"audiovisuelle Medien" - Svensk översättning

DE

"audiovisuelle Medien" på svenska

DE

audiovisuelle Medien {neutrum pluralis}

volume_up
audiovisuelle Medien
Wenn man die Rubrik Kultur und audiovisuelle Medien betrachtet, ist eine Steigerung um 2,7 % zu verzeichnen.
När man tittar på rubriken Kultur och audiovisuella medier, kan man notera en ökning med 2,7 procent.
Der Kulturausschuß ist in drei Bereiche aufgegliedert: Bildung und Jugend, Kultur und audiovisuelle Medien und Information.
Kulturutskottet är uppdelat i tre delar: utbildning och ungdomsfrågor, kultur och audiovisuella medier samt information.

Användningsexempel för "audiovisuelle Medien" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanBei der Beobachtungsstelle für audiovisuelle Medien muß ich noch davon überzeugt werden.
Jag behöver verkligen bli övertygad om att vi får något av värde för pengarna från det audivisuella observatoriet.
GermanWenn man die Rubrik Kultur und audiovisuelle Medien betrachtet, ist eine Steigerung um 2,7 % zu verzeichnen.
När man tittar på rubriken Kultur och audiovisuella medier, kan man notera en ökning med 2,7 procent.
GermanEuropäische Beobachtungsstelle für audiovisuelle Medien
GermanFür diese kleinen und mittleren Unternehmen ist die Tätigkeit der Beobachtungsstelle für audiovisuelle Medien von Bedeutung.
För dessa små och medelstora företag är det audiovisuella observationsorganets verksamhet av stor betydelse.
GermanDer Kulturausschuß ist in drei Bereiche aufgegliedert: Bildung und Jugend, Kultur und audiovisuelle Medien und Information.
Kulturutskottet är uppdelat i tre delar: utbildning och ungdomsfrågor, kultur och audiovisuella medier samt information.
GermanAls zweites benötigen die europäischen Produzenten Hilfsprogramme, die denen ähneln, die über die Medien audiovisuelle Produktionen unterstützen.
För det andra behöver de europeiska producenterna stödprogram liknande dem som stödjer audiovisuella produkter.
GermanDie Beobachtungsstelle für audiovisuelle Medien verbessert den Handlungsrahmen der europäischen Unternehmen auf dem sich rasch entwickelnden Gebiet.
Det audiovisuella observationsorganet förbättrar de europeiska företagens verksamhetsbetingelser inom denna bransch stadd i snabb utveckling.
GermanDie Europäische Beobachtungsstelle für Audiovisuelle Medien wurde, wie gesagt, 1992 unter der ursprünglichen Schirmherrschaft des Programms Eureka Audiovisuell gegründet.
Det Europeiska audiovisuella observationsorganet bildades, som har sagts, 1992 under beskydd av Eureka-audiovisuell-programmet.
GermanWie bedauern das, weil die Materie sehr wichtig ist, und im übrigen haben wir in Italien große Erfahrungen mit Beobachtungsstellen für audiovisuelle Medien.
Det tycker vi är synd, för frågan är viktig och för övrigt har just vi i Italien stor erfarenhet när det gäller observationsorgan på det audiovisuella området.
GermanIch halte es für sinnvoll, von der Europäischen Beobachtungsstelle für audiovisuelle Medien eine umfassende Analyse der Motive des Filmpublikums bei seiner Filmwahl durchführen zu lassen.
Det verkar som om det vore en god idé att låta Europeiska audiovisuella observationsorganet göra en djupgående undersökning av biopublikens motiv när de väljer vilka filmer de skall se.