"auf jeden Fall" - Svensk översättning

DE

"auf jeden Fall" på svenska

DE

auf jeden Fall

volume_up
Auf jeden Fall obliegt die endgültige Entscheidung darüber den Mitgliedstaaten.
I vilket fall som helst ligger slutbeslutet i denna fråga på medlemsstaterna.
Auf jeden Fall wäre es gut, diese Richtlinie etwas hinauszuschieben.
I vilket fall som helst skulle det vara bra om vi kunde flytta fram direktivet något.
Auf jeden Fall deutlich weniger, als die Kommission versprochen hatte.
I vilket fall som helst mycket färre än vad kommissionen har åtagit sig.
Auf jeden Fall wird das Parlament von der Europäischen Kommission unterrichtet werden.
Parlamentet kommer i varje fall att hållas politiskt informerat av kommissionen.
Auf jeden Fall muß näher festgelegt werden, was mit den Erträgen geschehen soll.
Någon specificering av vad som skall ske med tillgångarna måste i varje fall initieras.
Ich hoffe, wir können das auf jeden Fall entsprechend regeln.
Och jag hoppas att vi i varje fall skall kunna reglera detta på rätt sätt.
Europa bleibt auf jeden Fall in seiner Beschlussfassung autonom.
Europa fortsätter i alla fall att vara autonomt i sin beslutsprocess.
Auf jeden Fall werde ich dem Präsidium die Bemerkung von Herrn Fabre-Aubrespy übermitteln.
Jag skall i alla fall vidarebefordra Fabre-Aubrespys påpekande till ordföranden.
Auf jeden Fall muß er erheblich unter 1 liegen, zum Beispiel unter 0,5 %.
I alla fall måste den vara litet lägre än 1, till exempel under 0,5 procent.

Användningsexempel för "auf jeden Fall" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanEs werden auf jeden Fall Fortschritte erzielt, wie dem Bericht zu entnehmen ist.
Det står dock klart att det har gjorts framsteg, vilket detta betänkande visar.
GermanDas Problem der Dürre in Spanien ist auf jeden Fall auch ein Problem in Portugal.
Problemet med torkan i Spanien är i alla händelser ett problem också i Portugal.
GermanAber 15 % Prozent sind auf jeden Fall keine Grundlage für die weitere Diskussion.
Men 15 procent är hur som helst inte något som kan användas i fortsatta debatter.
GermanAuf jeden Fall lautet das Motto der Europäischen Union „ Einheit in Vielfalt“.
Under alla omständigheter är Europeiska unions motto ” Förenade i mångfalden ”.
GermanAuf jeden Fall obliegt die endgültige Entscheidung darüber den Mitgliedstaaten.
I vilket fall som helst ligger slutbeslutet i denna fråga på medlemsstaterna.
GermanAber auf jeden Fall ist es ein humanitäres Thema, da es viele Familien berührt.
Hur som helst är detta en humanitär fråga, eftersom den berör många familjer.
GermanAuf jeden Fall bleibt die Sicherheit der wichtigste Bestandteil der Ernährung.
Säkerheten är emellertid fortfarande den viktigaste ingrediensen i livsmedlen.
GermanDamit wäre auf jeden Fall eine Verschlechterung des Sicherheitsstandards verbunden.
I strävandet efter rent badvatten skulle det helt klart medföra minskad säkerhet.
GermanDiese Mängel sollten wir hier im Parlament auf jeden Fall beeinflussen können.
Vi här i parlamentet måste kunna påverka på åtminstone dessa missförhållanden.
GermanAber ihr Bericht kann auf jeden Fall als ein wichtiger Beitrag angesehen werden.
Men hennes betänkande kan under alla omständigheter betraktas som ett viktigt bidrag.
GermanWir werden das auf jeden Fall tun, und wir werden das auch noch dieses Jahr tun.
Det kommer vi hur som helst att göra och det kommer vi också att göra i år.
GermanIch weiß auch nicht, auf jeden Fall erlebt das Motorradfahren eine Renaissance.
Det vet jag inte, men motorcykelåkandet upplever hur som helst en renässans.
GermanAuf jeden Fall hat Herr Yiannitsis das Wort, falls er etwas dazu sagen möchte.
Hur som helst har herr Yiannitsis ordet om han anser att han har något att tillägga.
GermanAuf jeden Fall hat Herr Ortuondo das Wort, falls er sich angesprochen fühlt.
Hur som helst har Ortuondo Larrea ordet om han vill göra ett personligt uttalande.
GermanAuf jeden Fall wird das Parlament von der Europäischen Kommission unterrichtet werden.
Parlamentet kommer i varje fall att hållas politiskt informerat av kommissionen.
GermanIch meine, dass das auf jeden Fall unter die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt.
Men jag tror ändå att detta är en behörighet som borde tillkomma medlemsstaterna.
GermanDie jüngste Welle der Gewalt und des Terrors muss auf jeden Fall verurteilt werden.
Den senaste vågen av våld och terror måste i vilket fall som helst fördömas.
GermanMeiner Meinung nach muß auf jeden Fall das Verursacherprinzip Anwendung finden.
För min del bör man tillämpa principen att den som förorenar skall betala.
GermanDieser Punkt wird auf jeden Fall bis zur Abstimmung am Donnerstag geklärt.
Punkten kommer i vilket fall som helst att granskas före omröstningen på torsdag.
GermanFür mich steht auf jeden Fall fest, daß wir in dieser Richtung weitermachen werden.
I vilket fall som helst drar jag slutsatsen att det är i den riktningen vi måste gå.

Liknande översättningar för "auf jeden Fall" på svenska

auf preposition
Swedish
auf adjektiv
Swedish