"Aufenthaltsgenehmigung" - Svensk översättning

DE

"Aufenthaltsgenehmigung" på svenska

DE

Aufenthaltsgenehmigung {femininum}

volume_up
Aufenthaltsgenehmigung
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
B. die Aufenthaltsgenehmigung und deren Verlängerung angeht, so bin ich der Meinung, daß die Folgen dieser Maßnahme kontraproduktiv sind.
Vad gäller till exempel uppehållstillstånd och förnyelse av detta, anser jag att effekterna är kontraproduktiva.
die Erweiterung der Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union für alle Einwanderer, die über eine legale Aufenthaltsgenehmigung verfügen,
att utvidga rörligheten inom EU för invandrare som innehar ett lagligt uppehållstillstånd,

Användningsexempel för "Aufenthaltsgenehmigung" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanKann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
GermanIch möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Germandie Erweiterung der Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union für alle Einwanderer, die über eine legale Aufenthaltsgenehmigung verfügen,
att utvidga rörligheten inom EU för invandrare som innehar ett lagligt uppehållstillstånd,
GermanSelbst für diese Einwanderer sind die Voraussetzungen für den Erhalt einer Aufenthaltsgenehmigung, zumindest in Griechenland, unerfüllbar.
Även för dessa invandrare är villkoren för att få ett uppehållstillstånd, åtminstone i Grekland, hopplösa.
GermanBesonders dringend fordern wir eine Aufenthaltsgenehmigung für die Opfer – nicht nur während, sondern auch nach Abschluss eines Prozesses.
Vår uppmaning om att låta offren stanna kvar inte bara under rättegången utan även efteråt är särskilt angelägen.
GermanDarin wird erklärt, daß Personen, die eine Aufenthaltsgenehmigung für ein Mitgliedsland haben, in diesem Register nicht erfaßt werden dürfen.
I denna klargör man att personer som innehar uppehållstillstånd i ett medlemsland inte skall få finnas i registret.
GermanB. die Aufenthaltsgenehmigung und deren Verlängerung angeht, so bin ich der Meinung, daß die Folgen dieser Maßnahme kontraproduktiv sind.
Vad gäller till exempel uppehållstillstånd och förnyelse av detta, anser jag att effekterna är kontraproduktiva.
GermanIn vielen Fällen können sie nicht einmal in ihre Heimatländer zurückkehren, weil ihnen ihre Aufenthaltsgenehmigung entzogen wurde.
I många fall kan de inte ens återvända till det land där de är bosatta, eftersom deras uppehållstillstånd har dragits tillbaka.
GermanEs gibt Bedingungen dafür, wann eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung allein aufgrund einer Eheschließung erteilt werden darf.
Det finns villkor för när man kan få permanent uppehållstillstånd endast med grund i äktenskap, och detta är någonting helt annat.
GermanDabei kann es sich um Härtefälle handeln, in denen aus rein humanitären Gründen ernsthaft erwogen werden kann, eine Aufenthaltsgenehmigung zu erteilen.
Det kan exempelvis handla om ömmande fall där det på rent humanitära grunder finns starka skäl att låta någon stanna.
GermanSelbst legale Einwanderer werden gedemütigt und gezwungen, jahrelang auf die rechtmäßige Verlängerung ihrer Aufenthaltsgenehmigung zu warten.
Till och med lagliga invandrare förödmjukas och tvingas att vänta i åratal på en regelrätt förlängning av sina uppehållstillstånd.
GermanDieser fordert die Mitgliedstaaten auf, die Situation für die Einwanderer automatisch zu legalisieren, die ohne Aufenthaltsgenehmigung arbeiten.
Ändringsförslaget uppmanar medlemsstaterna att automatiskt legalisera situationen för invandrare som arbetar utan uppehållstillstånd.
GermanFerner wird erklärt, die illegalen Arbeitnehmer sollten auch das Recht haben, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen, die ihnen zu gewähren ist.
Och man strävar efter att de olagliga arbetstagarna också kan få rätt att ansöka om tillstånd till bosättning och få denna beviljad.
GermanDeshalb, und vornehmlich aus humanitären Gründen, muss weniger eine vorübergehende, sondern vielmehr eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung angestrebt werden.
Av denna anledning, och tveklöst av humanitära skäl, måste man sträva mot ett permanent uppehållstillstånd, snarare än ett tillfälligt sådant.
GermanKonkret heißt dies, den türkischen Ersuchen um Auslieferung türkischer Terroristen zu entsprechen, anstatt ihnen Asyl zu gewähren bzw. ihnen eine Aufenthaltsgenehmigung zu erteilen.
Det betyder konkret att uppfylla Turkiets begäran om utlämnande av turkiska terrorister i stället för att ge dem asyl eller uppehållstillstånd.
GermanAktiver Rechtsschutz und persönlicher Beistand sind nur dann zu realisieren, wenn die Opfer eine befristete Aufenthaltsgenehmigung erhalten, um an ihrem Prozess mitzuarbeiten.
För att möjliggöra ett verkligt rättsligt skydd och individuell hjälp förutsätts att de får ett tillfälligt uppehållstillstånd så att de kan medverka i sin process.
GermanEs muß außerdem selbstverständlich sein, daß keine Angaben über Personen im Register verbleiben dürfen, die in einem der Mitgliedsländer der EU eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten haben.
Det måste också vara självklart att inga uppgifter om personer som har fått uppehållstillstånd i en av EU: s medlemsstater skall finnas kvar i registret.
GermanWenn ein Register eingerichtet werden sollte, schlagen wir vor, daß ein Eintrag gelöscht werden kann, sobald der Betreffende eine Aufenthaltsgenehmigung in einem Mitgliedstaat erhalten hat.
Om det skall skapas ett register föreslår vi att information om den registrerade kan strykas så snart vederbörande har fått uppehållstillstånd i en medlemsstat.
GermanIm Falle von Witwenschaft, Scheidung, Trennung oder Ableben kann Personen eine eigene Aufenthaltsgenehmigung erteilt werden, wenn der Zusammenführende mindestens ein Jahr ansässig war.
För änkor / änklingar, vid skilsmässor, separationer eller dödsfall kommer man att kunna få ett självständigt uppehållstillstånd om man haft tillstånd under minst ett år.
GermanSobald ein Ausländer, der sich legal in einem EU-Staat aufhält, eine Aufenthaltsgenehmigung für die Dauer von einem Jahr besitzt, müsste das Recht auf Familienzusammenführung automatisch sein.
Om en utländsk medborgare är lagligt bosatt i en av unionens stater och har ett uppehållstillstånd som är giltigt i ett år bör rätten till familjeåterförening vara automatisk.