"Auffassung" - Svensk översättning

DE

"Auffassung" på svenska

DE

Auffassung {femininum}

volume_up
Auffassung (även: Meinung, Überzeugung)
Diese Vorgehensweise entspricht auch der Auffassung des Berichterstatters Herrn Lange.
Detta tillvägagångssätt överensstämmer också med föredragande Langes uppfattning.
Die Fraktion der Europäischen Volkspartei teilt die Auffassung des Berichterstatters.
Europeiska folkpartiets grupp delar föredragandens uppfattning.
Die Ergebnisse des Berichts entsprechen in der Tat unserer eigenen Auffassung.
Slutsatserna i betänkandet överensstämmer faktiskt med vår egen uppfattning.
Der letzte Änderungsantrag verdient meiner Auffassung nach besondere Aufmerksamkeit.
Det sista ändringsförslag förtjänar enligt min åsikt en speciell uppmärksamhet.
Dies entspricht meiner Auffassung und der Hauptaussage des Berichts.
Detta är min åsikt och den huvudsakliga åsikt som uttrycks i betänkandet.
Meiner Auffassung nach dürfen derartige Erscheinungen natürlich nicht unterstützt werden.
Enligt min åsikt får dessa situationer naturligtvis inte hanteras annorlunda.

Användningsexempel för "Auffassung" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanIch bin wie andere Kollegen der Auffassung, dass hier viel auf dem Spiel steht.
Jag tycker faktiskt som flera andra kolleger att detta är mycket viktiga frågor.
GermanSie vertreten die Auffassung, daß eine solche Lösung für alle offenstehen sollte.
De anser, att om det skulle bli en sådan lösning, måste den stå öppen för alla.
GermanWir sind demgegenüber der Auffassung, daß diese Wirtschaftspolitik einäugig wäre.
Vi är däremot av den uppfattningen att denna ekonomiska politik skulle vara enögd.
GermanDiese Auffassung wird aber von keiner Regierung der 25 Mitgliedstaaten geteilt.
Denna inställning delas dock inte av en enda av de 25 medlemsstaternas regeringar.
GermanMeiner Auffassung nach ist das eher eine Frage des Begriffs denn der Übersetzung.
Jag måste säga att för min del är det mer en fråga om koncept än översättning.
GermanIn diesem Fall jedoch war ich der Auffassung, daß eine Abweichung geboten sei.
I det här fallet gjorde jag dock den bedömningen att jag måste avvika från praxis.
GermanDann ist es noch nicht so weit, aber ich bin der Auffassung, es ist schon weiter.
Då har det ännu inte kommit så långt, men jag anser att det har kommit längre än så.
GermanDer Ausschuß teilt die Auffassung der Kommission, welche Länder dies zur Zeit sind.
Utskottet delar kommissionens uppfattning om vilka dessa länder för närvarande är.
GermanDer letzte Änderungsantrag verdient meiner Auffassung nach besondere Aufmerksamkeit.
Det sista ändringsförslag förtjänar enligt min åsikt en speciell uppmärksamhet.
GermanNatürlich ist dies so, und ich kann dieser Auffassung nur aus vollem Herzen zustimmen.
Så är naturligtvis fallet, det är en uppfattning som jag instämmer helhjärtat i.
GermanDie Ergebnisse des Berichts entsprechen in der Tat unserer eigenen Auffassung.
Slutsatserna i betänkandet överensstämmer faktiskt med vår egen uppfattning.
GermanIch bin der Auffassung, dass die sozialpolitische Agenda für alle von Nutzen ist.
Jag anser att den socialpolitiska dagordningen är något positivt för alla.
GermanDiese Vorgehensweise entspricht auch der Auffassung des Berichterstatters Herrn Lange.
Detta tillvägagångssätt överensstämmer också med föredragande Langes uppfattning.
GermanIch frage mich, welche Auffassung die Kommission zu diesem Vorschlag vertritt.
Jag ställer alltså frågan: vad är kommissionens inställning till förslaget?
GermanDie meisten Schweden, besonders Eltern, vertreten die letztere Auffassung.
De flesta svenska medborgare, inte minst föräldrar, står för den senare linjen.
GermanHoffen wir, dass die Europäische Kommission und der Rat unsere Auffassung teilen.
Låt oss hoppas att Europeiska kommissionen och rådet delar vår ståndpunkt.
GermanUnserer Auffassung nach ist es richtig, daß nicht der Gerechte für den Sünder zahlt.
Det är, enligt vår åsikt, riktigt att inte betala för dem som missbrukat dem.
GermanEs freut mich zu hören, dass auch Frau Kommissarin Wallström diese Auffassung vertritt.
Jag är glad över att höra att det också är kommissionär Wallströms uppfattning.
GermanMeiner Auffassung nach ist die Kommission mit ihren Einschätzungen allzu vorsichtig.
Kommissionen är enligt min uppfattning alltför försiktig i sina bedömningar.
GermanIch kann Ihnen berichten, dass 80 % der britischen Bürger diese Auffassung teilen.
Jag kan berätta för parlamentet att 80 procent av den brittiska allmänheten instämmer.