordbrukare beskogning som om det vore något slags ont.
GermanDie Beihilfen werden für die Kosten, die bei der Aufforstung und anfänglichen Pflege entstehen, sowie für die Verbesserung landwirtschaftlicher Flächen gezahlt.
Stöd betalas för kostnaderna av beskogningen och i början för underhåll av plantskogen samt för jordbruksfastigheternas skogsförbättringar.
GermanEs nutzt auch Gutschein-Programme für Tätigkeiten wie die Tierkörperbeseitigung, das Trocknen von Schlachtfleisch und die Aufforstung.
Oxfam använder också system som kallas ” kuponger för arbete ”, som täcker verksamhet såsom bortskaffande av djurkroppar, torkning av slaktat kött och återplantering av skog.
GermanDas ist doch Heuchelei, Frau Präsidentin, denn Tausende Hektar warten noch auf die Aufforstung, die nicht kommt, und wir wollen kultivierbare Flächen aufforsten!
Det är hyckleri, fru ordförande, för tusental hektar mark väntar på att planteras med skog utan att det blir av, och vi vill plantera skog på uppodlad jord!
GermanAber auch in der von Europa sehr negativ beurteilten Frage der Senken, d. h. von Aktivitäten zur Aufforstung etc., muss es verlässliche Daten geben.
Men det måste också finnas tillförlitliga uppgifter om det som bedöms som mycket negativt i Europa, nämligen frågan om den sjunkande havsnivån, dvs. om plantering av skog osv.
GermanEs ist interessant, die geographischen Interessen zu sehen und die Unterschiede festzustellen, die die Erweiterung für die Ansichten über die Aufforstung in der Union gebracht hat.
Det är intressant att se det geografiska intresset och att inse den mångfald utvidgningen medfört med avseende på tänkandet om skogen i unionen.

Synonymer (tyska) till "Aufforstung":

Aufforstung