"aufbrechen" - Svensk översättning

DE

"aufbrechen" på svenska

DE

aufbrechen [aufbrechend|aufgebrochen] {verb}

volume_up
aufbrechen
Das Aufbrechen dieses verkrusteten Marktes unterstütze ich uneingeschränkt.
Jag är en stor förespråkare för att bryta upp den här förstelnade marknaden.
Wir Sozialdemokraten wollen alte, überkrustete Strukturen aufbrechen und Rollenstereotypen nicht weiter reproduzieren.
Vi socialdemokrater vill bryta upp de gamla, intorkade strukturerna och sluta reproducera stereotypa könsroller.
Deswegen sind wir auch dafür, nationale Monopole beim Fahrwegbetrieb aufzubrechen.
Därför är vi också för att bryta upp nationella monopol i fråga om förvaltning av infrastruktur.

Användningsexempel för "aufbrechen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDas Aufbrechen dieses verkrusteten Marktes unterstütze ich uneingeschränkt.
Jag är en stor förespråkare för att bryta upp den här förstelnade marknaden.
GermanWie Herr Prodi hier gestern sagte, müssen wir in eine neue Richtung aufbrechen.
Just som Prodi sade här i går, så behöver vi starta i en ny riktning.
GermanDiese symbolischen Gesten sind geeignet, alte Gräben zwischen den Menschen aufbrechen zu lassen.
Dessa symboliska gester är ägnade att riva upp gamla diken mellan människorna.
GermanSie singen ' Lasst uns aufbrechen ', treten aber auf der Stelle.
De sjunger? Låt oss gå, låt oss gå?, medan de hoppar upp och ned på stället.
GermanSie spielten ein Würfelspiel und die Sieger durften zu einem epischen Abenteuer aufbrechen.
De spelade ett tärningsspel, och vinnarna av det spelet fick resa ut på ett episkt äventyr.
GermanLassen Sie uns deshalb im Bereich Kultur zu neuen Ufern aufbrechen.
Låt oss alltså öppna kulturområdet för nya horisonter och nya gränser.
GermanDa nach dem Aufbrechen kein geschlossener Linienzug vorliegt, ist keine Flächenfüllung mehr möglich.
Eftersom kurvan inte är sluten efter nedbrytningen kan du inte längre använda ytfyllning.
GermanIch weiß, dass Sie jetzt aufbrechen müssen, um nach Monterrey zu reisen.
Jag vet att ni måste gå nu för att åka till Monterrey.
Germanlch hole Wasser und Brot, damit wir sofort aufbrechen können.
Jag hämtar vatten och bröd så att vi kan resa omedelbart.
GermanBevor wir aufbrechen, will ich dir zwei, drei Sachen zeigen.
Innan vi rider dit, måstejag lära dig vissa saker.
GermanDer Befehl dazu steht im Menü Ändern und heißt Aufbrechen.
Kommandot finns på menyn Ändra och heter Bryt ner.
GermanLassen Sie mich, bevor ich zu einer Reise in die Türkei aufbrechen muß, kurz auf das hier Gesagte eingehen.
Låt mig i all korthet få gå in på det som har sagts här, innan jag måste ge mig iväg på en resa till Turkiet.
GermanWir Sozialdemokraten wollen alte, überkrustete Strukturen aufbrechen und Rollenstereotypen nicht weiter reproduzieren.
Vi socialdemokrater vill bryta upp de gamla, intorkade strukturerna och sluta reproducera stereotypa könsroller.
GermanAber wie lassen sich die Zweifel ausräumen, die immer wieder aufbrechen, auch in den uns vorliegenden Änderungsanträgen?
Men hur skall man bli av med de tvivel som hela tiden dyker upp, även i de ändringsförslag vi har framför oss?
GermanDaher verursacht das Aufbrechen dieser Strukturen natürlich Bedenken bei kleinen Einzelhändlern und Familienbetrieben.
Därför orsakar det naturligtvis betänkligheter hos små detaljhandlare och familjeföretag när man bryter upp dessa strukturer.
GermanDas Myzel, unter entsprechenden Umständen, produziert einen Pilz -- der mit solcher Kraft hochschiesst, dass er Asphalt aufbrechen kann.
Mycel, under rätt omständigheter, producerar en svamp -- den bryter genom med sådan vildhet att den kan bryta asfalt.
GermanDer eritreisch-äthiopische Grenzkonflikt könnte wieder aufbrechen, mit Auswirkungen nicht nur für Somalia, sondern für die gesamte Region.
Gränskonflikten mellan Eritrea och Etiopien skulle kunna blossa upp igen, och inte bara i Somalia utan i hela regionen.
GermanIch freue mich darüber, dass wir heute Abend noch aufbrechen und dass endlich diese gemeinsame Delegation des Europäischen Parlaments zustande gekommen ist.
Det gläder mig att vi sätter igång just i kväll och att man till slut har satt ihop denna gemensamma delegation från Europaparlamentet.
GermanObgleich diese Feststellung unumstritten ist, schlägt die Europäische Kommission keinerlei Maßnahme vor, um das Aufbrechen eines solchen Grabens zu verhindern.
Trots att detta konstaterande inte kan betvivlas, föreslår dock inte Europeiska kommissionen någon åtgärd för att undvika att denna klyfta uppstår.
GermanIch vertrete heute Abend Margot Wallström zu diesem Thema, da Frau Wallström schon heute aufbrechen musste zu den internationalen Klimaverhandlungen in Japan und Australien.
Jag företräder i kväll Margot Wallström i denna fråga, eftersom hon redan i dag måste resa till de internationella klimatförhandlingarna i Japan och Australien.