"aufbringen" - Svensk översättning

DE

"aufbringen" på svenska

DE

aufbringen [aufbringend|aufgebracht] {verb}

volume_up
1. "Geld"
aufbringen
aufbringen
Dann müssen wir jeweils darum kämpfen, dass geringe Summen, die für wichtige politische Aufgaben nicht zur Verfügung stehen, aufgebracht werden können.
Då måste vi ibland kämpa för att ihop låga belopp som saknas för viktiga politiska uppgifter.
ECU für den Haushaltsplan des nächsten Jahres aufbringen könnten.
Vi bör komma ihåg att det för närvarande, inom gränserna för de pengar som finns tillgängliga inom budgetplanen, skulle vi kunna ihop ytterligare 10 miljarder ecu för nästa års budget.
2. "Knuten etc."
aufbringen (även: ablöschen)
3. "Creme, Farbe etc."
aufbringen (även: ablöschen)
4. sjöfart
5. "jmdn ~", bildligt
aufbringen
aufbringen
aufbringen

Användningsexempel för "aufbringen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanZugleich müssen wir den Mut aufbringen, die zugrunde liegenden Ursachen anzupacken.
Samtidigt måste vi våga göra något åt de underliggande orsakerna till det här.
GermanDazu werden wir einigen politischen Mut aufbringen und Zugeständnisse machen müssen.
Detta kommer att kräva ett visst politiskt mod och även eftergifter från vår sida.
GermanInzwischen muß man Geld aufbringen, um die nötigen Anpassungen vorzunehmen.
Sedan dess måste man skaffa fram pengar för att göra de nödvändiga anpassningarna.
GermanWir müssen den Mut aufbringen, diesem befreundeten Nachbarland das auch zu sagen.
Vi måste ha modet att säga detta till landet som är vår vän och granne.
GermanECU aufbringen.
Hur vi än anstränger oss kan vi inte uppbringa mer än 80-100 miljarder ecu.
GermanDoch wir konnten sie aufbringen, da sie von anderen Linien abgezweigt wurde.
Men vi lyckades, eftersom det har varit möjligt att ta från andra poster.
GermanWir müssen den politischen Willen aufbringen, es auch tatsächlich zu tun.
Vi måste uppbringa den politiska viljan för att verkligen även göra detta.
GermanWir sind gespannt, welchen Beitrag die Vereinigten Staaten von Amerika aufbringen werden.
Vi väntar med intresse på att få veta vad bidraget från USA kommer att bli.
GermanIch wünsche mir, dass die politischen Parteien diesen Mut aufbringen.
Jag hoppas att de politiska partierna kommer att ha modet att ta detta steg.
GermanWerden der Rat und die Kommission den Mut aufbringen, die Position des EP zu übernehmen?
Har rådet och kommissionen mod att överta Europaparlamentets ståndpunkt?
GermanDiese Tatsache zu leugnen, hieße, daß wir alle europäischen Bürger gegen uns aufbringen würden.
Att förneka det skulle vara detsamma som att få hela Europas medborgare på halsen.
GermanDie französische Regierung hätte den Mut aufbringen sollen, dies ebenfalls zu tun.
Den franska regeringen borde ha haft kuraget att göra samma sak.
GermanAllerdings müssen diese Staaten den notwendigen politischen Willen dazu aufbringen.
Ändå krävs det att staterna har den nödvändiga politiska viljan.
GermanWir sollten endlich den politischen Mut aufbringen, unsere ökologischen Ambitionen auch durchzusetzen.
Låt oss äntligen ha det politiska mod som svarar mot våra ekologiska ambitioner.
GermanD.h. wir müssen hier die Kraft aufbringen, wettbewerbsfähige Strukturen zu schaffen.
Det innebär att vi här måste uppbåda kraft och energi för att skapa konkurrenskraftiga strukturer.
GermanIn den nächsten Jahren sind das kumuliert 3 Milliarden Euro, die wir in diesem Bereich aufbringen.
Totalt kommer 3 miljarder euro att samlas in på detta område under de kommande åren.
GermanWerden wir genügend Mut aufbringen, um das zu tun, was wir tun müssen?
Kommer vi att ha det mod som krävs för att göra det som måste göras?
GermanDie Mitgliedstaaten müssen den Mut aufbringen, die festgelegten Einschränkungen zu befolgen.
Medlemsstaterna måste ha mod att respektera fastslagna begränsningar.
GermanWir müssen den Mut aufbringen, unseren Menschen in die Augen zu sehen und ihr Urteil zu akzeptieren.
Vi måste förmå oss att se vår egen befolkning i ögonen och godta dess åsikt.
GermanIhr Vorsitz wird dafür hoffentlich Verständnis aufbringen.
Jag hoppas att ert ordförandeskap kommer att kunna visa förståelse för detta.