"aufdrücken" - Svensk översättning

DE

"aufdrücken" på svenska

DE

aufdrücken [aufdrückend|aufgedrückt] {verb}

volume_up
Es kann doch nicht sein, dass eine Minderheit ganz Europa ihren Stempel aufdrückt.
Det är inte rätt att en minoritet ska få prägla hela EU.

Användningsexempel för "aufdrücken" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDas müssen wir nutzen und dieser unglaublich wichtigen Richtlinie unseren Stempel aufdrücken.
Vi skall utnyttja den möjligheten och sätta ner foten i detta oerhört viktiga direktiv.
GermanNun hat Herr Barroso das Team, das er uns aufdrücken wollte, leicht verändert.
Barroso har emellertid gjort obetydliga förändringar av den ursprungliga uppställning han försökte tvinga på oss.
German16 Millionen Bürgerinnen und Bürger können und werden sich nicht von einer extremistischen Minderheit diesen Stempel aufdrücken lassen.
16 miljoner medborgare varken kan eller kommer att låta sig förses med denna stämpel av en extremistisk minoritet.
GermanDie Menschen werden mit ansehen, wie die Fürsprecher Europas ihren Nationen einen weiteren überflüssigen Stempel der EU-Autorität aufdrücken.
Folket kommer att se på medan EU-vänner överlämnar sina nationer till ännu en överdriven maktbefogenhet för EU.
GermanWir dürfen nicht allem unseren Stempel aufdrücken, denn das kann dazu führen, dass sich die Ziele verwischen und die Zeitpläne darunter leiden.
Att slå sin prägel på allting får inte leda till att själva målen fördunklas och att tidtabellerna inte håller.
GermanAll diese Stereotypen die das Regime uns aufdrücken wollte durch ihre sogenannte Propaganda, oder die Medien, haben sich als falsch herausgestellt.
Alla de stereotyper som regimen försökte lägga på oss genom sin s.k. propaganda, eller mainstream media, bevisas vara fel.
GermanIch halte es auch für einen Mangel an Realismus in dieser ganzen Frage, dass wir der Übertragung irgendwie ein ganz bestimmtes Geschäftsmodell aufdrücken wollen.
Jag anser även att hela idén om att på vi något vis vill införa en viss affärsmodell på sändningar inte är realistisk.
GermanIm Nahen Osten, in Mazedonien oder auch bei der Konferenz gegen Rassismus in Durban konnte sie den Ereignissen ihren Stempel aufdrücken.
I Mellanöstern, i Makedonien och vid konferensen i Durban om rasism har Europeiska unionen haft förmågan att sätta sin prägel på händelsernas gång.
GermanMan hat einmal gesagt, dass die kleinen Länder die großen Präsidentschaften der Europäischen Union organisieren und sie ihnen mit ihrer Arbeit ihren Stempel aufdrücken.
Det har sagts att de små medlemsstaterna anordnar och sätter sin prägel på EU: s stora ordförandeskap med sitt arbete.
GermanHier wie anderswo ist der Sinn dieses Manövers äußerst durchsichtig: dies ist eine diskrete und lautlose Hexenjagd gegen alles, was sich nicht den föderalistischen Stempel aufdrücken lässt.
Här som i annat är manöverns innebörd glasklar: Det är en diskret och tyst häxprocess mot allt som inte bär ett federalistiskt märke.
GermanWenn wir in der Europäischen Union dieser Diskussion unseren eigenen Stempel aufdrücken wollen, ist erneut eine gemeinsame Definition dessen erforderlich, was für uns wesentlich ist.
Om vi från Europeiska unionens sida vill sätta vår egen prägel på den här diskussionen måste vi på nytt gemensamt ange vad som är avgörande för oss.