"aufbauen" - Svensk översättning

DE

"aufbauen" på svenska

SV
DE

aufbauen [aufbauend|aufgebaut] {verb}

volume_up
Die Austauschprogramme beruhen auf gegenseitiger Gleichberechtigung, die nach allgemeinem Verständnis nicht auf Gerichtsentscheidungen aufbauen sollte.
Utbytesprogrammen är baserade på ömsesidighet som enligt allt förnuft inte borde grunda sig på tingsrätternas beslut.
Wir müssen unseren Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Teilen der Erde ausnutzen und unsere Entwicklung auf Wissen und Forschung sowie deren Umsetzung aufbauen.
Vi måste utnyttja vårt konkurrensmässiga försprång gentemot övriga delar av världen och grunda vår utveckling på kunskap och forskning och tillämpningen av dessa.
Das Ziel besteht darin, die Forschungsarbeiten an den Universitätseinrichtungen zu nutzen, Inkubatorfirmen aufzubauen und das Wachstum der schon bestehenden Firmen zu stimulieren.
Målet är att dra nytta av forskning vid universitetsinstitutioner, att grunda innovativa företag och att stimulera tillväxt inom de redan befintliga.

Användningsexempel för "aufbauen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanSoll das etwa eine neue Front zwischen Nord und Süd sein, die Sie hier aufbauen?
Skall det måhända bli en ny front mellan nord och syd, som Ni nu bygger upp?
GermanWir wollen auch auf unserer Katastrophenfrühwarn- und -vorsorgestrategie aufbauen.
Vi vill också förbättra vår strategi för katastroflarm och katastrofberedskap.
GermanDie GASP ist nur eines der Mittel, mit denen die EU einen neuen Staat aufbauen will.
GUSP är bara ett av de medel som EU använder sig av för att bygga upp en ny stat.
GermanIch weiß sehr wohl, daß wir hierbei auf den bestehenden Programmen aufbauen müssen.
Jag är på det klara med att detta innebär att bygga vidare på existerande program.
GermanWir müssen das Land neu aufbauen und dort für Wohlstand und Frieden sorgen.
Vi måste bygga upp landet på nytt och garantera att där finns välgång och fred.
GermanWird es ein Ort sein, an dem unsere Kinder und Enkel ein gutes Leben aufbauen können?
Kommer det att vara en plats där våra barn och barnbarn kan bygga upp ett bra liv?
GermanEine Unionsbürgerschaft kann doch nicht auf Ausschluß und Diskriminierung aufbauen.
Ett europeiskt medborgarskap kan dock inte grundas på uteslutning och diskriminering.
GermanDoch so sieht das Europa, das wir hier gemeinsam aufbauen, einfach nicht aus.
Men det är inte så verkligheten ser ut i det EU vi bygger upp tillsammans.
GermanWir müssen die Debatte darüber weiterführen, welches Europa wir aufbauen wollen.
Det måste föras en ordentlig fortlöpande diskussion om vilken sorts Europa vi vill bygga.
GermanWenn wir einen globalen Markt aufbauen wollen, sind wir schließlich alle davon betroffen.
Om vi vill bygga upp en global marknad är vi alla slutligen påverkade av detta.
GermanWir wollen kein Europa aufbauen, das gespalten ist in Besitzende und Besitzlose.
Vi vill inte bygga ett Europa med två skikt, ett Europa med de som har och de som inte har.
GermanDie Union soll übrigens so wenig wie möglich eine parallele militärische Struktur aufbauen.
EU måste för övrigt så lite som möjligt bygga upp en parallell militär struktur.
GermanWir sollten darauf aufbauen, anstatt das existierende Regelwerk zu verwerfen.
Låt oss hellre bygga på detta än att riva upp den befintliga regelboken.
GermanWir müssen auf den besten Traditionen des Unternehmensrechts im gesamten Europa aufbauen.
Vi måste bygga på de bästa lagarna inom företagslagstiftningsområdet i Europa.
GermanUnd dass wir auf dieser Substanz aufbauen müssen, das ist jedem in diesem Hause klar.
Det är också uppenbart för alla här i parlamentet att vi måste bygga på detta innehåll.
GermanNun müssen wir herausfinden, wie wir Übereinstimmung bei den Netzwerknutzern aufbauen.
Så nu behöver vi alltså komma underfund med hur man kan bygga de nätverkandes samtycke.
GermanDes Weiteren wollen wir ein Europa des Wissens und des lebenslangen Lernens aufbauen.
Dessutom vill vi bygga upp ett EU med livslångt lärande och utbildning.
GermanMit geizigen Staaten werden wir keine europäische Großmacht aufbauen können.
Hur skall man kunna bygga en stark europeisk makt med småsnåla stater?
GermanDaher müssen wir auch weiterhin dieses demokratische Europa aufbauen.
Vi måste därför fortsätta med våra ansträngningar att bygga ett demokratiskt Europa.
GermanEs ist offenkundig, dass wir keine zentralisierte Union aufbauen möchten.
Det framgår klart att vi inte håller på att skapa ett centraliserat EU.